Bibliográfia

Rómer Flóris publikációi:

I. Mátyás királyunk emlékére veretett fémer / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 10. kötet 2. sz. 1876. február 29. Budapest, Franklin-Társulat, 1876. p. 44-46.

II. Rákóczy Ferencz rézpénzeinek érmészeti és pénzügyi ismertetéséhez / Reizner János ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, p. 34-40.

II. Rákóczy Ferencz rézpénzeinek érmészeti és pénzügyi ismertetéséhez / Reizner János ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 66-69.

II. Ulászló és gyermekeinek arczképei / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, p. 238-240.

II. Ulászló király képmása / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 150-153.

III. Frigyes császárnak a „Békésnek” egyházi ruházata / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1880. 14. kötet 3. sz. Budapest, Franklin-Társulat, p. 123-129.

V. László magyar, cseh, stb. királynak […] levelei. (Bevezetés dr. Rómer Flóristól) / bev. Rómer Flóris ; közli Ráth Károly. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 4. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 305-308.

1481-ki Breviárium / Breviarium 1481-ből (Vegyes közlemények rovatban) / Rómer Flóris. In: Magyar Sión 1. évf. 1863. p. 149-151.

Az 1876-ban tartandó ősrégészeti és antropológiai kongresszus ügyében. Régészeti ügy / Rómer Flóris Ferencz. In: Győri Közlöny 19. évf. 33. sz., 1875. aprilis 25. p. [5].

Az 1869-diki szépművészeti kiállítás Párisban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 10. sz.. 1869. deczember 15. Pest, Aigner, p. 182-185.

Az abauj-szántói kath. templom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 4. sz.. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 57-60.

Adalék a boszorkányperekhez / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 176-185.

Adalék a boszorkányperekhez / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 219-236.

Adalék a boszorkányperekhez / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 4. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 322-333.

Adalék a boszorkányperekhez. (Folytatás) VI. [! IV.] / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1862. p. 74-81.

Adalék a boszorkányperekhez. (Folytatás) / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 158-165.

Adalék a boszorkányperekhez. (Folytatás) / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 274-276.

Adalék a boszorkányperekhez. (Folytatás) / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1863/65. p. 176-182. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Adalék a budai várnak törökfoglalás előtti helyszineléséhez / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Közlemények 1877. 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 47-59.

Adalék a budai várnak törökfoglalás előtti helyszineléséhez / Rómer Flóris. [Budapest], [Szerző], [1877].

Adalék a magyar érmészethez / Dobóczky Ignácz ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 6. sz. 1870. junius 1. Pest, Aigner, p. 130-133.

Adalék a magyar ötvösség történetéhez. Első közlemény / Rómer Flóris. In: Századok 11. évf. 3. sz. 1877. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, p. 222-235.

Adalék a magyar régészeti irodalomhoz / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1865. 5. kötet (Új folyam 3. kötet) 1. füzet. [1865]. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 81-86.

Adalék a magyar régészeti irodalomhoz / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1866. 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 1. Füzet [1866]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 112-118.

Adalék a magyar régészeti irodalomhoz / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1866. 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 2. Füzet [1866]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 192-201.

Adalék a magyar régészeti irodalomhoz / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1868. 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 1. füzet. 1868. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 79-82.

Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. 6. közlés / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1868. 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. 1868. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 199-212.

Adalék a pecséttanhoz / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. évf. 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 82-85.

Adalék a „régészeti kalászokhoz Pozsonyból és vidékéről”. (Tárcza rovatban) / R.[ómer] F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 1877. 11. kötet 10. sz. 1877. deczember 30. Budapest, Knoll, p. 361-362.

Adalék az újabb magyar archaeologiai könyvészethez / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1864. 4. kötet (Új folyam 2. kötet) 3. füzet. 1864. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 174-177.

Adalék érmészetünkhez / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-70. 3. évf. 3. sz. 1870. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 88-90.

Adalékok érmészetünkhöz / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-70. 3. évf. 4. sz. 1870. május 1. Pest, Aigner, p. 100-102.

Adalék pecséttanunkhoz / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 13. sz. 1869. Pest, Aigner, p. 262-265.

Adalékok a Corvina történetéhez / Rómer Flóris Ferencz. In: Magyar Könyvszemle 2. évf. 6. füzet. 1877. november-deczember. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, p. 349-351.

Adatok a Corvin könyvtárból hazánkban fennmaradt codexekhez / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 2. füzet. 1863. Győr, Sauervein, p. 136-140.

Adatok Hunyady és Capisztrán 1456-dik évi táborozásához / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1865. p. 188-???.

Agyagműveink helyes elnevezéséhez / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 181-183.

Alcsúthi ásatások. (1870 és 1871-ben.) / József főherczeg, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Pesti Napló 1871. p. 91.

Az alcsúthi ásatások. (1870 és 1871-ben.) / József főherczeg, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 12. sz. 1871. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 289-293.

Az alcsúthi ásatások folytatása. 1871-1872 / József főherczeg, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1872. 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, p. 248-249.

Általános tájékozó eszmék a honi szerzetek történelméhez / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet. 1863. Győr, Sauervein, p. 225-239. [Lásd: Az árpási Sz. Jakabról cimzett prépostság története főcímmel. Kép az árpási templomról a 224-225. old. között.]

Das alte ungarische Nationalcostüm / Florian Romer. In: Pester Lloyd 1872. május 23. p.

Az alsó-kamarási plébánia / Rómer Flóris. In: Történelmi Adattár 1. évf. Temesvár, 1871. p. 12.

Amalazuntha / –m– [Rómer Flóris]. In: Sürgöny 1863. p. 239. (Az ócsai templomon lévő állítólagos amalazuntha-kép ügyében polemia Réső Ensel Sándorral)

Amalazuntha / –m– [Rómer Flóris]. In: Végszó 1863. p. 262-263.

An adress delivered at the opening of the international anthropoloical congress held at Budapest / [Rómer Flóris]. Washington, 1877.

Angyali üdvözlet / Rómer Flóris. In: Tájékozó 3. évf. 4. sz. 1880.

Az apáczai plébánia / Rómer Flóris. In: Történelmi Adattár 1. évf. Temesvár, 1871. p. 35., 49.

Apercu sur l’étude des temps préhistoriques en Hongrie / Florian Rómer. In: Congrés International d’Anthropologie & d’Archéologie Préhistoriques. Paris, C. Reinwald, 1868. p. 321-336.

Az archaeologiai bizottság átirata a kolosvári tanácshoz / Rómer Flóris, Kubinyi Ágoston. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, p. 81-83.

Az Archaeologiai Bizottság munkálkodása 1871-2-ben / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 11. sz. 1872. junius 15. Pest, Aigner, p. 274-276.

Az Archaeologiai Bizottságnak a 111. tudom. Akadémia f. évi april 17-én tartott nagy gyűlésére benyújtott évi jelentése / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 11. sz. 1869. május 15. Pest, Aigner, p. 246-247.

Archaeologiai irodalom / Rómer [Flóris], H.[ampel] J.[ózsef]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 1868-1869. 12. sz. 1869. junius 1. Pest, Aigner, p. 249-253.

Archaeologiai irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1869-1870. 6. sz. 1869. october 15. Pest, Aigner, p. 111-116.

Archaeologiai és rokon egyletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 1868-1869. 8. sz. 1869. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 162-167.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. A veleméri templom / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 37. sz. 1863. szeptember 13. p. 330.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. II. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 38. sz. 1863. szeptember 20. p. 338.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). III. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 39. sz. 1863. szeptember 27. p. 346.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). IV. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 40. sz. 1863. október 4. p. 355.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). V. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 41. sz. 1863. október 11. p. 365-366.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). VI. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 42. sz. 1863. október 18. p. 373-374.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). VII. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 44. sz. 1863. november 1. p. 390-391.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). VIII. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 45. sz. 1863. november 8. p. 400.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). IX. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 45. sz. 1863. november 22. p. 418.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). X. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 49. sz. 1863. december 6. p. 434-435.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. (Folytatás). XI. / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 50. sz. 1863. december 13. p. 450-451.

Archaeologiai levél Zalamegyéből. XII. (Utolsó levél) / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 51. sz. 1863. december 20. p. 461-462.

Archaeologiai levelek III-IV. / [Rómer Flóris], Lehoczky Tivadar. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 74-81.

Archaeologiai levelek V-VI. / Rómer Flóris, Egyházasbükki Dervarics Kálmán. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 97-98.

Archaeologiai levelek VII-XI. / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 6. sz. 1869. márczius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 114-118.

Archaeologiai levelek XII-XVIII. / Rómer Flóris, Turcsányi Andor, Fábry Nándor. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 7. sz. 1869. márczius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 137-142.

Archaeologiai levelek XVIII-XX. / [Rómer Flóris], Ellenbogen József, Fridrich István. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 10. sz.. 1869. május 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 209-213.

Archaeologiai levelek XXI-XXII. / [Rómer Flóris], Eszterházy János, Révész György. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 11. sz.. 1869. május 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 231-233.

Archaeologiai levelek XXIII-XXV. / R.[ómer Flóris], Lipp Vilmos, Nagy Imre, Nyáry Jenő. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 13. sz. 1869. junius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 263-267.

Archaeologiai levelek XXVI-XXXI. / Rómer [Flóris], Lehóczky Tivadar, Kubinyi Ferenc, Bubics Zsiga, Tokaji Nagy Lajos. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 14. sz. 1869. julius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 283-288.

Archaeologiai levelek XXXII-XXXV. / R.[ómer Flóris], Gyárfás István, Pelargus János, Rupp Jakab, Szabó Károly, Lehoczky Tivadar. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 14. sz. 1869. julius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 309-314.

Archaeologiai levelek I-II. / Mándy Péter, Hőke Lajos ; [jegyzetekkel ellátta] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1. sz.. 1869. augusztus 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 6-10.

Archaeologiai levelek V-VII. / R.[ómer Flóris], Kovács János, Schulcz Ferencz, Gyárfás István. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 4. sz.. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 62-67.

Archaeologiai levelek VIII-XI. / Bolemann Ede, Madarassy László, Varsány János, Molnár Pál ; [jegyzetekkel ellátta] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 6. sz.. 1869. october 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 107-111.

Archaeologiai levelek XII-XIII. / R.[ómer] Fl.[óris], Lehoczky Tivadar, Vécsey József. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 7. sz.. 1869. november 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 130-133.

Archaeologiai levelek XIV-XV. / Kovács János, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 8. sz.. 1869. november 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 149-154.

Archaeologiai levelek XVI-XVIII. / Furcsányi Andor, Fabó András ; [jegyzetekkel ellátta] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 9. sz.. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 168-170.

Archaeologiai levelek XX-XXIII. / Horváth Antal, Lehoczky Tivadar, Lipp Vilmos, Vass Gyula ; jegyzettel ellátta R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 12. sz.. 1870. január 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 237-239.

Archaeologiai levelek XXVI. / Szontagh Ferencz, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 14. sz.. 1870. február 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 292-294.

Archaeologiai levelek XXIX-XXX. / Torma Károly, Hőke Lajos ; [jegyzetekkel ellátta] [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 311-312.

Archaeologiai levelek I-V. / Czóbel Imre, Radvánszky Antalné, Podmaniczky Mária, Lehoczky Tivadar, B. Nyáry Jenő, Bubics Ede ; [jegyzetekkel ellátta] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, 1870. p. 21-26.

Archaeologiai levelek VI-XI. / Kováry Lajos, Molnár Pál, R.[ómer] Fl.[óris], Várady Gábor, Óváry Endre, B. Nyáry Jenő, Szilágyi Ferenc. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner, 1870. p. 55-62.

Archaeologiai levelek I-IV. / Szilágyi Ferencz, Rómer Flóris, Majláth Béla, Horváth Antal, B. Mednyánszky Dénes. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 15-19.

Archaeologiai levelek V-VIII. / Foltiny János, Hőke Lajos, Ebenhöch Ferenc, Cséplő Péter ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] F.[lóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 2. sz. 1870. november 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 36-43.

Archaeologiai levelek IX-XI. / Foltinyi [! Foltiny] János, Szarka János, Nyilas Alajos ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 3. sz. 1870. december 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 75-80.

Archaeologiai levelek XXIII-XXV. / R.[ómer] Fl.[óris], Borovszky Dániel, Somogyi Gyula. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 174-176.

Archaeologiai levelek XXVI-XXXI. / Mysovszky Viktor, R.[ómer] Fl.[óris], Gyalokay Lajos, Varsányi János, Lipp Vilmos. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 193-199.

Archaeologiai levelek XLI-XLIII. / Balogh Gyula, Ebenhöch Ferenc, Kruesz Chrysostom ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 278-281.

Archaeologiai levelek I-IV. / Pelargus János, Ivánfi Ede, Cséplő Péter, Somogyi Rezső ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, p. 15-19.

Archaeologiai levelek XX-XXIV. / Ghyczy Géza, Lomniczy Endre, Nyáry Jenő, Koos Róbert, Marossy János, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1870-1871. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, p. 185-188.

Archaeologiai levelek XXV-XXVIII. / Lehoczky Tivadar, Vécsey József, B. Mednyánszky Dénes, Thaly Kálmán, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, p. 209-213.

Archaeologiai levelek XXXV-XXXVI. / Ormos Zsigmond, Despinits Péter ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 310-313.

Archaeologiai levelek I-V. / Bisits Mór, Bölönyi Sándor, Molnár Pál, [Jens Jacob Asmussen] Worsaae, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, p. 16-20.

Archaeologiai levelek IX-XI. / Zichy Jenő, X–y, Könyöki József, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 73-76.

Archaeologiai levelek XII-XIV. / Dukavits Sándor, Véghely Dezső, Turcsányi Andor, Marossy János, Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 4. sz. 1872. márczius 1. Pest, Aigner, p. 105-108.

Archaeologiai levelek XV. / Szentkláray [Jenő], Rómer [Flóris], Kelecsényi József, Palkovics Károly, Jedlicska Pál. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 135-136.

Archaeologiai levelek XXV-XXVI. / Lehoczky Tivadar, Rómer Fl.[óris], Hőke Lajos. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 9. sz. 1872. május 15. Pest, Aigner, p. 234-237.

Archaeologiai levelek XXXI-XXIII [! XXXIII.]. / Majláth Béla, R.[ómer Flóris], Horváth Antal, Ebenhöch Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 11. sz. 1872. junius 15. Pest, Aigner, p. 285-287.

Archaeologiai levelek XXXVI-XXXVIII. [!] / Pauler Tivadar, Varsányi János, Hőke Lajos, jegyzetekkel ellátta R [ómer Flóris], Horváth Antal, Ebenhöch Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, p. 309-313.

Archaeologiai mozgalmak / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 6. kötet. (Új folyam 4. kötet) 2. füzet. 1868. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 204-210.

Archaeologiai mozgalmak. 2. közlés / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 1. füzet. 1868. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 83-86.

