shadow

Regényes műtárgyaink: Szini Sebő Alajos alezredes szablyája a győri Xántus-múzeumban

REGÉNYES MŰTÁRGYAINK

 A dicsőséges tavaszi hadjárat hősének, Szini Sebő Alajos (?-1882) alezredesnek a szablyája a győri múzeumban

 

Rómer Flóris kortársa — és a szabadságharcban bajtársa — volt Szini Sebő Alajos.

Az 1849. április 4-i tápióbicskei ütközet kezdetén egy magyar hadtest bevonult a faluba felderítés nélkül, és nem vették észre, hogy ott van még az ellenség utóvédje.

A nap egyik eseményét örökítette meg Jókai Mór “A kőszívű ember fiai” regényében. A Színi Sebő Alajos alezredes és Hermann Riedesel őrnagy közötti párviadal a regényben Baradlay Richárd és Palvicz Ottó között zajlik. Sebő Alajos Szemere Miklósnak lasztóci magányában egy alkalommal a következőképpen mesélte el a párbaj lefolyását:

„Riedesel bárót már régebbről ismertem. Óriás erejű ember volt, s híres kardvívó. Mikor Riedesel csapatja élén elővágtatott s kardjával felém intett, megvallom, végigborzongott a hátam. Meg voltam győződve, hogy agyonvág. De azért, nehogy huszárjaim szemében kisebbséget szenvedjek, elfogadtam a kihívást. Az első összecsapásnál mind a ketten sértetlenek maradtunk. De észrevettem, hogy lovam fürgébb és erősebb. A második összecsapásnál lovam szügyével rohantam reá. Több percig viaskodtunk, de ismét eredménytelenül. Harmadszor is összecsapva, mind a ketten egyszerre támadtunk. Ekkor kaptam, – ezzel feltűrte jobb kezén kabátja ujját, s a csukló alatti forradásra mutatott – ezt a rettenetes vágást. De még volt annyi erőm, hogy én is sújtsak. És Riedesel kettéhasított koponyával holtan bukott le nyergéből.”

H.60.307.1

Szablyája 1948. december 20-án került a Xántus János Múzeum gyűjteményébe. Az átadó családjának birtokába a győri Haeffner Ernő hagyatékaként került, kinek Szini Sebő ajándékozta azért a sok szolgálatért, melyet az a 48-as árvákért és özvegyekért tett.