shadow

Megemlékezés Rómerről és a vándorkiállítás megnyitója Berettyóújfaluban

„Szóval, tettel”

Rómer Flóris születésének 200. évfordulójára emlékezik a Bihari Múzeum a 2015. szeptember 8-án nyílt időszaki kiállításával. A tablókiállítást Csécs Teréz koncepciója alapján, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum készítette, az összeállításban a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Levéltára, az MTA Könyvtár Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, az MTA BTK Művészettörténeti Kutató Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói, munkatársai is segédkeztek. A vándorkiállítás Győr, Veszprém és Bakonybél után látogatott el városunkba, ezt követően pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd Nagyváradon kerül bemutatásra.

A megnyitó nyitányaként Brandtner Lilla foglalta össze a polihisztor kanonok életét, a kortársak visszaemlékezéseinek tükrében. Ezt követően dr. Dénes Zoltán c. kanonok-plébános, egyetemi tanár mutatta be azt a 19. századot, amelyben a magyar régészet atyjának is nevezett Rómer Flóris tevékenykedett és alkotott.

Rómer szerzetesként kezdte pályafutását 1836-ban, majd két év múlva pappá szentelték. Munkássága és tudása szerteágazó, a tudományok szinte minden területére volt rálátása, emiatt több, fontos tudományos tisztséget is betöltött. Tanított a Győri Bencés Gimnáziumban, a Pozsonyi Királyi Akadémián, József főherceg nevelője, az MTA Természettudományi Osztályának és Archeológiai Bizottságának tagja, majd ez utóbbi titkára, a Katolikus Főgimnázium igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat egyik alapítója, majd 1877-től haláláig (1889) nagyváradi kanonok lesz. Biharban töltött évei alatt írja le a Herpályi Monostort és járja be a herpályi dombokat. A felsoroltakon kívül több folyóirat alapítója, számos kiadvány és cikk szerzője, tudományos szervezet tagja.

Rómer Flóris pap volt, a legszigorúbb előírásoknak is megfelelt, de egyszersmind világi ember is volt, akinek életét mi sem jellemezhetné jobban, mint az Országos Régészeti Társulat Rómer sírján elhelyezett koszorújának mondata, mely így hangzott: „Írtál, és élet támadt a romok felett.”

A kiállítás október 1-ig díjmentesen megtekinthető, iskolás csoportok részére előre egyeztetett időpontban ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető.

Köszönjük a beszámolót Csarkó Imre történész-muzeológusnak, Bihari MúzeumP1160653 P1160617 P1160627 P1160631 P1160632 P1160652