Archaeologiai mozgalmak. 3. közlés / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, 1868. p. 213-224.

Archaeologiai mozgalmak / Rómer Flóris In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 263-265.

Archaeologiai mozgalmak / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Közlemények 8. kötet (Új folyam 6. kötet). 1871. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 67-69.

Archaeologiai mozgalmak a Ft. róm. kath. papság körében.. (Hazai tud. intézetek és leletek rovatban) / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 10. kötet 2. sz. 1876. február 29. Budapest, Franklin-Társulat, p. 61-62.

Archaeologiai mozgalom / Rómer Flóris, Kerékgyártó Árpád. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1869-1870. 2. sz. 1869. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 30-34.

Archaeologiai mozgalom / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1869-1870. 4. sz. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 71-72.

Archaeologiai mozgalom / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 132-133.

Archaeologiai mozgalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 235-236.

Archaeologiánk ügye az országgyülésen / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1869-1870. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 49-50.

Az árpád-korszaki jánosi-i templom / Rómer Flóris Ferencz. In: Vasárnapi Ujság 22. évf. 13. sz. 1875. márczius 28. p. 198-199.

Az Árpád-korszaki jánosi-i templom / Rómer Flóris Ferencz. [Budapest], Franklin-Társulat, [1875]. [Különlenyomat a Vasárnapi Ujság 22. évf. 13. sz. 1875. márczius 28. számából]

Az Árpád-korszaki János-i templom / Rómer Flóris Ferencz. [Budapest], [Magyar Tud. Akad Könyvkiadó Hivatala], é. n. [Különlenyomat a “Vasárnapi Ujsag” 1875. március 28. számából]

Árpádkori okmánytár / Szabó József, Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1864/65. p. 106-116. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Árpás, és a móriczhidai Sz. Jakabról czimzett prépostság története / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 358-372.

Árpás, és a mórichidai Sz. Jakabról cimzett prépostság. (Folytatás) / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1864/65. p. 31-54. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Árpás, és a móriczhidai Sz. Jakabról czimzett prépostság története / Rómer Flóris. Pest, Aigner – Rautmann Biz., 1869. [Különlenyomat a Győri Történelmi és Régészeti Füzetekből].

Árpás, és a móriczhidai Sz. Jakabról czimzett prépostság története / Rómer Flóris. Budapest, Históriaantik Könyvkiadó, 2011. [Hasonmás kiadás. Eredeti kiadása: Különlenyomat a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet 1863-ból. Pest, Aigner és Rautmann Bizománya, 1869.]

Az árpási Sz. Jakabról cimzett prépostság története. Megelőzi: Általános tájékozó eszmék a honi szerzetek történelméhez / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 225-239.

Assertiones e physica, historia naturali generali, et oeconomia rurali, … ex institutione Secundi Semestri Floriani Romer, … Publice defenderunt … C. Forgách Josephus de Ghymes et Gács, B. Walterskirchen Ernestus de Eadem, … / Flóris Rómer. Posonii, Typis Francisci Nobilis de Schmid et J. J. Busch, 1846. [Kisnyomtatvány]

Azon ágyúk, mozsarak és vetágyúk inventariuma (leltára), melyek Buda bevétele után 1686-ban az állásokon találtattak / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Közlemények 12. kötet (Új folyam 9. [! 10.] kötet). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, 1878. p. 50-55.

B. Nyáry Jenő honti kőeszközeinek táblázata / [jegyzetekkel ellátta] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 15-17.

Bakonský les, prírodopisný a archeologický náčrt (úryvok) / Flóris Rómer. In: Monument revue 1. évf. 2. sz. 2012. Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. p. 44-45. [Részlet] [Eredeti kiadása: Győr, Sauervein Géza, 1860.]

A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat / Rómer Flóris. Győr, Szerző, 1860. (Győr, Sauervein, 1860.) (1. kiadás! 216 p. ; 22 cm)

A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat / Rómer Flóris. 2. kiad. Győr, Szerző, 1860. (Győr, Sauervein, 1860.) (207 p. 24 cm)

A Bakony / Rómer Flóris ; [szerk. és a szemelvényeket vál. Éri István] ; [bev. Banner János]. 3. szemelvényes kiadás. Budapest, Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1971. [Eredeti kiadása: Győr, Sauervein, 1860.]

A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat / Rómer Flóris. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1990. [Hasonmás kiadás. Eredeti kiadása: Győr, Sauervein, 1860. 2. kiadás]

A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat / Rómer Flóris ; előszó Valter Ilona. [Döbrönte], Bakonyalja Barátai Egyesület, 2010. [Hasonmás kiadás. Eredeti kiadása: Győr, Sauervein, 1860.]

A Bakony. Dr. Rómer Flóris nyomában. Vallomások képekben, fényképezőgéppel, 2008-2012 / Szabó Béla ; [szöveg … Csiszka Antal, Joó József]. [Budapest], Nemzedékek Tudása, 2013. [Rómer Flóris “A Bakony” c. művének fotómásolatával]

A Bakony földtani tekintetből. 1. rész / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 1. sz. 1860. január 1. p. 1.

A Bakony földtani tekintetből. 2. rész / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 2. sz. 1860. január 5. p. 5.

A Bakony földtani tekintetből. 3. rész / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 3. sz. 1860. január 8. p. 9.

A Bakony földtani tekintetből. 4. rész / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 4. sz. 1860. január 12. p. 13.

A Bakony természettudományi és régészeti vázlat czímű sajtó alatt lévő munkám ügyében / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 52. sz. 1860. június 28. p. 208.

Bakonybél és környékének útikalauza / [Scherer János] ; [ill. Rómer Flóris, Földi János, Dornyai Béla]. Balatonfüred, [s.n.], 1961. (Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa)

A bakony-szombathelyi érem-kincsről / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 5. kötet (Új folyam 3. kötet) 2. füzet. 1865. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 107-137.

A bakony-szombathelyi érem-kincsről / Rómer Flóris. Pest, Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál nyomatott, 1865. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 5. évf. 1865. 2. füzet]

Balony helység lakói, mint a győri főegyház harangozói. (Egyveleg rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 192.

???Bánhidai románkoru oldalajtó Győri Történelmi és Régészti Füzetek 1861.

A barlanglakókról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, 1868. p. 110-145. [MTAK]

A barlanglakókról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról / Rómer Flóris. [Budapest], [s. n.], [s. a.]. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 7. kötet (Új folyam 5. kötet) 2. füzetből]

A barlanglakókról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról / Rómer Flóris. In: Hazánk és a Külföld 1871. p. 5-8.

A bécsi képes krónika / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 272-273.

A bécsi képes krónikának másolata… (Hazai tud. intézetek és leletek rovatban) / R.[ómer] F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 11. kötet 4. sz. 1877. április 30. Budapest, Knoll, p. 129-131.

Beatrix Hunyadi Mátyás neje jól tudott magyarúl / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 1864/65. 4. füzet. Győr, Sauervein, p. 370. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Békássy család 1417-ik évi címere / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 1861. 2. füzet. Győr, Sauervein, p. 379-381.

Beküldetett. Alig hogy egy kis figyelmet kezdtünk forditani a győrvidéki őslényekre… [Rómer Flóris felhívására gyarapodik az őslénytár]. (Napló rovatban) / [Rómer Flóris]. In: Győri Közlöny 2. évf. 37. sz. 1858. május 9. p. 147.

Beküldetett. Csodálatos, hogy, midőn ezen becses lapokban a győri terménytár érdekében… [A terménytár várja az újdonságokat]. (Napló rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 26. sz. 1858. aprilis 1. p. 104.

A beregmegyei ruthén fatemplomok / Lehoczky Tivadar ; jegyzetekkel ellátta [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 241-249.

Bericht der Gruppe XXI (National Hausindustrie) der Wiener Weltausstellung 1873 / Florian Rómer. In: Blätter für Industrielle 1874. Wien, p. 15-18.

Bericht der Gruppe XXI (National Hausindustrie) der Wiener Weltausstellung 1873 / Florian Rómer. Wien, 1874. [Különlenyomat a Blätter für Industrielle 1874. számából]

Bihar megye régészeti és néprajzi szempontból / Rómer Flóris ; közli és jegyzetekkel ellátta Sz. Máthé Márta. In: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 1974. Debrecen, Alföldi Nyomda, 1975. (A Debreceni Déri Múzeum kiadványai, 55.) p. 287-344. [A fellelt részek első közlése]

Bitnicz Lajos  június 28. 1871. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 145-147.

A borostyánkő már nem kizárólag a balti tengerben jön elő. […] (Külföld rovatban) / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 10. évf. 2. sz. 1876. február 29. Budapest, Franklin-Társulat, p. 65.

A bőnyi reformatus egyház XI-XII. századbeli pohara/ Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 1861. 2. füzet. Győr, Sauervein, p. 334-338.

A Buda környékén felásott római sírokról / Rómer Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1863. In: Archaeologiai Közlemények 4. kötet (Új folyam 2. kötet) 1864. 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 99-123.

A Buda környékén felásott római sírokról / Rómer Flóris. Pest, Emich Ny., 1864. [Különlenyomat Archaeologiai Közlemények 4. kötet (Új folyam 2. kötet) 2. füzet, 1864.]

Buda-Pestnek régi látképe / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 7. sz. 1872. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 169-171.

Catalog der bei Gelegenheit der XLVIII. Versammlung der deutschen Aerzte- und Naturforscher-Versammlung in Graz aus Ungarn ausgestellten praehistorischen Gegenstände / Florian Rómer. 1875.

Catalogue special du royaume de Hongrie. Les objets de l’histoire du travail hongrois a l’exposition universelle de 1867. Paris, 1867.

Compte-rendu / Romer Floris. Budapest, Musée National Hongrois, 1878.
29. 1 (1__1. oldal)

Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques. Compte de la 8. sess. á Budapest 1876 [Cím az első kötetben: Compte-rendu de la huitiéme session a Budapest 1876] / [publ.: F.-F. Rómer]. Budapest, Musée Nat., 1877-1886; Budapest, Impr. Franklin, 1877. (2 db, illusztr., 24 cm) [Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques 8. (1876) (Budapest)].

Congresszusi irományok 1885 p. 114-135.

A Corvin-codexek ügye a m. tud. Akademia előtt / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 6. sz. 1870. junius 1. Pest, Aigner, p. 135-136.

Corvin-codexek Thornban, Königsbergben és Szent-Pétervárt. (Közlemények 1874-ik évi uti-tárczámból.) / Rómer Flóris. In: Magyar Könyvszemle 1. évf. 1. sz. 1876. január-február. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1876. p. 1-8.

Corvin-emléklap / Rómer Flóris Ferencz. In: Vasárnapi Ujság 24. évf. 19. sz. 1877. május 2. p. 290-291. [Illusztráció alatti cím: Emléklap a Corvin-codexről]

Corvin Mátyás miseruhája / Rómer Flóris. In: Kelet Népe 1876. junius 3.

Csömöri lelet / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, 1871. p. 201-202.

A czakói bronz-edény / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1868-1869. 14. sz. Pest, Aigner, p. 290-292.

A czakói bronzedény ügyéhez / R.[ómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 5. sz. 1870. május 15. Pest, Aigner, 1870. p. 114-115.

A czéhládákkal való körmenetek Magyarországon / Rómer Flóris. In: Századok 11. évf. 1877. 6. sz. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, p. 563-566.

Czifra barbarkori edény / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 18-19.

Czimertani kérdés / Rómer Flóris. In: Századok 3. évf. 3. füzet. 1869. Pest, Magyar Történelmi Társulat, p. 201-203.

Czimertani kérdés / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 1868-1869. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner, p. 105-107.

A dél-oroszországi legujabb ásatások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1869-1870. 4. sz. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 67-69.

Desjardins Ernő tanár és a nemzeti muzeum köemlékei / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, p. 221-228.

Desjardins Ernő tanár és a nemzeti muzeum köemlékei. (Vége) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 253-263.

Desjardins munkásságának ismertetése / Rómer Flóris. In: Ország-Világ 1871. 43. sz.

Discours … au Congrèss International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques 8e session à Budapest le 4 sept. 1876 / Rómer Flóris. Budapest, Franklin Ny., 1876.

Discours du secrétaire général au Congrés international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique. VIII. session à Budapest. 4. septembre 1876 / [Rómer Flóris]. Budapest, typographie Franklin-Társulat, [1876]

Díszlapok a római könyvtárakban őrzött négy Corvin-codexből / [kiad. és bev. Rómer Flórián] ; lefényképeztette a vaticáni zsinaton jelenvolt magyarországi püspöki kar. Pest, Athenaeum Ny., 1871.

Díszlapok a római könyvtárakban őrzött négy Corvin-codexből. Lefényképeztette a vaticáni zsinaton jelenvolt magyarországi püspöki kar. (Tizenöt, ívrétü fénykép.) Ismertető előszóval Dr. Rómer Flóriántól. In: Új Magyar Sion 2. évf. 3. sz. 1871. p. 233-236.

Díszlapok a római könyvtárakban őrzött négy Corvin-codexből. [kiad. és bev. Rómer Flórián] ; lefényképeztette a vaticáni zsinaton jelenvolt magyarországi püspöki kar. In: Századok 1871.

Domokos fehérvári prépost breviáriuma / Rómer Flóris. In: Uj Magyar Sión 7. évf. 1. sz. 1869. p. 50-51.

Domokos fehérvári prépost breviáriuma / Rómer Flóris. In: Uj Magyar Sión 7. évf. 2. sz. 1869. p. 124-128.

Dudík Béda / [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 11. évf. 40. sz. 1864. október 2. p. 413-414.

Egger D. Párisban kiállított ezüst lemezei / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 7. kötet. (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, 1868. p. 158-161.

Egy XIII-ik századbeli zománczos misekánna / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 4. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1865.p. 169-177.

Egy XVI. századbeli vázlatkönyv / Rómer Flóris. In: Uj Korszak 25. sz. 1865.

Egy álnak tartott nevezetes római felirás igazolása / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 9. évf. 7. sz. 1875. július 31. Budapest, Aigner, 1875. p. 193-201.

Egy, Beatrix királynénak ajánlott ős-nyomtatvány / Rómer Flóris. In: Magyar Könyvszemle 1. évf. 2. sz. 1876. márczius-április. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1876. p. 84-90.

Egy érdekes lelet Alsó-Lendván / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 2. sz. 1869. augusztus 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 24-29.

Egy góth templom alapjai Ó-Budán / Rómer Flóris. In: Budapesti Közlöny 3. évf. 94. sz. 1869. p. 94.

Egy-két szó műiparunk izlési irányáról / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 1868-1869. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 27-29.

Egy könyvtár a reformatió idejéből / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 8. sz. 1870. julius. Pest, Aigner, p. 163-164.

Egy középkori kolostor-iskola felszerelése / Rómer Flóris. In: Magyar Sión 4. évf. 1866. 2. szám p. 107-110.

Egy középkori réztál / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 1868-1869. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 21-27.

Egy pár bizodalmas szó a győrvidéki vadászatkedvelőkhez. Utóiratul Xantus János hazánkfia becses leveléhez. (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 25. sz. 1860. március 25. p. 98.

Egy pár szó a magyarországi halászatról a középkorban. Zárszóul a vizahalászathoz / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 357-360.

Egy pár szó s illetőleg kérelem vidékünk vadászatkedvelőihez s egyéb természetbarátokhoz / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 1. évf. 22. sz. 1857. december 13. 1857. p. 85.

Egy régi harangfelirat. (Tárcza rovatban) / Rómer F.[lóris]. In: Archaeologiai Értesítő 11. kötet 8. sz. 1877. október 31. Budapest, Knoll, p. 266.

Egy régi római szekrényke / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 10. kötet 6. sz. 1876. junius 30. Budapest, Franklin-Társulat, p. 176-179.

Egy római korsó / R.[ómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 5. sz. 1870. május 15. Pest, Aigner, p. 115-117.

Egy római kőkoporsó Győrben / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 284-286.

Egy római sír Budán / Rómer Flóris. In: Ország 1. évf. 47. sz. 1863.

Egy románkori templomka / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1870-1871. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 283-284.

Egy uj házaspár / –e–i– [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 22. évf. 7. sz. 1875. február 14. Budapest, Franklin-Társulat, p. 97-98.

Egyház, műveltség, történetírás / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos ; válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetőket írta Rottler Ferenc. [Budapest], Gondolat Könyvkiadó, 1981. (Történetírók tára)

Egyház, műveltség, történetírás / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos. [Budapest], Fapadoskonyv.hu, 2010. [Az online kiadvány nyomtatott példánya]

Egyház, műveltség, történetírás / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos. [Budapest], Fapadoskonyv.hu, 2012.

Egyház, műveltség, történetírás [elektronikus dokumentum] / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos. [Budapest], Quattrocento, [2013].

Egyházi művészet / Rómer Flóris. In: Jelenkor 1875. 161. sz. julius 17. ???, ???, 1875. p. -???.

Egyveleg / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 85-96. [Vegyes közlemények. Tartalom: 1. Orvosi rendeletek; 2. Kronika-töredék; 3. Római emlékek; 4. A pannonhalmi régiségtárban…; 5. Árjegyzékek]

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. kötet 1. sz. 1868. november 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 16-17.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. kötet 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 61-64.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 85-88.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 103-105.

Egyveleg / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 6. sz. 1869. márczius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 126-128.

Egyveleg / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 7. sz. 1869. márczius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 153-155.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 8. sz. 1869. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 170-172.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 199-200.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 10. sz.. 1869. május 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 215.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 11. sz.. 1869. május 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 233-236.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 12. sz.. 1869. junius 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 253-256.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 13. sz.. 1869. junius 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 275-276.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 14. sz. 1869. julius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 294-299.

Egyveleg / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1. sz. 1869. augusztus 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 19-20.

Egyveleg / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 2. sz. 1869. augusztus 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 34-36.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 3. sz. 1869. szeptember 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 54-56.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 4. sz. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 72-75.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 5. sz. 1869. october 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 98-100.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 6. sz. 1869. october 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 116-120

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 7. sz. 1869. november 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 135-138.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 8. sz.. 1869. november 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 154-156.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 9. sz.. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 174-176.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 10. sz.. 1869. deczember 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 197-200.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 11. sz.. 1870. január 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 225-228.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 12. sz.. 1870. január 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 245-248.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 13. sz.. 1870. február 1. Pest, Aigner, 1868-869. p. 271-276.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 14. sz.. 1870. február 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 295-296.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 315-316.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, 1870. p. 26-32.

Egyveleg / Rómer Flóris, Fridrich István. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner, 1870. p. 67-71.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 3. sz. 1870. aprilis 15. Pest, Aigner, 1870. p. 90-92.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 4. sz. 1870. május 1. Pest, Aigner, 1870. p. 106-108.

Egyveleg / Rómer [Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 5. sz. 1870. május 15. Pest, Aigner, 1870. p. 121-124.

Egyveleg / [Rómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 6. sz. 1870. junius 1. Pest, Aigner, 1870. p. 138-140.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 7. sz. 1870. junius 15. Pest, Aigner, 1870. p. 155-156.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 8. sz. 1870. julius 1. Pest, Aigner, 1870. p. 167-171.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 9. sz. 1870. julius 15. Pest, Aigner, 1870. p. 194-196.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, 1870. p. 214-216.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, 1870. p. 240-243.

Egyveleg / [Rómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 1. Pest, Aigner, 1870. p. 265-268.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 15. Pest, Aigner, 1870. p. 287-288.

Egyveleg / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 14. sz. 1870. october 1. Pest, Aigner, 1870. p. 305-308.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 15. sz. 1870. october 15. Pest, Aigner, 1870. p. 326-327.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 22-24.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 2. sz. 1870. november 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 44-48.

Egyveleg / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 3. sz. 1870. december 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 80-83.

Egyveleg / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 4. sz. 1870. december 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 103-105.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 136-140.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 6. sz. 1871. januárius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 163-164.

Egyveleg / [Rómer Flóris], Majláth Béla. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 178-180.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 210-212.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 236-240.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 263-264.

Egyveleg / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 286-288.

Egyveleg / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 12. sz. 1871. aprilis 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 305-308.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 13. sz. 1871. május 1. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 327-328.

Egyveleg / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, 1871. p. 22-24.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, 1871. p. 47-52.

Egyveleg / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, 1871. p. 74-76.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, 1871. p. 104-108.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 5. sz. 1871. julius 15. Pest, Aigner, 1871. p. 137-144.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, 1871. p. 169-172.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, 1871. p. 191-196.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, 1871. p. 217-220.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, 1871. p. 250-252.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, 1871. p. 292-296.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, 1871. p. 332-336.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, 1872. p. 25-28.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, 1872. p. 59-60.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, 1872. p. 88-92.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 4. sz. 1872. márczius 1. Pest, Aigner, 1872. p. 113-116.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, 1872. p. 141-144.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, 1872. p. 163-164.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 7. sz. 1872. aprilis 15. Pest, Aigner, 1872. p. 190-192.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, 1872. p. 213-214.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 9. sz. 1872. május 15. Pest, Aigner, 1872. p. 237-240.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, 1872. p. 262-268.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 11. sz. 1872. junius 15. Pest, Aigner, 1872. p. 287-292.

Egyveleg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, 1872. p. 318-320.

Der Ehemalige Badhaufen von Transaquincum. Ein Blatt aus der Römerzeit unserer Hauptstadt / Florian Rómer. In: Ungarischer Lloyd 1874. deczember 4.

Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. (Uj érdekes lelemény…) / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 9. évf. 17. sz. 1862. aprilis 27. p. 198-199.

Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. II. (Lelkes magyar urihölgy. …) / R.[ómer] F.[lóris]. In: Vasárnapi Ujság 9. évf. 20. sz. 1862. május 18. p. 234-236.

Elkésett régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. III. (Aprilisban való küldetés helyett…) / R.[ómer] F.[lóris]. In: Vasárnapi Ujság 9. évf. 22. sz. 1862. junius 1. p. 259-260.

Elnöki beszéd […] / Rómer Flóris. In: Gödöllő és vidéke történ[elmi] és régészeti múzeum egylet f. évi jelentése. Budapest, 1877. [Melyet május 20-kán 1876-ban Gödöllőn mondott]

Előszó / Rómer Flóris. In: Képes kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában. Pest, Athenaeum, 1870. p. [3].

Első obsidian-eszközök Magyarországon / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 7. kötet (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, 1868. p. 161–166.

Elsődleges jelentés a nagyváradi várban 1883-ban történt ásatásról (Hivatalos közlemények rovatban) / Rómer [Flóris Ferencz]. In: Archaeologiai Értesítő Új folyam 3. kötet 1883. Budapest, Franklin-Társulat, 1883. p. XVI-XXIV. [Fölolvastatott az Orsz rég. és embert. társulat 1883. évi október 30-án tartott ülésében]

Az ember magassága / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, 1872. p. 125-127.

Emlékérem Buda visszavételére / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, 1872. p. 158-159.

Emléktáblák Budán / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 8. sz. 1869. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 173-180.

Emléktáblák Budán / Rómer Floris. [S.l.], [s.n.], 1868. [Különlenyomat az Archaeologiai Értesítő 1. évf. 8. sz. 1868-1869. mellékletéből] [Kisnyomtatvány]

Eperjes megszállási érmei. (Numi obsidionales) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 1869-1870. 11. sz. 1870. január 1. Pest, Aigner, p. 197-200.

Az episcopatus ceretensisről / Rómer Flóris. ???, ???, 1881. [Különlenyomat az Egyházművészeti Lapok VII. évfolyamából]

Érdekes éremlelet Budapesten a lövész-utczai 5. számú ház alapja ásatásánál IV. Béla idejéből / Rómer Flóris. In: Budapesti Közlemények 1870. 120. sz. p. 120.

Érdekes árpádkori éremlelet / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 7. évf. 1872-1873. 6. sz. 1872 [! 1873]. janár 1. Budapest, Aigner, p. 94-96.

Érdekes római mértföldmutatók Komárom megyében / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, p. 40-42.

Érdy János  május 9. 1871. / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, p. 25-26.

???Éremlenyomatok harangokon Archaeologiai Értesítő 1868-69.

Éremtani adalékok / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 8. kötet (Új folyam 6. kötet). 1871. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 56-59.

Érmészeti adalék VII-X. / Dobóczky Ignácz, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1871. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, p. 96-100.

Érmészeti adalék XI-XVIII. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1871. 5. sz. 1871. julius 15. Pest, Aigner, p. 132-134.

Érmészeti adalék XIX-XXIII. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1871. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 164-166.

Érmészeti adalék XXIV-XXX. / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, 1871. p. 188-191.

Érmészeti adalék XXXI-XXXVII. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1871. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 283-285.

Érmészeti adalék XXXVIII-XLVI. / Dobóczky Ignácz, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1871. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 328-332.

Érmészeti adalék I-IV. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1872. 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, p. 21-23.

Érmészeti adalék V-X. / Holländer Leo, Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1872. 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, p. 21-23.

Érmészeti adalék XI-XV. / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 78-82.

Érmészeti adalék XVI-XIX. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 133-135.

Érmészeti adalék XX-XXIV. / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, p. 256-260.

Érmészeti adalék. Régi sajtóhiba. (Tárcza rovatban) / R.[ómer] F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 1877. 11. kötet 10. sz. 1877. deczember 30. Budapest, Knoll, p. 360-361.

Érmészeti adalékok. (Tárcza rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 4. sz. 1876. április 30. Budapest, Franklin-Társulat, p. 122-123.

Érmészeti adalékok I-V. / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 9. sz. 1870. julius 15. Pest, Aigner, p. 190-193.

Érmészeti adalékok [VI.] / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 206-208.

Érmészeti adalékok VII-XV. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 256-259.

Érmészeti adalékok XVI-XXII. / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 14. sz. 1870. october 1. Pest, Aigner, p. 297-301.

Érmészeti adalékok XXVI-XXIX. / Kubinyi Ágoston, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 3. sz. 1870. december 1. Pest, Aigner, p. 70-73.

Érmészeti adalékok XXX-XXXIII. / É. K., [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 4. sz. 1870. december 15. Pest, Aigner, p. 103-105.

Érmészeti adalékok XXXIV-XXXIX. / R.[ómer] Fl.[óris], Patina. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 133-136.

Érmészeti adalékok XL-XLII. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 190-191.

Érmészeti adalékok XLIII-XLV. / Dobóczky Ignácz, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 229-231.

Érmészeti adalékok XLIII-XLV. / Dobóczky Ignácz, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, p. 256-259.

Érmészeti adalékok I-VI. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, p. 45-47.

Érmészeti levelek / Rómer Flóris. In: Bihar 1884. 40. sz.

Érmészeti levelek / Rómer Flóris. In: Bihar 1884. 42. sz.

Észak-nyugati utam / Rómer Flóris. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1879. (Értekezések a történelmi tudományok köréből, 8. kötet 7. füzet) (http://digilib.mtak.hu/B339/index.htm ; http://digilib.mtak.hu/B339/issues/vol08/B3390807.pdf

Észleljük az időjárási tüneményeket! Fölszólítás és utmutatás a győrvidéki értelmiséghez, 1. rész / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 27. sz. 1858. aprilis 4. p. 105-106.

Észleljük az időjárási tüneményeket! Fölszólítás és utmutatás a győrvidéki értelmiséghez, Vége / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 28. sz. 1858. aprilis 8. p. 109-110.

Exposition Universelle de 1867, à Paris : catalogue des objets hongrois de l’histoire du travail / par Florian Romer. Paris, Typ. Marc, 1867. Pdf megvan!

Fa-házak / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 229-230.

Felszólítás ügyfeleinkhez / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 230-231.

A ft. győri káptalan könyvtárában őrzött Corvin-codex ismertetése / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, p. 8-14.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 1. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 6. sz. 1860. jan. 19. p. 22-23.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 2. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 7. sz. 1860. január 22. p. 26.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 3. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 8. sz. 1860. január 26. p. 31.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 4. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 9. sz. 1860. január 29. p. 34-35.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 5. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 10. sz. 1860. február 2. p. 39-40.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 6. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 11. sz. 1860. február 5. 1860. p. 43.

Felelet a „Közlönyben” hozzám intézett régészeti kérdésekre, és még valami régészeti életünkből. 7. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 12. sz. 1860. február 9. p. 47.

Felhivás a Történelmi Társulat Tagjaihoz / Rómer Flóris Ferencz, Csontosi János. Budapest, Nyomatott az Athenaeum nyomdájában, 1877. [Kisnyomtatvány]

Feliratos házi edények / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, p. 19-21.

Felső-szemerédi templom feliratának betűi nem cyrill-betűk, maga a felirat pedig nem tót / Rómer Flóris. In: Magyar Sión 4. évf. 6. füzet 1866. p. 420-426.

Felszólitás a honi műemlékek kutatása és megismertetése érdekében / Rómer [Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 13. évf. 12. sz. 1866. márczius 25. p. 139-140.

Felszólitás az aradi gyűlésben részt veendő régészekhez / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 210-212.

Figyelmeztetés az oklevéltan kedvelők számára / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 4. füzet. Győr, Sauervein, 1864/65. p. 361-363. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Filcsont-tükör-tok a XIV. századból / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1864/65. p. 135-140. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Fiume régiségeiről / Rómer Flóris. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatai 14. sz. 1870. p. 409-???.

A főgymnásiumi múzeum / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 52. sz. 1860. június 28. p. 207.

Fölszólitás a Balatonban fölfedezett köfal érdekében / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 13. évf. 45. sz. 1866. november 11. p. 548.

Főtisztelendő Rómer Flóris urtól a következő sorokat vettük… [Régészeti római kövek helye és helyzete, melyeket városunkban találtak bástya bontás és építkezéskor]. (Hírharang rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 9. évf. 68. sz. 1865. augusztus 24. p. 344-345.

Führer in der Münz- und Alterthumsabtheilung des ungarischen National-Museums / [Florian Romer]. 2. umgearb. u. vermehrt. Budapest, Druck Athenaeum, 1873.

A füvészkert és bájliget eszméje [1.] / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 34. sz. 1858. aprilis 29. p. 137.

A füvészkert és bájliget eszméje [2.] / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 36. sz. 1858. május 6. p. 141-142.

Galga völgye őstörténeti szempontból / Rómer Flóris. In: Gödöllő és vidéke történ[elmi] és régészeti múzeum egylet f. évi jelentése. Budapest, 1877.

A galgóczi ezüstdísz lelet / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 165-166.

A geológiai archaeologia / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 121-127.

A geszterédi ásatások és a szabolcsmegyei muzeum / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 181-185.

A görög-keletiek temploma Ráczkevén / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 245-250.

Gyógyrendeletek / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, p. 281-282.

A győri főegyház / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, p. 272-277.

A győri főegyház kincstára 1738-ban. (Egyveleg rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1863. 2. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, p. 190-192.

A győri főgymnasiumi museum 1859-ik év kezdetén. 1. rész (Tárcza rovatban) / [Rómer Flóris]. In: Győri Közlöny 3. évf. 14. sz. 1859. február 17. p. 55.

A győri főgymnasiumi museum 1859-ik év kezdetén. 2. rész (Tárcza rovatban) / [Rómer Flóris]. In: Győri Közlöny 3. évf. 16. sz. 1859. február 24. p. 63.

A győri főgymnasiumi museum 1859-ik év kezdetén. 3. rész (Tárcza rovatban) / [Rómer Flóris]. In: Győri Közlöny 3. évf. 17. sz. 1859. február 27. p. 66-67.

A győri főgymnasiumi museum 1859-ik év kezdetén. 4. rész (Tárcza rovatban) / [Rómer Flóris]. In: Győri Közlöny 3. évf. 18. sz. 1859. március 3. p. 70-71.

A győri főgymnasiumi museum 1859-ik év kezdetén. 5. rész (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 19. sz. 1859. március 6. p. 74-75.

A győri homokgödrök kösírja / Méry Ethel, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, p. 241-248.

A győri káptalan antiphonaléja. Adalékul a régi egyházi irott könyvek és rajzaik ismertetéséhez / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Közlemények 1877. 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 12-26.

A győri káptalan antiphonaléja. Adalékul a régi egyházi irott könyvek és rajzaik ismertetéséhez / Rómer Flóris. [Budapest], [Szerző], [1877].

A győri káptalan antiphonaléja. Adalékul a régi egyházi irott könyvek és rajzaik ismertetéséhez / Rómer Flóris Ferencz. [s. l.], [s. n.], 1891. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet 1. füzetből]

Győri Történelmi és Régészeti Füzetek / szerk. Simor János. Győr, Ráth Károly; Rómer Flóris, 1861-1868.

???Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. Tisztelt olvasóinkhoz / Rómer Flóris. In: Pest 1868. deczember 20. p. 445.

A Győri Történelmi és Régészeti Füzetek ügyében (Tárcza rovatban) / Ráth [Károly], Rómer [Flóris]. In: Győri Közlöny 5. évf. 31. sz. (1861. ápr. 18.) p. 122.

Győr-Szigeth 1592-ben / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, p. 278-280.

Hálanyilvánítás múzeumunk ügyében / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 4. évf. 21. sz. 1860. március 11. p. 84.

Halotti halmok Magyarországon / Rómer Flóris. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatai 14. sz. 1870. p. 405-???.

Harang- és régészeti posta / Rómer Flóris. In: Idők Tanuja 1863. p. ???

Három nap hazánk északnyugati határán. I. Bécsben és Német-Ujhelyen / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 11. sz. 1869. május 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 217-224.

Három nap hazánk északnyugati határán. II. Sopron / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 12. sz. 1869. junius 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 217-224.

Három nap hazánk északnyugati határán. III. Sopron / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 13. sz. 1869. junius 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 257-262.

Három nap hazánk északnyugati határán. IV. Kőszeg / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 14. sz. 1869. julius 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 277-283.

Három nap hazánk északnyugati határán. V. Szombathely / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 15. sz. 1869. julius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 301-306.

Der Hausaltar der heil. Margaretha. / Florian Romer. In: Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Baudenkmale 1867. Wien, Central-Commission für Baudenkmale, 1867.

Hazai és külföldi vegyes hírek. 23. Archaeologiai kérdés? Rómer Ferencz Flóris muzeumi őr úrtól a következő sorokat vettük : Ki tud valamit Corvin Mátyás királyunk könyvtárnoka sírkövéről? […] / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 9. kötet 3. sz. 1875. márczius 31. Budapest, Aigner, 1875. p. 96-97.

A hazai ipar érdekében. (Egyszersmind kérelem protestáns papjainkhoz) / Rómer Flóris Ferencz. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 23. évf. 27. sz. 1880. julius 4. Budapest, Ballagi Mór, 1880. p. 875-877. (http://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1880/?pg=439&layout=s )

Hazai leletek. 36. (Ó-budai leletek.) Folyó év márczius hó 3-án Ó-Budán az úgynevezett „papföldön”, mely ezentúl a III-ik kerület közös temetkezési helye leend, próbaásatások eszközöltettek… / [Henszlmann Imre], Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 3. sz. 1875. márczius 31. Budapest, Aigner, p. 124.

Hazai műipari kérdés / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 285.

A hazai ötvös czéhek szabályai / Rómer Flóris. In: Századok 1877. 11. évf. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1877.

A hazai ötvös czéhek szabályai. Második közlemény / Rómer Flóris. In: Századok 1877. 11. évf. 5. sz. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, p. 407-424

A hazai ötvös czéhek szabályai. Harmadik, befejező közlemény / Rómer Flóris. In: Századok 1877. 11. évf. 10. sz. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, p. 795-815.

Hazánk lapjai már egyelőre hirdették, hogy “az őstörténelmi és embertani congressus”… / Pulszky Ferencz, Rómer Flóris Ferencz. [Kisnyomtatvány]

Hazánk református atyafiaihoz / Rómer Flóris. In: Hon 1879. julius 31.

A háziipar / Rómer Flóris. In: Sárrét 1878.

Helyreigazítások az acsai emlékkő dolgában / Rómer Flóris. In: Hazánk s a Külföld 1868. 47. sz.

Henszlmann jan. 31-iki interpellátiója / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 11-12.

Historické pamiatky Bratislavy (úryvok) / Flóris Rómer. In: Monument revue 1. évf. 2. sz. 2012. Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. p. 46-47. [Részlet] [Eredeti kiadása: Pozsony, Wigand, 1865.]

Hogyan készülnek az obsidian késpengék?/ R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 250-252.

Hogyan lehet a hamis patinát megismerni? / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, p. 15-16.

Hogyan lehetne régészetünkön segíteni? / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 1-4.

Honnan ismerem Corvin-Mátyást? / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 3. sz. 1870. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 82-83.

Horvátországi Uti-Naplómból. I. Csáktornyáról Novi-Maroffig. Gothalovecz / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 6. sz. 1869. october 15. Pest, Aigner, p. 101-127.

Horvátországi Uti-Naplómból. II. Kneginecz. Varasdi hévvíz (Toplice) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 7. sz. 1869. november 1. Pest, Aigner, p. 121-127.

Horvátországi Uti-Naplómból. III. Varasdi hévvíz. (Folytatás). Grebenyrád / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 8. sz. 1869. november 15. Pest, Aigner, p. 146-148.

Horvátországi Uti-Naplómból. IV. Remetinecz / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 9. sz. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, p. 162-165.

Horvátországi uti naplómból. IV. [! V.] Páka. Sz.-Márton. Biszak / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 7. sz. 1870. junius 15. Pest, Aigner, p. 140-145.

Horvátországi uti naplómból. V. [! VI.] Zágráb / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 7. sz. 1870. junius 15. Pest, Aigner, p. 155-156.

Horvátországi uti naplómból. V. [! VI.] Zágráb. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 9. sz. 1870. julius 15. Pest, Aigner, p. 180-184.

Horvátországi uti naplómból. V. [! VI.] Zágráb. (Folytatás) / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 197-201.

Horvátországi uti naplómból. V. [! VI.] Zágráb. (Vége) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 226-228.

Horvátországi uti naplómból. VI. [! VII.] Sziszek / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 250-256.

Horvátországi uti naplómból. VII. [! VIII.] Jászka / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 13. sz. 1870. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 275-280.

Horvátországi uti naplómból. VIII. [! IX.] Fiume / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 14. sz. 1870. october 1. Pest, Aigner, p. 294-297.

Horvátországi uti naplómból. VIII. [! IX.] Fiume. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 15. sz. 1870. october 15. Pest, Aigner, p. 314-317.

Horvátországi uti naplómból. VIII. [! IX.] Fiume. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, p. 9-12.

Horvátországi uti naplómból. (Magyar tengermellék). VIII. [! IX.] Fiume. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 2. sz. 1870. november 15. Pest, Aigner, p. 32-36.

Horvátországi uti naplómból. (Magyar tengermellék). VIII. [! IX.] Fiume. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 3. sz. 1870. december 1. Pest, Aigner, p. 57-61.

Horvátországi uti naplómból. IX. [! X.] Castua / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 4. sz. 1870. december 15. Pest, Aigner, p. 93-97.

Horvátországi uti naplómból. X. [! XI.] Grobnik. (Folytatás) / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 109-112.

Horvátországi uti naplómból. X. [! XI.] Grobnik. (Vége) / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 6. sz. 1871. januárius 15. Pest, Aigner, p. 141-145.

Hunyady Mátyás miseruhája (Egyveleg rovatban) / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, p. 288.

Hunyadi Jánosnak egy leiratlan ezüst pénze / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 8. sz. 1870. julius. Pest, Aigner, p. 162-163.

Igazolásomúl / Rómer Flóris. In: Századok 1872. 6. évf. 9. sz. Pest, Magyar Történelmi Társulat, p. 653-655.

Igen érdekes éremlelet / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, p. 63-67.

Illustrirter Führer in der Münz- und Alterthumsabtheilung des ungarischen National-Museums / [Florian Rómer]. Pest, Druck Athenaeum, 1870.

Illustrirter Führer in der Münz- und Alterthumsabtheilung des ungarischen National-Museums / [Florian Rómer]. 2. umgearb. u. vermehrt. Budapest, Druck Athenaeum, 1873.

Im Interesse der Corvin’schen Bibliothek in Ofen / Rómer Flóris. In: Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Hrsg. Julius Petzholdt. Dresden, 1876.

Indítvány régiségink s műkincseink érdekében / Jedlicska Pál ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, p. 241-247.

Indokolás a történeti és műemlékek és régiségek fentartásáról, biztosításáról és kijavításáról szóló törvényjavaslathoz / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 12-14.

???Ipolyi Arnoldnak Rómer Flóris Vasárnapi Ujság 1863.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 5. sz. 1869. october 1. Pest, Aigner, p. 90-93. [Gyárfás István: Őskori maradványok a Duna-Tiszaközön c. cikkének bemutatása]

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 9. sz.. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, p. 171-174.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. p. 2. évf. 12. sz.. 1870. január 15. Pest, Aigner, 240-245.

Irodalom / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, p. 313-315.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 7. sz. 1870. junius 15. Pest, Aigner, p. 154-155.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 238-239.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 12. sz. 1870. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 285-286.

Irodalom / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 14. sz. 1870. october 1. Pest, Aigner, p. 304-305.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, p. 19-22.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 203-210.

Irodalom / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, p. 256-259.

Irodalom / Blümelhuber Ferencz, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 13. sz. 1871. május 1. Pest, Aigner, p. 325-327.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871.5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, p. 69-73.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 5. sz. 1871. julius 15. Pest, Aigner, p. 135-137.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 167-169.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871.5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, p. 248-250.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 288-292.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 322-328.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, p. 23-25.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 139-140.

Irodalom / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 7. sz. 1872. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 188-190.

Irodalom. IV. Bulletino di Paletnologia Italiana. Parma Tipografia della Societá fra gli Operai-tipografi. Anno I. Gennaio 1875. N. 1 rajztáblával / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 6. sz. 1875. junius 30. Budapest, Aigner, p. 183-184.

Ismeretlen Corvin-codex / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 6. sz. 1869. márczius 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 109-113.

Ismét egy érdekes római mértföldmutató / Gruics J. Z., R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, p. 94-96.

Ismét egy szó a régi harangok ügyében / Rómer [Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 12. évf. 50. sz. 1865. deczember 10. p. 634.

Ismét Magyarország czímere / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 299-302.

Ismét néhány szó az obsidián eszközökról / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 56-59.

Jegyzőkönyvi kivonatok. I. a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-diki nov. 13-án tartott X. rendkívüli ülése / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 11. sz.. 1870. január 1. Pest, Aigner, p. 216-217.

Jegyzőkönyvi kivonatok. II. a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-diki decz. 7., akadémiai termében, tartott XI. rendes ülése / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 11. sz.. 1870. január 1. Pest, Aigner, p. 217-219.

Jelentés a győri felgymnasiumi terménytár ügyében / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 24. sz. 1858. márczius 25. p. 93.

Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról. … / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 1. sz. 1875. január 31. Budapest, Aigner, p. 9-17. [Olvastatott a magy. tud. Akadémia 1874-dik évi nov. 2-án tartott osztályülésében.]

Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról. … / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 2. sz. 1875. február 31. Budapest, Aigner, p. 39-48. [Olvastatott a magy. tud. Akadémia 1874-dik évi nov. 2-án tartott osztályülésében.]

Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról. … (Vége) / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 3. sz. 1875. márczius 31. Budapest, Aigner, p. 78-81. [Olvastatott a magy. tud. Akadémia 1874-dik évi nov. 2-án tartott osztályülésében.]

Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról / Rómer Floris Ferencz. Budapest, Athenaeum, 1875. [Különlenyomat az Archaeologiai Értesítő 1875. évi 1, 2, és 3. számaiból]

Jelentés a m. n. múzeumnak az 1869-iki év utolsó negyedében történt szaporodásáról, tárgyainak haszná-latáról és mozgalmairól / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 54-55.

Jelentés a m. nemzeti muzeumi gyüjteményeknek a f. év harmadik negyedében történt szaporodásáról / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 10. sz. 1869. deczember 15. Pest, Aigner, p. 195-197.

Jelentés a nemzetközi őstörténelmi és embertani congressus VIII-ik ülését szervező bizottság eddigi működéséről / Rómer Flóris. In: A Hon 1875. augusztus 3. reggeli kiadás.

Kalamanczai Domokos székes-fehérvári prépost codexe / Rómer Flóris. In: Magyar Könyvszemle 1. évf. 4. füzet. 1876. julius-augusztus. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1876. p. 169-173.

Kálmánczay vagy Kálmanchehy? (Tárcza rovatban) / R. r. [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1877. 11. kötet 4. sz. 1877. április 30. Budapest, Knoll, p. 127-128.

A kalocsai érsek ásatásai / Henszlmann Imre ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, p. 1-8.

A kalocsai érsekség házi oltára / Rómer Flóris. In: Egyházi Lapok 2. 1867/1868? p. 558-???

A kath. egyház szigora a törvénytelen gyermekek ellen a XV. század vége felé. (Vegyes közlemények rovatban) / Rómer Flóris. In: Magyar Sión 1863. 1. évf. 4. szám. p. 309-312.

Kamicházi, Horvát- és Dalmát-országi bán stb. máskép Vzdolyai Myslenovith Márk sírköve Nagy-Vázsonyban / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1864/65. p. 213-222. [Kiadási év az egybefoglaló kötés borítóján 1865]

Képes kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában / [szerk.] Rómer Flóris. Pest, Athenaeum Ny., 1870.

Képes kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában / [összeáll. Rómer Flóris]. 2. bőv. kiad. Budapest, Athenaeum Ny., 1873.

Kérelem a magyarországi első kőkori maradványok ügyében / Rómer Flóris Ferencz. In: Vasárnapi Ujság 22. évf. 17. sz. 1875. április 25. p. 265-266.

A kereszt alakról / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 4. sz. 1870. december 15. Pest, Aigner, p. 98-99.

Keresztény muzeum Pesten / Rómer Flóris. In: Religio 1864.

A készitendö ősrégészeti térkép ügyében / Rómer Flóris. In: A Hon 214. sz. 1875. szeptember 19. (reggeli szám)

A készitendö ősrégészeti térkép ügyében / Rómer Flóris Ferencz. Budapest, Athenaeum részv. társ. nyomdájában, 1875.

Kesző 1592-ben / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet. Győr, Sauervein, p. 76-84.

Két érdekes irnedvtartó / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 4. sz. 1872. márczius 1. Pest, Aigner, p. 99-102.

Két érdekes régiség… (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1877. 11. kötet 9. sz. 1877. november 30. Budapest, Knoll, p. 305-306.

A két hazában talált régi műemlékekről, különösen a szarvasszói – Máramaros-megyei – arany kincsről / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1865. 5. kötet (Új folyam 3. kötet) 1. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 29-48.

Két különös régi agyagmű / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, p. 67-69.

Két szabolcsmegyei őstemető, és egyéb régészeti leletek I. / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 9. sz. 1870. julius 15. Pest, Aigner, p. 173-180.

Két szabolcsmegyei őstemető, és egyéb régészeti leletek II. / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 217-226.

A kettős kereszt / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 12. sz. 1871. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 298-300.

Ki volt Domokos fehérvári prépost származására nézve / Rómer Flóris. In: Századok 3. 1869. p. 201-. (Hampelnél 1869-ben)

Kiadatlan római feliratok. Az előbbi kötetekben közlöttek folytatásául / Rómer Ferencz Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1876. 10. kötet (Új folyam 7. [! 8.] kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 24-57.

Kiadatlan római feliratok. Az előbbi kötetekben közlöttek folytatásául / Rómer Ferencz Flóris. Budapest, Athenaeum Ny., 1875. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 10. kötet (Új folyam 7. [! 8.] kötet) 1. füzet, 1875-ból]

Kiadatlan római feliratok. XIV. közlés / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Közlemények 1877. 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 27-46.

Kiadatlan római feliratok. XIV-dik közlés / Rómer Flóris. [Budapest], [s. n.], [1876]. [Különlenyomat az Archaeológiai Közlemények 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet 1. füzet, 1877-ből] [OSZK]

Kiadatlan római feliratok / Rómer Flóris. In: Gödöllő és vidéke történ. és régészeti múzeum-egylet f. évi Jelentése. 1877.

Kinisi Pál sírköve / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1862. 2. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, p. 56-67.

Kirándulás a bihari Sárrétre és a magyar-ízlés a reformátusok ekklesiáinál / R.[ómer] F.[lóris] F.[erencz]. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 27. évf. 37. sz. 1884. szeptember 14. Budapest, Ballagi Mór, 1884. p. 1179-1185. (http://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1884/?pg=593&layout=s)

Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Közlemények 1877. 11. kötet (Új folyam 8. [! 9.] kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 1-11.

Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben / Rómer Flóris. [Budapest], [Szerző], [1877].

Kirchliche Wandgemälde des XIII. und XIV. Jahrhunderts in der Eisenburger Gespanschaft. / Florian Rómer. Wien, Central-Commission für Baudenkmale, 1874. (Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Baudenkmale, XIX.). p. 201. 1.

Kisebb közlemények / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Közlemények 1871. 8. kötet (Új folyam 6. kötet).8 Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 70-72.

Kisebb közlemények / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Közlemények 1871. 8. kötet (Új folyam 6. kötet). Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 141-144.

Kisebb közlemények / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Közlemények 1871. 8. kötet (Új folyam 6. kötet). Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 212-216.

A kis-szebeni Berzeviczky-emlékről / Rómer F.[lóris] Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1886. Új folyam 7. kötet 1887. Budapest, Franklin-Társulat, p. 360-362.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1868-diki november 2-án tartott IX-dik rendes ülésének jegyzőkönyvéből / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 34-37.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottmányának 1868-diki dec. 1-jén a n. muzeumban tartott X-dik ülésének jegyzőkönyvéből / lejegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 45-47.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki jan. 5-én a n. muzeumban tartott I. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 68-72.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki febr. 9-én a n. muzeumban tartott II rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 6. sz. 1869. márczius 1. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 118-120.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki márcz. 2-án a n. muzeumban tartott III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 7. sz. 1869. márczius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 135-136.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki márcz. 2-án [! ápr. 7-én] a n. muzeumban tartott III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 186-188.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki május 7-én, akadémiai termében, tartott V. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 11. sz. 1869. május 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 224-227.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki julius 6-án, akadémiai termében, tartott VII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 15. sz. 1869. julius 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 307-309.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki oktob. 19., akadémiai termében, tartott VIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 9. sz. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 165-167.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1869-iki novemb. 9., akadémiai termében, tartott IX. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 10. sz. 1869. deczember 15. Pest, Aigner, 1869-1870. p. 186-188.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1870-iki január 4., akadémiai termében, tartott I. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 12. sz.. 1870. január 15. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 236.

Kivonat a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottságának 1870-iki február 1., a m. n. muzeumban, tartott II. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, 1868-1869. p. 309-310.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870-iki márcz. 1., a m. n. muzeumban, tartott III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, 1870. p. 19-21.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870-iki april 5., a m. n. muzeumban, tartott IV. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 4. sz. 1870. május 1. Pest, Aigner, 1870. p. 99-100.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870-iki máj. 3., a m. n. muzeumban, tartott V. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 46. sz. 1870. junius 1. Pest, Aigner, p. 133-135.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. junius 14-kén a m. n. muzeumban tartott VI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai 1870. Értesítő 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 209-210.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. julius 5-kén a m. n. muzeumban tartott VII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, p. 231-233.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. okt. 4-kén a m. n. muzeumban tartott VIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 15. sz. 1870. october 15. Pest, Aigner, p. 318-322.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. nov. 8-kán a m. n. muzeumban tartott IX. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris 1870-1871. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 2. sz. 1870. november 15. Pest, Aigner, p. 61-63.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. nov. 16-dikán a m. n. muzeumban tartott X. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 130.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. decz. 6-án a m. n. muzeumban tartott XI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 5. sz. 1871. januárius 1. Pest, Aigner, p. 131-132.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. decz. 12-dikén a m. n. muzeumban tartott XII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 169.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1870. decz. 18-án a m. n. muzeumban tartott XIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 170. 1870-1871.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. jan. 3-dikán a m. n. muzeumban tartott I. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 188-189.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. febr. 7-dikén a m. n. muzeumban tartott II. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 228-229.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. martius. 7 én a m. n. muzeumban tartott III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 274-275. 1870-1871.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. aprlil 18-án a m. n. muzeumban tartott IV. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 13. sz. 1871. május 1. Pest, Aigner, p. 318-319.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. május 2-án a m. n. muzeumban tartott V. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, 1871. p. 14-15.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. május 10-én a m. n. muzeumban tartott VII. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, 1871. p. 90-91.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. junius 13-án a m. n. muzeumban tartott VIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, 1871. p. 91-94.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. junius 21-én a m. n. muzeumban tartott IX. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, 1871. p. 157-158.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. junius 30-án a m. n. muzeumban tartott X. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, 1871. p. 180-182.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. october 17-én a m. n. muzeumban tartott XI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, 1871. p. 203-205.

Kivonat а m. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. november 7-én a m. n. muzeumban tartott XII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, 1871. p. 273-275.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1871. december 5-én a m. n. muzeumban tartott XIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 1. sz. 1872. január 15. Pest, Aigner, 1872. p. 13-15.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. jan. 9-én a m. n. muzeumban tartott I. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, 1872. p. 46-48.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. febr. 6-án a m. n. muzeumban tartott II. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, 1872. p. 72-73.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. márt. [! márc.] 3-án a m. n. muzeumban tartott III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 5. sz. 1872. március 15. Pest, Aigner, 1872. p. 129-130.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. apr. 9-én a m. n. muzeumban tartott IV. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, 1872. p. 207-208.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. máj. 15-én a m. n. muzeumban tartott V. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, 1872. p. 253.

Kivonat а magy. tudom. Akadémia archaeologiai bizottsága 1872. jun. 20-án a m. n. muzeumban tartott VI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből / jegyzette Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, 1872. p. 307-309.

Klempai ájtatos alapitványok / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 60-64.

A komáromi jegyzőkönyvből 1592-ben. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 4. kötet Győr, Sauervein, 1868. p. 60-64.

Körrendelet. Az összes pénzügy igazgatóságokhoz, bányaigazgatóságokhoz, jószágigazgatóságokhoz és a selmeczi föbányagrófi hivatalhoz / [ismerteti] R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, 1872. p. 82-85.

A közelebb felfedezett római sírokról / R.[ómer] F.[lóris]. In: Győri Közlöny 3. évf. 69. sz. 1859. augusztus 28. p. 275.

A középkori téglaépítészet Magyarországon / Rómer Flóris. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatai 9. 1864. p. 350-???

A középkori keresztelő medenczék / Rómer Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1863. In: Archaeologiai Közlemények 1863. 3. kötet (Új folyam 1. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 127-138.

A középkori keresztelő medenczék. Pannoniai újabb kiadatlan latin feliratok / Rómer Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1863. p. 127-138. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 3. kötet (Új folyam 1. kötet) 2. füzet]

Középkori miniature-ök és a Corvinának egy eddig ismeretlen maradványa / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 14. sz.. 1870. február 15. Pest, Aigner, p. 277-286. [Fölolvastatott a m. tud. Akadem. nov. 16-kán tartott történettudományi ülésén.]

Középkori miniature-ök és a Corvinának egy eddig ismeretlen maradványa. (Vége) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 15. sz. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, p. 297-305. [Fölolvastatott a m. tud. Akadem. nov. 16-kán tartott történettudományi ülésén.]

Közgyűlési megnyitó értekezés / Rómer [Flóris Ferencz]. In: Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 1888. Nagyvárad, Biharmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, 1888. p. 121-128.

A krakói Corvin Mátyás korabeli magyarországi csillagászati készletekről / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 9. sz. 1876. november 30. Budapest, Franklin-Társulat, p. 274-276.

Der kühne Bärenjäger in Ungarn / Rómer Floris. In: Oesterreichische Zuschauerbe 80. sz. 1837.

 Lakner Endre / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 145-146.

Légtüneménytani észleletek / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 47. sz. 1858. június 13. p. 186.

Légtüneménytani észleletek junius hóban / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 56. sz. 1858. julius 15. p. 223

Légtünettani észleletek julius hónapban / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 66. sz. 1858. agusztus 19. p. 262.

Légtünettani észleletek septemberben / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 2. évf. 87. sz. 1858. október 31. p. 346.

A legujabb ó-budai ásatások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1. évf. 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, 1868-1869. p. 41-44.

A legujabb ó-budai ásatások. (Folytatás) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, p. 65-68.

A legujabb ó-budai ásatások. (Folytatás) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 91-94.

A leleszi levéltár és egy régi vasajtó / Lehoczky Tivadar ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 275-280.

Lesencze-Tomaji római feliratos kő / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 2. 1861. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 173-174.

Levél Toldyhoz / Rómer Flóris. In: Pesti Napló 1875. február 13.

Levelezés. Csicsó 1859. okt. 15.-én / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 85. sz. 1859. okt. 23. p. 339.

Levéltöredék (Egyveleg rovatban) / –ó–y ; jegyzettel ellátta R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, p. 286-287.

Lipótvárnak megszállási érmei / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 13. sz. 1870. február 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 249-254.

A nemzetközi embertani és régiségtani történelem előtti 9-ik congressus Lissabonban 1880 / Rómer F.[lóris] Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő Új folyam 5. kötet 1885. Budapest, Franklin-Társulat, 1885. p. 150-255.

A Nemzetközi embertani és régiségtani történelem előtti 9-ik congressus Lissabonban 1880. Befejező közlemény / Rómer F.[lóris] Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő Új folyam 5. kötet 1885. Budapest, Franklin-Társulat, 1885. p. 346-353

A lőcsei templom restaurátiója ügyében / Szalay Ágoston, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 3. évf. 11. sz. 1870. augusztus 15. Pest, Aigner, 1870. p. 234-236.

A mácsai gím-les, mint királyi vadásztanya / Rómer F.[lóris]. In: Vasárnapi Ujság 16. évf. 28. sz. 1869. julius 11. p. 381-382.

Majcz és zománcz / Rómer Flóris. In: Egyházművészeti Lap 1881. p. 29-30.

Malinowszki: A Jagellonidák uralkodása Magyarországon / Rómer Flóris. In: Századok 4. évf. 9. sz. 1870. Pest, Magyar Történelmi Társulat, 1870. p. 657.

A m. n. muzeum gyűjteményeinek az 1869-dik év II-dik negyedében történt szaporodása / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 3. sz. 1869. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 48-50.

A m. n. muzeum köemlékei / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, p. 197-201.

A m. n. muzeum köemlékei. (Adalékul muzeumunk történetéhez) / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 9. sz. 1871. november 15. Pest, Aigner, p. 229-236.

A m. nemzeti muzeum rendeltetése / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 10. sz. 1869. deczember 15. Pest, Aigner, p. 188-189.

A m. tud. Akademia Archaeologiai Bizottsága. (Felállíttatott 1858.) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 1. sz. 1870. márczius 15. Pest, Aigner, p. 14.

A m. tud. Akadémia archaeologiai bizottságának munkálkodása 1870/1-dik évben / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, p. 86-87.

А m. tud. Akadémia Archaeologiai Bizottságának működése. 1869. april havától 1870. april haváig / [Rómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 5. sz. 1870. május 15. Pest, Aigner, p. 112-114.

Magyar ágyúk Bécsben / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 146-151.

A magyar fazekasságról / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 5. sz. 1876. május 31. Budapest, Franklin-Társulat, p. 135-141.

Magyar irodalmi unicum. Sylvester dialogusai magyar, latin, német és lengyel nyelven. Krakkó 1531. Töredék / Rómer Flóris. In: Budapesti Közlöny 9. évf. 36. sz. 1875.

A magyar „Képes Krónika” ügyében / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 5. sz. 1871. julius 15. Pest, Aigner, p. 124-125.

A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei / Desjardins Ernő franczia szövegét magyarította, bőv. és külön pótlékkal kieg. Rómer Flóris. Budapest, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1873. (Acta Nova Musei Nationalis Hungarici, 1.) http://catalog.hathitrust.org/Record/100736817

Magyar női viselet a XVI. században / Rómer Flóris. In: Világ Tükre I. 1888. 122.

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865-ben Pozsonyban tartott nagygyűlésének évkönyve. / Szerk. Rómer Flóris, Franka Károly, Rózsay József. 1866.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1864. 4. kötet (Új folyam 2. kötet) 3. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 158-173.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1865. 5. kötet (Új folyam 3. kötet) 1. Füzet [1864/65]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 67-80.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1866. 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 1. Füzet [1866]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 98-111.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1866. 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 2. Füzet [1866]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 164-187.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1868. 7. kötet (Új folyam 5. kötet) 1. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 76-78.

Magyar régészeti krónika / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1868. 7. kötet (Új folyam 5. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 181-198.

Magyar Szent Erzsébetnek XIII. századbeli szobra / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 3. sz. 1876. márczius 31. Budapest, Franklin-Társulat, p. 77-80.

Magyar tudományos akadémia (Irodalmi figyelő rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 5. évf. 98. sz. 1861. dec. 8. p. 391.

Magyar viseletképek a bécsi cs. kir. könyvtárban / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1871. 8. kötet (Új folyam 6. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 199-202.

Magyarország a bécsi világtárlaton / Rómer Flóris. 1873.

Magyarország földirati és terményi állapotáról a középkorban / Rómer Flóris. In: Magyar Akademiai Értesítő. A Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye 2. kötet 4. szám.1860/61. Pest, Emich, 1861. p. 278-385.

Magyarország Födmivelőihez! / Rómer Flóris. Pesten, Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál, 1866. [Kisnyomtatvány]

A magyarországi műemlékek ideiglenes bizottsága / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 9. sz. 1872. május 15. Pest, Aigner, 1872. p. 226-232.

A magyarországi orgonák érdekében. Ajánlva főleg egyházi lapjaink figyelmébe / Bickell L., R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 269-271.

Már a törökök is megelőztek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, p. 305-307.

Második kérelem a magyarországi első kőkori maradványok ügyében / Rómer Flóris Ferencz. In: Vasárnapi Ujság 22. évf. 34. sz. 1875. szeptember 12. p. 585-586.

Matusek prépost úr felszentelési költsége. XVII. század vége felé. (Egyveleg rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1862. p. 95.

Mátyás király budai könyvtára / Rómer Flóris. In: A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 13. 1875.

Mátyás király budai könyvtáráról / Rómer Flóris. In: A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 15. 1877.

Mátyás király budai könyvtáráról. [3. közlemény] / Rómer Flóris. In: Életképek 1. évf. 1876. p. 128-???

Mátyás király és Beatrix arczképei / Rómer Flóris. In: Jelenkor 1871? (1875) január 1.

Mátyás és Beatrix egykoru arczképei / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 23. évf. 14. sz. 1876. április 2. p. 209-211.

Mea maxima culpa! / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 156-158.

Még egy pár szó honi fatemplomainkról / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, p. 1-7.

Még egy szó a bronz koronáról / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 10. sz. 1871. márczius 15. Pest, Aigner, p. 249-250.

Még egy szó a régi pecsétről. (Lásd szöv. 1871-ki 6. sz. 157. 1.) / Szentiványi Márton, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 219-223. [Előzménye: A régi pecsétről, Arch. Ért. 4. évf. 6. sz 1971. jan. 15.]

Még egy szó a szíhalmi oltárkép ügyében / Az „Eger” újdonságírója [Foltányi János] ; jegyzetekkel ellátta Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 9. sz. 1872. május 15. Pest, Aigner, p. 232-233.

Még egyszer utoljára „Attila chalons-i gyürüjéről” / Rómer [Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 13. évf. 5. sz. 1866. február 4. p. 55-56.

Még néhány szó a néhány szóra! / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, p. 297-305.

Megfejtése a pilisi [! pilini] leshegyen talált írásnak. (Külföld rovatban) / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 1. sz. 1876. január 31. Budapest, Franklin-Társulat, p. 35.

Megint egy római sír városunkban (Tárcza rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Győri Közlöny 5. évf. 41. sz. 1861. május 23. p. 162.

Megnyitó értekezés az 1886. évi június hó 14-én, az egylet tárlatának megnyitási ünnepélyén / Rómer Flóris Ferenc. In: A biharmegyei történelmi és régészeti egylet évkönyve, 1885/6–1886/7. Nagyvárad, Biharmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, 1886. p. 121–128.

Mentsük meg a czéh-emlékeket. Felhívás a közönséghez / Rómer Flóris Ferencz. In: Győri Közlöny 21. évf. 34. sz. 1877. aprilis 26. [p. 2.]

A mezőtelegdi ref. egyház ügyében. (Régiségek rovatban) / Rómer Flóris Ferencz. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 22. évf. 52. sz. 1879. december 26. Budapest, Ballagi Mór, 1879. p. 1670-1674. (http://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1879/?pg=836&layout=s&query=SZO%3D(R%C3%B3mer))

Miért és mióta ferde irányú a kereszt a magyar szent koronán / Rómer Flóris. In: Magyarország és a Nagyvilág 1873. Budapest, p. 41-???

Mik azok a Corvinák? / [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 24. évf. 16. sz. 1877. április 22. p. 249.

Mikor találjuk az embernek az első nyomát Magyarországon? (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 19. évf. 50. sz. 1875. junius 24. [p. 2.]

Mikor találjuk az embernek az első nyomát Magyarországon? / Rómer Flóris. In: A Hon. 1875. junius 19.

Mlinkó József ur, egyetemi gondnoknak budai, krétahegyi szőlejében… (Hazai tud. intézetek és leletek rovatban) / (R.)[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. évf. 2. sz. 1876. február 29. Budapest, Franklin-Társulat, p. 59-60.

Mit akarunk? / Rómer Flóris. In: Bihar 1883.

Monuments épigraphiques du Musée National Hongrois dessinés et expliqués par Ernest Desjardin / publ. par les soins de Flóris Rómer. Budapest, Impr. Univ., 1873. (Acta Musei Nationalis Hungarici)

Mozgalom a régészet terén / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 7. sz. 1869. márczius 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 142-147.

Mozgalom az egyházi művészet terén / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 6. sz. 1871. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 158-162.

Mutatvány a versekben írt német evangéliumokból / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861. 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, p. 282-283.

Mutatványok a biharmegyei népiparból és a nép ruházatából / …összeáll. Rómer Ferencz Flóris. Budapest, Franklin, [1885].

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 10. sz. 1871. december 1. Pest, Aigner, p. 285-288.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 313-321.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, p. 51-53.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 76-78.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / Rómer Flóris, Tokaji Nagy Lajos. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 4. sz. 1872. márczius 1. Pest, Aigner, p. 108-113.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 130-133.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 6. sz. 1872. aprilis 1. Pest, Aigner, 1872. p. 161-162.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 7. sz. 1872. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 184-188.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, p. 209-213.

Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, p. 313-317.

Műállapotainkról / Zichy Ödön ; [jegyzetekkel ellátta] Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 12. sz.. 1870. január 15. Pest, Aigner, p. 233-235.

Műiparunk és rajztanodáink érdekében / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 12. sz.. 1869. junius 1. Pest, Aigner, p. 248-249.

Műiparunk ügyében / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 13. évf. 97. sz. 1869. december 5. p. 394.

Műiparunk ügyében / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 9. sz. 1869. deczember 1. Pest, Aigner, p. 167-168.

Műlapok egy váradi pap muzeumából / Rómer Flóris. In: Képzőművészeti Szemle 2. évf. 4. sz. 1880. Budapest, 1880.

Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. I. rész. Ókori műrégészet [! Őskori műrégészet] / Rómer Flóris. ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Archaelogiai Bizottsága. Budapest : Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál nyomatott, 1866.

Műrégészeti kalauz. Különös tekintettel Magyarországra I. rész. Őskori műrégészet / Rómer Flóris. kiad. Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága. Pest, Emich ny., 1866.

Műrégészeti kalauz. Különös tekintettel Magyarországra / Rómer Flóris, Henszlmann Imre. Budapest, Historiaantik Könyvesház Kiadó, 2009. [Őskori műrégészet / Rómer Flóris; Középkori építészet / Henszlmann Imre] [Hasonmás kiadás. Eredeti kiadása: Pest, Emich ny., 1866.]

Művészet a házban / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, 1872. p. 203-204.

Művészetünk ügyében / Rómer Flóris. In: A Hon 1879. április.

A művészi élet Bécsben / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 5. sz. 1869. october 1. Pest, Aigner, p. 88-90.

Művészi mozgalom Biharban / Rómer Flóris. In: A Hon 1878. márczius 14. reggeli kiadás

A nagy-röczei harang föliratáról. (Észrevétel Zombory Gusztáv közleményére) / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 15. évf. 3. sz. 1868. január 19. p. 31.

Die nationale Hausindustrie auf der Wiener Weltaussteilung 1873 / Florian Franz Rómer. Budapest, Druck. Rudnyánszky, 1875.

A nagyváradi ezüstlelet. (Első közlemény). (Emlékek és leletek rovatban) / Rómer F.[lóris] Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő Új folyam 6. kötet 1886. Budapest, Franklin-Társulat, 1886. p. 204-207.

A nagyváradi ezüstlelet. (Második közlemény). (Emlékek és leletek rovatban) / Rómer F.[lóris] Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1886. Új folyam 6. kötet 1886. Budapest, Franklin-Társulat, p. 385-392.

A nagyváradi ezüstlelet / Rómer [Flóris Ferencz]. In: Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 1888. Nagyvárad, Biharmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, 1888. p. 1-4.

A nagyváradi uzeumnak két ostyasütő vasa 1500 és 1564-ből / Rómer [Flóris Ferencz]. In: Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 1888. Nagyvárad, Biharmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, 1888. p. 58-63.

Nemes családból való ötvös legény. (1612-ből) / Rómer [Flóris Ferencz]. In: Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 1888. Nagyvárad, Biharmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, 1888. p. 76-78.

Nemzeti műemlék-osztály / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 9. kötet 2. sz. 1875. február 31. Budapest, Aigner, 1875. p. 33-34.

A népnevelés befolyása az őstörténelemre. Művelődési törekvések / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 15. évf. 104. sz. 1871. december 28. p. [453]-454.

Néhány bizalmas szó a magyar harangtudomány érdekében. (Magyarország papjaihoz, néptanítóihoz és harangöntöihez) / [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 9. évf. 47. sz. 1862. november 23. p. 561.

Néhány bizalmas szó a magyar harangtudomány érdekében. (Magyarország papjaihoz, néptanítóihoz és harangöntöihez). (Tárca rovatban). [másodközlés] / Rómer Flóris. In: Protestans Egyházi és Iskolai Lap 5. évf. 1862. december 14. p. 1609-1611.

Néhány bizalmas szó a magyar harangtudomány érdekében. (Magyarország papjaihoz, néptanítóihoz és harangöntöihez). (Tárca rovatban). [másodközlés] / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 98. 1862.

A német anthropologiai társulat congressusa / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 306-310.

A német-jáhrndorfi szentség-mutató / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 97-104.

A népnevelés befolyása az östörténelemre. (Ajánlva tanodai es népnevelési lapjaink szerkesztőinek becses figyelmébe) / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, p. 35-38.

Névsorozata azon ipar, régészeti és műkiállításnak, mely a magyar orvosok és természetbuvárok összejötte alkalmával Pozsonyban rendeztetett / Rómer Flóris. Pozsony, 1865. augusztus 27.

Nyéki Weöreös Mátyás a Boldogságos Szűzhezi énekei / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 65-70.

Nyílt levél dr. Szabó Károly kolozsvári egyet. tanár barátomhoz / Rómer Flóris. In: Bihar 1880. 128. sz.

Observations sur l’architecte français Ravèse / Rómer Flóris. In: Revue Archéologique 2. février 1877. Paris, 1877.

Okleveles toldalék / [Közli, bev. és jegyz.] Rómer Flórián. In: Tudománytár 1841. Értekezések 9. kötet 4. füzet. p. 261-262. [A győri káptalan 1224-diki oklevele]

Okmánytár az Árpádok korából / közli Ráth Károly, Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2 (3?). füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 206-215.

Ó-budai ásatások / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 4. sz. 1875. ápril 30. Budapest, Aigner, p. 111-113.

Ó-kőkori eszközök Magyarországon / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 1. sz. 1868. november 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 3-8.

Ostya-sütő-vas. 1565-ből. (Egyveleg rovatban) / közli Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 382-383.

Őskori levelek / [közli] R-r. [Rómer Flóris], R. K. [Ráth Károly]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 235-236, 237-256, 339-350.

Őskori műrégészet / Rómer Flóris. In: Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra [1. kötet]. / kiad. Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága. Pest, Emich [Ny.], 1866.

Őskori műrégészet / Rómer Flóris. In: Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra [1. kötet]. Budapest, Historiaantik Könyvesház Kiadó, 2009. (A Históriaantik Könyvkiadó reprintsorozata, 6.) [Hasonmás kiadás; Eredeti kiadása: Pest, Emich [Ny.], 1866.]

Az ősrégi agyagmívesség viszonya a történelemhez / Rómer Flóris. In: Századok 2. évf. 6. füzet, 1868. Pest, Magyar Történelmi Társulat, 1868. p. 413-432.

Az ősrégi agyagmívesség viszonya a történelemhez / Rómer Flóris. In: Egyház, műveltség, történetírás / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos ; válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetőket írta Rottler Ferenc. [Budapest], Gondolat Könyvkiadó, 1981. (Történetírók tára) p. 57-75

Az őstörténelmi és embertani nemzetközi congressus ügyében Rómer Flóris főtitkár úrtól, a következő sorokat vettük. (Hazai tud. intézetek és leletek rovatban) / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 6. sz. 1876. junius 30. Budapest, Franklin-Társulat, p. 196-197.

Pannonhalmi ereklye-tartók / Rómer Flóris. In: Egyházi Lapok 2. 1868. p. 562-???

Pannonia térképe / kész. Rómer Flóris. [Budapest], [Egyetemi Ny.], 1873. 1 térképlap, kőnyomat, 26,3×26 cm. [Megj. A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei c. mű mellékleteként]

Pannonia területén Magyarországban fenmaradt nehány római várnáról / Rómer Flóris. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, 1862. [Különlenyomat az Archaelogiai Közlemények 3. kötet (Új folyam 1. kötet) 2. füzet, 1862-ből]

Pannonia területén Magyarországban fenmaradt nehány római várnáról / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1863. 3. kötet (Új folyam 1. kötet) 2. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 33-53.

Pannoniai újabb kiadatlan latin feliratok / Rómer Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1863. In: Archaeologiai Közlemények 1863. 3. kötet (Új folyam 1. kötet) 4. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 151-166.

Pannoniai újabb kiadatlan római feliratok. 2. közlés / Rómer Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1863. In: Archaeologiai Közlemények 1864. 4. kötet (Új folyam 2. kötet) 1. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 45-63.

A pápai reform. egyház levéltára és régibb teritői / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 22. évf. 33. sz. 1875. augusztus 15. p. 522.
Párisi levelek / Rómer Flóris. In: Pesti Napló 1867. p. 186-, 196-, 240-, 245-, 251-

A pátkai ásatások eddigi eredménye/ Rómer Flóris. In: A Hon 1878. 154. sz.

Pecséttani adalék. Egy kalocsai kanonok régi pecsétje / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, p. 250-251.

Pecséttani rejtély! / Rómer Flóris, Nagy Gábor. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 3. sz. 1870. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 77-80.

Pest városa legrégibb műemléke / Rómer Flóris. In: Pesti Napló 1864. november 16.

Pesti állatkert / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 7. évf. 41. sz. 1863. május 21. p. 162.

A pesti kir. egyetem könyvtárában létező pannonhalmi latin codex / Rómer [Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 1. füzet. Győr, Sauervein, 1862. p. 1-13.

Pesth’s Stadtmauern / F. Romer. In: Ungarischer Lloyd 3. évf. 1869. márczius

Nyáry Jenő ásatásai Pilínyben / In: Századok 3. évf. 6. sz. 1869. Pest, Magyar Történelmi Társulat, 1869. p. 427.

A pilini ásatások eredményéről és B. Nyáry Jenő gyűjteményéről / Rómer Flóris. In: Századok 1868. 2. évf. Pest, Magyar Történelmi Társulat, p. 347.

A pilini Leshegyen talált csontvázakról / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Közlemények 1873. 9. kötet (Új folyam 7. kötet) 1. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 16-25.

A pilini régiségekről / B. Nyáry Jenő ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 6. sz. 1870. junius 1. Budapest, Aigner, p. 125-129.

Pozsony régészeti műemlékei / Rómer Flóris. In: Pozsony és környéke. Pozsony, Wigand Ny., 1865.

A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei / Rómer Flóris. In: Századok 2. évf. 2. füzet. 1868. Pest, Magyar Történelmi Társulat, 1868. p. 95-108.

The Prehistoric Antiquities of Hungary. An Address delivered by Prof. F. F. Romer at the Opening of the International Anthropological Congress, held at Budapest, September, 1876. From the “Materiaux pour l’Histoire Primitive et Naturelle de l’Homme.” / Translated for the Smithsonian Institution by Charles Rau. In: Smithsonian Report for 1876. [! Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution 1876]. Washington, Government Printing Office, 1876. p. 394-401. [Forrás: List of Anthropological publications by Charles Rau. 1859-1882. In: Proceedings of United States National Museum p. 454-458. http://library.si.edu/digital-library/book/annualreportofbo1876smit

Presburg’s [Pressburg’s!] archä/aeologische Denkmale / F. Rómer. [Pozsony], [s. n.], [1865].

A privigyei régi harang / Adamik György, Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 11. évf. 34. sz. 1864. augusztus 21. p. 344.

A privigyei régi harang dolgában. Nyilt levél ifj. Adamik György urhoz / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 11. évf. 50. sz. 1864. deczember 11. p. 543.

Prunksättel im National-Museum zu Pesth / F. Florian Romer. In: Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Baudenkmale. 41. Wien, 1865.

Ráth Károly / –r [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 9. évf. 48. sz. 1862. november 30. p. 565-566.

Ráth Károly emlékezete / Rómer Flóris. Pest, Akadémia, 1869. (Értekezések a történettudományi osztály köréből, I. 9.)

Ráth Károly m. tud. akad. tag emlékezete / előadta Rómer Flóris. Pest, Eggenberger-féle Könyvkereskedés Bizománya, 1869. (Értekezések a történettudományi osztály köréből, I./9.) [Elhangzott az MTA 1869. április 5-én tartott ülésén]

Ráth Károly M. Tud. Akad. tag emlékezete / Rómer Ferenc Flóris. Pest, Eggenberger Ferdinánd Akad. Könyvkereskedése, 1867. (Értekezések a történeti tudományok köréből a M. Tud. II. osztályának rendeletéből, 9.)

Régészeti eszmecsere / P. Szathmáry Károly, Rómer [Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 11. évf. 2. sz. 1864. januárius 10. p. 21-22.

Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. I. A győri káptalan óriás antiphonaléja / Rómer Fl[óris]. In: Vasárnapi Ujság 7. évf. 35. sz. 1860. augusztus 26. p. 419.

Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. II. Fudi puszta fekvése. … / Rómer Fl[óris]. In: Vasárnapi Ujság 7. évf. 46. sz. 1860. november 11. p. 554-555.

Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. III. A hédervári kápolna Győrben. … / [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 7. évf. 52. sz. 1860. deczember 23. p. 629-631.

Régészeti mozgalmak. Felterjesztés a primáshoz a pesti középponti papnöveldében felállítandó keresztény-múzeum ügyében / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 188-193.

Régészeti mozgalmak / Haan Lajos, R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 13. sz. 1871. május 1. Pest, Aigner, p. 316-317.

Régészeti mozgalmak / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 4. sz. 1871. julius 1. Pest, Aigner, p. 102-104.

Régészeti mozgalmak / Pázmándy Lajos, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 5. sz. 1871. julius 15. Pest, Aigner, p. 125-128.

Régészeti mozgalom / Mogyoróssy János, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 7. sz. 1869. november 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 135-138.

Régészeti mozgalom / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 2. sz. 1870. november 15. Pest, Aigner, p. 43-44.

Régészeti mozgalom hazánkban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 282-283.

Régészeti mozgalom hazánkban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 12. sz. 1871. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 304-305.

Régészeti mozgalom hazánkban / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 5. évf. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, p. 182-185.

Régészeti mozgalom Magyarországon. (Kisebb közlemények rovatban) / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 9. kötet 1. füzet (Új folyam 7. kötet). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, 1873. p. 53-55.

Régészeti ügy / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 19. évf. 31. sz. 1875. aprilis 18. [p. 3.]

Régi arany kapocs / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, p. 306-308.

Régi falképek Magyarországon. (XIII. többnyire színezett képtáblával) / Rómer Ferencz Flóris. Budapest, Eggenberger-féle Akadémiai Könyvkereskedés, 1874. (Monumenta Hungariae Archaeologica 3. kötet 1. szám)

Régi harangjaink és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 5. évf. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, p. 173-178.

Régi irások olvasása. Visszapillantás németországi utamra / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 8. sz. 1871. november 1. Pest, Aigner, p. 205-209.

Régi kályhafiókok / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 6. sz. 1871. januárius 15. Pest, Aigner, p. 141-145.

Régi magyar orvosi rendeletek. (Tárca rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 2. kötet 3. füzet. Győr, Sauervein, 1863. p. 378-380.

A régi magyar jelmezről. (Rómer Flóris magyar tud. akadémiai rendes tag székfoglaló értekezéséből) / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 19 évf. 21. sz. 1872. május 26. p. 257-259.

A régi műtárgyak hamisításával foglalkozó iparról / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 176-178.

A régi műtárgyak hamisításával foglalkozó iparról. (Vége) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 8. sz. 1871. februárius 15. Pest, Aigner, p. 199-203.

Régi pecséteinkről s különösen Drugeth János 1332-iki pecsétéről / Rómer Flóris. In: Századok 9. évf. 1. sz. 1875. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1875. p. 54-59.

Régi pecsétek / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 231-232.

A régi pecsétről / G.–y., R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 6. sz. 1871. januárius 15. Pest, Aigner, 1870-1871. p. 157-158.

A régi Pest. Történeti tanulmány / Rómer Flóris. Budapest, Eggenberger, 1873. https://download.digitale-sammlungen.de/BOOKS/download.pl?id=bsb11156973

A régi Pest. Történeti tanulmány. Olvastatott a M. T. Akadémia 1871. april és június 12-ki ülésein / Rómer Flóris. Budapest, Állami Könyvterjesztő Vállalat, [1988]. [Hasonmás kiadás. Eredeti kiadása: Budapest, Eggenberger, 1873.]

Régi sírköveinkről / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1871. 8. kötet (Új folyam 6. kötet). Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 208-211.

Régiebb templomok ismertetése / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 186-190.

Régiebb könyvtábláinkról / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 3. sz. 1872. február 15. Pest, Aigner, p. 6-72.

Régiségeink ismertetése és megóvása érdekében. (Figyelmeztetésül keletkező régészeti egyleteink számára) / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 10. sz. 1869. május 1. Pest, Aigner, p. 207-209.

Régiségek hamisítása / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 11. sz. 1870. január 1. Pest, Aigner, p. 2010-213.

Régiségtáraink és gyűjtőink érdekében / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 285-286.

Remek müvészetü ereklye-tartók / Rómer Flóris. In: Egyházi Lapok. 3. évf. 1869. január p. 84-??.

Remek müvészetü ereklye-tartók / Rómer Floris. Pest, Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda, 1869. [Különlenyomat Egyházi Lapok 1869.]

Résultats généraux du mouvement archélogique en Hongrie. Avant la VIII [8]e session du Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques à Budapest 1876 / Francois Florian Romer. Budapest, Musée National Hongrois, 1878. [Vol 2/1. Koll. 1.]

Résultats généraux du mouvement archélogique en Hongrie avant la 8e session du Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques à Budapest 1876 / François Florian Rómer. Budapest, Impr. Franklin, 1876. [Különlenyomat a Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques (8.) (Budapest) Compte-rendu de la Huitéme Session á Budapest) 2. Vol.-ből]

Résultats généraux du mouvement Archéologique en Hongrie / Rómer Flóris. In: Compte-rendu de la Huitéme Session á Budapest. Budapest, Franklin-Társulat, 1876. [2/1. kötet.] [Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques (8.) (Session) (Budapest)]

Rolandszobrok hazánkban / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 1. sz. 1876. január 31. Budapest, Franklin-Társulat, p. 9-20.

Római feliratos oltárka Adonyról. (Tárcza rovatban) / R.[ómer] F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 13. kötet 7. sz. 1879. szeptember. Budapest, Knoll, 1879. p. 283.

Római sír Ó-Budán / Rómer F.[lóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 10. sz. 1875. deczember 31. Budapest, Aigner, p. 289-292.

Román- és átmenetkoru épitmények hazánk területén. (Szemelvények jegyzőkönyveimből) / Rómer Ferencz Flóris. In: Archaeologiai Közlemények 1876. 10. kötet (Új folyam 7. [! 8.] kötet) 2. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, p. 1-61.

Rómer Flóris jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye, 1861 / Rómer Flóris. [sajtó alá rend. Valter Ilona, Velladics Márta] ; [szerk. Déry Attila et al.] ; [fényképfelvételek Barka Gábor]. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1999. (Forráskiadványok, 2.)

Die römischen Inschriftsteine des ungarischen Nationalmuseums / Florian Rómer. In: Pester Lloyd 1874.

Rosos István könyvtára 1555-böl / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, 1872. p. 201-203.

Rövid jelentés az archaeologiai osztálynak Egerben tartott üléseinek eredményéről / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. kötet 1. sz. 1868. november 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 8-11.

Rudolf koronaherczeg Ó-Budán / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 12. sz. 1869. június 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 237-240.

Sarkantyú és kengyelvas / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 7. sz. 1871. februárius 1. Pest, Aigner, p. 167-169.

Sárrétre való kirándulásom / Rómer Flóris. In: Sárrét 1880. 24. sz.

Schmidt Ferdinánd (Nándor) / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 37. sz. 1863. september 13. p. 325-326.

Schmiedt Nándor József tudós hazánkfia… (Halálozások rovatban) / (– r.) [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 25. évf. 15. sz. 1878. április 14. p. 241.

Schulcz Ferencz [életrajza] / Rómer Flóris. In: Ország Tükre 1865.

Schulcz Ferencz  oktober 22-kén 1870. / R.[ómer] Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, p. 1.

Semringen Mátyás szász gróf zászlóhegye / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 3. sz.. 1870. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 80-82.

Solmári római ezüst-éremlelet / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 5. sz. 1869. october 1. Pest, Aigner, p. 77-84.

Somogymegye régiségeinek kutatása / Rómer Flóris. In: A Hon 1875. szeptember 18.

Storno Ferencz erdélyi vázlatkönyvéből / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 127-128.

Storno Ferencz és a pannonhalmi székesegyház / –m–i– [Rómer Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 23. évf. 52. sz. 1876. deczember 24. p. 817-818.

Suum cuique ; a szivárványozó üvegek feltatálója / Rómer Flóris. In: A Hon 1877. november

A sz.-istván-baksai halom ásatása / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-18702. évf. 4. sz.. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner,. p. 60-62.

Sz. Margit házioltára / Rómer Flóris. In. Archaeologiai Közlemények 1868. 7. kötet (Új folyam 5. kötet) 1. füzet. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 19-42.

Sz. Vilibald’ egyháza, és Béla kútja / Rómer Flóris. In: Tudománytár 1840. Értekezések 8. kötet 12. füzet. p. 370-372.

A székesfejérvári várkapu toronyról / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 10. sz. 1872. junius 1. Pest, Aigner, p. 251-252.

Sz. Simeon sírládája Zárában / Rómer Flóris Ferencz. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 5. sz. 1875. május 31. Budapest, Aigner, p. 133-141.

A sz.-andrási őskori lelet / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 11. sz. 1871. december 15. Pest, Aigner, p. 303-306.

A szent-andrási régiség magyarázata / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 7. évf. 47. sz. 1860. november 18. p. 568-569.

A sz.-erzsébetfalvi lelet / [Rómer Flóris] In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 13. sz. 1870. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 269-275.

A sz.-erzsébetfalvi (hammersdorfi) lelet / Rómer Fl.[óris] In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 1. sz. 1870. november 1. Pest, Aigner, p. 12-14.

Szemely gyaraki róf Grassalkovits Antal beteges és unalmas gondolataiból / Rómer Flóris. In: Gödöllő és vidéke történ[elmi] és régészeti múzeum egylet f. évi jelentése. Budapest, 1877.

A szent-mihályi (Fehérmegye) éremlelet ismertetéséhez / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1872.6. kötet 8. sz. 1872. május 1. Pest, Aigner, p. 193-196.

Szerkesztői mondanivalóink / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner, p. 107.

Szerkesztői mondani valók / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 200.

Szerkesztői mondani valók / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869.1. évf. 14. sz. 1869. julius 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 299-300.

Szerkesztői mondani valók / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 9. sz. 1870. julius 15. Pest, Aigner, p. 196.

Szerkesztői mondani valók / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 10. sz. 1870. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 216.

Szerkesztői mondanivaló / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, p. 76.

Szerkesztői utószó / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 12. sz. 1872. julius 1. Pest, Aigner, p. 320.

Széttekintés az archaeologiai irodalomban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf 1. sz. 1868. november 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 14-16.

Széttekintés az archaeologiai irodalomban / R.[ómer] F.[lóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 52-56.

Széttekintés az archaeologiai irodalomban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 4. sz. 1868. [!1869.] január 25. Pest, Aigner és Rautmann, p. 83-85.

Széttekintés az archaeologiai irodalomban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 5. sz. 1869. február 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 99-103.

Széttekintés az archaeologiai irodalomban / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 7. sz. 1869. márczius 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 151-153.

A szíhalmi oltárképről / Rómer Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 7. sz. 1872. aprilis 15. Pest, Aigner, p. 178-181.

A szombathelyi főgymnasium régiség-gyűjteménye. II. közés / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 3. sz. 1869. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 39-42.

A szombathelyi határban 1836-1845-ig kiásott régiségek topographikus leirása / Varsányi János, [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 214-218.

Szombathelyi közlemények V. / Lipp Vilmos ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 3. évf. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 43-46.

A szombathelyi római mécsesen levő cursiv irás megfejtése / Torma Károly, R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 15. sz.. 1870. márczius 1. Pest, Aigner, p. 305-306.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 1. rész. (Tárcza rovatban / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 73. sz. 1859. szeptember 11. p. 290.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 2. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 80. sz. 1859. október 6. p. 318-319.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 3. rész. (Tárcza rovatba) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 81. sz. 1859. október 9. p. 323.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 4. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 82. sz. 1859. október 13. p. 326-327.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 5. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 84. sz. 1859. október 20. p. 335.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 6. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 85. sz. 1859. október 23. p. 338.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 7. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 86. sz. 1859. október 27. p. 343.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 8. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 87. sz. 1859. október 30. p. 347.

Szünnapi levelek. E. F. k…i lelkész barátomhoz, 9. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 88. sz. 1859. november 3. p. 351.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 10. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 92. sz. 1859. november 17. p. 366-367.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 11. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 93. sz. 1859. november 20. p. 370.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 12. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 94. sz. 1859. november 24. p. 375.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 13. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 95. sz. 1859. november 27. p. 379.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 14. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 96. sz. 1859. december 1. p. 383.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 15. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 97. sz. 1859. december 4. p. 386-387.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 16. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris In: Győri Közlöny 3. évf. 98. sz. 1859. december 8. p. 390-391.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 17. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 99. sz. 1859. december 11. p. 395.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 18. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 100. sz. 1859. december 15. p. 398-399.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 19. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 101. sz. 1859. december 18. p. 402.

Szünnapi levelek : E. F. k…i lelkész barátomhoz, 20. rész. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 102. sz. 1859. december 22. P. 407.

Szünnapi levelek E. F. k…i lelkész barátomhoz, 21 rész. (Vége) Beszély. (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 103. sz. 1859. december 25. p. 410-411.

Szemelvények Rómer Flóris és Toma Ferenc hagyatékából [elektronikus dok.] / [szerk. Szende László]. [Budapest], MNM, 2001. (Documentationes et communicationes) [1 CD-ROM]

T. cz. Midőn mellékletben szerencsénk van, azon t. hazánkfiainak, kik eddig magán levelekben és a lapokban is hozzájok intézett felszólitásainkra tettleges részvétöket nyilvánitani sziveskedtek, … / Pulszky Ferencz, Rómer Flóris Ferencz. Kisnyomtatvány [Őstörténelmi és Embertani Nemzetközi Kongresszus, 8.]

Tájismertetés. Moor… (Tárcza rovatban) / Romer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 74. sz. 1859. szeptember 15. p. 295.

Talált régiségek. Római cseréptál / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 12. évf. 5. sz. 1865. január 29. p. 55.

A tatárfalvi reformatus templom / Rómer Flóris, Érdy János. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 8. sz. 1869. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 157-162.

A tatárfalvi reformatus templom / Rómer Flóris, Érdy János. In: Protestáns Tudományos Szemle. 1869. 8. sz.

A tatárjárás előtti falazott várakról Magyarországban / R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1877. 11. kötet 3. sz. 1877. márczius 31. Budapest, Knoll, p. 69-78.

Telekesifélék; XVII. század végéről. (Egyveleg rovatban) / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 191-192.

Tibiscum… I-V. / In: Archaeologiai Közlemények 10. kötet (Új folyam 7. [! 8.] kötet) 3. füzet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága, 1876. p. 1-48.

Tihanyi vár regestruma 1585-90-ig. I. / Rómer Flóris. In: Magyar Történelmi Tár 3. sorozat 2. kötet/évf. 1879. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1879.

Tihanyi vár regestruma 1585-90-ig. II. / Rómer Flóris. In: Magyar Történelmi Tár 3. sorozat 2. kötet/évf. 1879. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1879.

Tihanyi vár regestruma 1585-90-ig. (Vége) / Rómer Flóris Ferencz. In: Magyar Történelmi Tár 3. sorozat 3. kötet/évf. 1880. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1880.

Tizenkilenczedik akadémiai ülés. A II. osztály ötödik ülése. 1872. május 6-án. […] 153. (17) Rómer Flóris az 1871-iki nagygyűlésen megválasztott rendes tag felolvassa székfoglaló értekezését: „A magyar jelmezről.” […]. In: A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője II. 6. évf. 9. sz.. 1872. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1872. p. 139-146. [Kivonat Rómer előadásából]

A történeti érzék keltése a közönségnél, ünnepi menetek, színpadi előadások, nemzeti képek, történeti kiállítások és muzeumok által / Rómer Flóris. In: Századok 19. évf. 8. sz. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1885. p. 114-135. [Megjegyzés: A szám önálló címe: A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul. 3-6. napjain Budapesten tartott congressusának irományai / szerk. Szilágyi Sándor A Történeti Congressus II. Osztályának ülése]

A tövisi templomok / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870. 3. évf. 4. sz. 1870. május 1. Pest, Aigner, p. 93-95.

Tráján szikla felirata / Rómer Flóris. In: Magyarország képekben. Honismertetõ folyóirat. / Szerk. Nagy Miklós. 2 kötet 2. füzet Pest, Heckenast G., 1867.

Tudni való / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 1. sz. 1868. november 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 1-2.

Új falfestmények / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 3. sz. 1871. junius 15. Pest, Aigner, p. 59-61.

Uj lelhelyek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869.1. évf. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 38-39.

Uj római sarcophag / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 10. sz.. 1869. május 1. Pest, Aigner, p. 201-207.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 3. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 59-61.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 6. sz. 1869. márczius 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 124-126.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 15. sz. 1869. julius 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 314-318.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 1. sz. 1869. augusztus 1. Pest, Aigner, p. 16-19.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 3. sz. 1869. szeptember 1. Pest, Aigner, p. 51-53.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 4. sz.. 1869. szeptember 15. Pest, Aigner, p. 69-71.

Ujabb leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 2. évf. 5. sz. 1869. october 1. Pest, Aigner, p. 93-98.

Ujabb leletek hazánk területén / Szél Farkas, Varsányi János ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 2. sz. 1872. február 1. Pest, Aigner, p. 40-45.

Az újabb időben Ó-Szőnyön kiásott római régiségek / Rómer Flóris. In: Archaeológiai Közlemények 1866. 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 2. Füzet [1866]. Pest, Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottmánya, p. 151-163.

Az újabb időben Ó-Szőnyön kiásott római régiségek / Rómer Flóristól. [S. l.], [s. n.], [é. n.] p. 152-210. [Különlenyomat az Archaeologiai Közlemények 6. kötet (Új folyam 4. kötet) 2. füzetből]

Ujabb régészeti leletek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 1. sz. 1868. december 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 19-20.

Ujabb római feliratos kövek / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 8. sz. 1875. október 31. Budapest, Aigner, p. 235-237.

Ujabb római feliratos kövek / Rómer Fer.[enc] Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1875. 9. kötet 9. sz. 1875. november 30. Budapest, Aigner, p. 271-273.

Ultimatum a honi harangisme ügyében / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 12. évf. 9. sz. 1865. február 26. p. 103.

Úti jegyzetek, 1. rész. (Tárcza rovatban) / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 3. évf. 71. sz. 1859. szeptember 4. p. 282-283.

Utmutatás a régi kéziratok lemásolására / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 9. sz. 1869. aprilis 15. Pest, Aigner és Rautmann, p. 193-194.

Útmutatás azok számára, kik régi metszett köveket gyűjtenek / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 5. évf. 7. sz. 1871. october 15. Pest, Aigner, p. 178-179.

Vajda-hunyadi falfestmények / R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 1. sz. 1871. május 15. Pest, Aigner, p. 21-22.

Valami a Kunhalmokról / Gyárfás István ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1869-1870. 3. évf. 2. sz. 1870. aprilis 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 33-42.

Válasz az általam részben állított, részben gyanított római sánczokra nézve f. é. 2. és 3. sz. a. tett szerkesztői észrevételekre / Hőke Lajos, jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 9. sz. 1871. márczius 1. Pest, Aigner, p. 223-226.

Vándorlevelek (Tárcza rovatban) / Rómer F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 1879. 13. kötet 6. sz. 1879. junius 30. Budapest, Knoll, p. 240-241.

Várad helye a könyvészeti irodalomban / Rómer Flóris. In: Magyar Könyvszemle 4. évf. 1. füzet. 1879. január-február. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1879. p. 7-13.

Várad helye a könyvészeti irodalomban. Második közlemény / Rómer Flóris. In: Magyar Könyvszemle 4. évf. 2. füzet. 1879. márczius-április. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1879. p. 89-93.

Városi múzeumaink / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 4. évf. 13. sz. 1871. p. 309-315. p., Klny. 4 fol.

Városi múzeumaink / Rómer Flóris. In: A műgyűjtemények hasznairól. Szemelvények a magyar múzeumügy XIX. századi irodalmából 2. kötet / szerk.: Bodnár Mária. Budapest, 1979. (Muzeológiai Füzetek, 2.) p. 51-54.

Városi muzeumaink / Rómer Flóris. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 13. sz. 1871. május 1. Pest, Aigner, p. 309-315.

Városi ügy / Rómer Flóris. In: Győri Közlöny 5. évf. 23. sz. 1861. március 21. p. 89. 96.

Varsányi János galga-völgyi ös- és középkori régisé-geinek táblázata / jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1871. 5. évf. 2. sz. 1871. junius 1. Pest, Aigner, p. 38-39.

A vasszegekröl a pogány sírokban… (Tárcza rovatban) / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 4. sz. 1876. április 30. Budapest, Franklin-Társulat, p. 123-124.

Vegyesek / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 37-38.

Vélemény a lébenyi templom restaurátiójáról / Henszlmann Imre ; jegyzetekkel ellátta R.[ómer] Fl.[óris]. In: Archaeologiai Értesítő 1870-1871. 4. évf. 11. sz. 1871. aprilis 1. Pest, Aigner, p. 275-278.

A veleméri puszta templom / Rómer Flóris. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 44. sz. 1863. november 1. p. 390-389.

A veleméri templom ügyében / Rómer [Flóris]. In: Vasárnapi Ujság 10. évf. 47. sz. 1863. november 22. p. 419.

Vezeklési súly / Rómer [Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1872. 6. kötet 5. sz. 1872. márczius 15. Pest, Aigner, p. 122-125.

Vidéki muzeumok. (Hazai tud. intézetek és leletek rovatban) / r. [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1876. 10. kötet 2. sz. 1876. február 29. Budapest, Franklin-Társulat, p. 61.

Visszapillantás a magyar történeti társulatnak Kolozsvárott tartott első vidéki nagygyűlésére / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 1. évf. 2. sz. 1868. december 1. Pest, Aigner és Rautmann, p. 29-34.

Weszerle József hátrahagyott érmészeti táblái. Tabulae nummorum Hungaricorum. / kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiség-osztálya. Pest, Athenaeum Ny., 1873.

Zalamegye középkori egyházi építményei és azok jellemzése / Rómer Flóris. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatai 9. 1864.

Zománczos kehely / Rómer F.[lóris] F.[erencz]. In: Archaeologiai Értesítő 1880. 14. kötet 6-7. sz. 1880. Budapest, Franklin-Társulat, p. 221-224.

Zsid pecséte a XVII. századból / Rómer Flóris. In: Századok 8. évf. 8. sz. 1874. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1874. p. 584-585.

A zuani (wondorfi) szent sír-kápolna / [Rómer Flóris]. In: Archaeologiai Értesítő 1868-1869. 2. évf. 14. sz.. 1870. február 15. Pest, Aigner, p. 289-290.

Zudar László’ sírköve / Rómer Flóris. In: Tudománytár 1841. Értekezések 9. kötet 1. füzet. p. 63-66. [Melléklet: Zudar László sírkövének rajza. 1 t.]

Zur Darstellung der „heiligen Familie” / Florian Rómer. In: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit N. F. 22. B., Jhg. 1875. No. 5. Nürnberg, Organ des Germanischen Museums, 1875. p. 141-145. http://dlib.gnm.de/item/4ZiNUR50_1-1875/87/html/z1000

Zur Geschichte der Carthause zu Agsbach / Florian Romer. In: Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereines zu Wien 10. 1869. p. 307-308. [Évszám a borítón: Jahrgang 1866. Cím a tartalomjegyzékben: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Carthause Agsbach] http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11030612_00368.html

Zürich városa arany emlékpénze. (Egyveleg rovatban) / R-r. [Rómer Flóris]. In: Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. kötet 2. füzet. Győr, Sauervein, 1861. p. 384.

Elérhetőségek

Csécs Teréz
96/310-588

romer@romer.hu
info@romer.hu

Facebook oldal:
Rómer Flóris Emlékév 2015

2024. július
H K S C P S V
« júl    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031