Mutató a jegyzőkönyvekhez

Forrás: Dr. Sódor Alajos: Rómer Flóris úti jegyzetkönyvei. Kézirat. Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézete. Budapest, 1980. (Magyar Építészettörténeti Dokumentáció, 1.)

Előszó: Dr. Tompos Erzsébet

Rómer Flóris úti jegyzetkönyvei: Sódor Alajos

A jegyzetkönyvek katalógusát készítette: Bolla Veronika

ABAFALVA (Gömör) Gótikus ajtó; faragott kő szentségtartó, XV. jzk.
ABOS, Obisovce (Sáros) Régi templom, orientált, torony, régi kastély. XXXII. jzk. (rajz: 80. o.)
ABONY l. FÜZESABONY
ACSA (Fejér) Feliratos kő, keletelt templom-szentély alapja régi lehet. XXVI. jzk. (feliratszöveg: 99. o.)
ACSA (Somogy) Pusztaszentegyház dűlőn téglák, Pogánydomb. XXXVIII.jzk. (rajz: 178. o.)
ÁCS (Veszprém) Római régiségek, római út, Református egyházban régi ezüst kehely, urasztalterítő, harangok, pénzgyűjtemény, Décsy Bálint könyvtára. III., IV., X. jzk.
ÁCS (Komárom) Római kövek. X. jzk. (rajz: 142-144.o.)
ACSÁD (Szabolcs) XX. jzk.
ÁDÁND (Somogy) Temető, régi torony. XXXVIII., XXXIX. jzk.
ADÁSZTEVEL (Veszprém) Református egyház anyakönyve, kehely. VI. jzk.
ADONY (Fejér) Római régiségek, sánc, út nyomai, faragott márványkő, bemeszelt szarkofág, XX. jzk. (rajz: 6. o., felirat szöveg: 7. o.) XXII.jzk. (rajz: 136-137. o.)
AJAK (Szabolcs) Református templom, XXIX. jzk.
AJNÁCSKŐ, Hajnácskő (Gömör) Vas kard. XXIV. jzk. (rajz: 52. o.)
ALAG (Pest) Templom tagozatok. XI. jzk. (rajz: 89. o.) XIII. jzk.
ALBERTFALVA, Sachsenfeld (Pest) Templom. XIII. jzk. (rajz:178 o.)
ALCSUT (Fejér) Feliratos oszlop, rosszul égetett cserepek, pogányvár, József főherceg. XVII. jzk. (felirat szöveg: 22. o.) XXIV. XXVI. XXXIII. (rajz:107. o.) XXXVIII., XL., XLIV. jzk.
ALMÁGY (Gömör) Középkori templom. XXIV.jzk. (rajz:49-51. o.)
ALMÁS (Komárom) Templom, régi szentély, ónkannák, török okmányok, feliratos kő, Református templom-erődítmény nyoma. III., XIX., XXXV. jzk. (feliratszöveg: 172. o.)
ALSÓLENDVA, Unterlimbach (Zala) Vár, plébániatemplom, kehely, harang, római sírok, szobrok. XI. jzk.
ALSÓBELED, Unter-Bildeln (Vas) Régi szentély, kehely. XXX. jzk. (rajz: 156. o.)
ALSÓLUDÁNY (Nógrád) Templom alja régi. IX. jzk.
ALSÓKUBIN (Árva) XXXIX. jzk. (feliratszöveg: 86. o.)
ALSÓŐRS (Zala) Gótikus templom, temető, katolikus harangláb, régi ház, III., IV. jzk.
ALSÓPALOJTA (Hont) Harangláb, miseruha. IX. jzk. (rajz: 76. o., 92. o.)
ALSŐPOKORÁGY (Gömör) Református templom. XXXIX. jzk. (rajz: 99. o.)
ANARCS (Szabolcs) Református templom, régi részletekkel. XXIX. jzk. (rajz: 161. o., feliratszöveg: 169. o.)
ANDRÁSFALVA, Andrassova (Liptó) Csillagboltozatos szentély, szárnyasoltár. XXXIX. jzk. (oltárképek: 6. o.)
ANDREJ, Andrejov (Sáros) Szentély. XXXII. jzk.
ANYÁSPUSZTA (Csongrád) Bronztárgy, üregek. XLIV. jzk. (rajz: 56. o.)
ANTALFA (Somogy) Református evang. egyház. VI. jzk.
APA (Szatmár) Csúcsíves ablakok, régi torony. XV.jzk. (feliratszöveg: 37. o.)
AKLI (Ugocsa) Hálóboltozat, szamárhátívű ablak. XV. jzk.
AJKA (Veszprém) Keresztelő kút. XXXIX. jzk.
APAJPUSZTA (Pest) Fazekak. XXXIX. jzk. (rajz: 76. o.)
APATIN (Bács) XX. jzk.
APÁTI (Zala) Rajz támpilléres templomról. IV. jzk.; romtemplom donga boltozattal. III.jzk.
APÁTFALVA (Trencsén) Boltíves szentély. XXIX. jzk. (rajz: 58. o.)
APOSTAG (Pest) Kőkoporsó. VIII. jzk.
ARAD (Arad) Régészeti kiállítás. XXIX., XXX. jzk.
ARÁCS (Zala) Református egyház, ezüst pohár. I. jzk.
ARAKYOSMEDGYES (Szatmár) XVI. jzk.
ÁROKSZÁLLÁS (Szolnok) XIII. jzk.
ÁRVA (Árva) Vár, címerek. XXXIV. jzk. (feliratszöveg: 103-7., 135., 154. o.)
ÁRVAVÁRALJA (Árva) XXXIX. jzk.
ÁRPÁS (Sopron) Templom, ikerablak, bélletes kapu, tagozatok. I., VI. jzk. (rajz: 117. o.) X., XXXVIII. jzk.
ÁSVÁNY (Győr) Harang, templom rajza. IV. jzk.
ASZÓD (Pest) Római pénz, fibula. XIII. jzk.
ASZOFŐ (Zala) Templomrom. III., XLIV. jzk. (rajz:9. o.)
ASSAU (Vas) Régi templom, harang. XXXI. jzk. (rajz: 30. o.)
ATTALA (Somogy) Zápolya-aranyak, alakos kő, régi temetőben régi templom. XIX. jzk. (rajz: 51. o.)
ATYA (Szatmár) Református templom – téglaépület, harangláb. XV. jzk.
ÁKOS (Szatmár) Tégla építmény, harangöntők. XV., XVI. jzk.
ARANY-KÖTTSE (Somogy) Római cserepek, téglák. VI. jzk.
ASSZONYFA (Győr) Templomrom. IV. jzk.
ALSÓGESZKENYE (Veszprém) Római sírok, pénzek. VII. jzk.
BARÁTIPUSZTA (Zala) Cserepek.XIII. jzk.
BABIN (Árva) Templom.XXXIV. jzk.
BÁBOLNA (Esztergom) Régi kő.IV. jzk.
BÁCS (Zala) Templom.I. jzk.
BADACSONYTOMAJ (Zala) Márvány sírkő, puszta templom.I. jzk.
BAKONYBÉL (Veszprém) Három halom, cserepek, Benedekrend.VI.,XXXVIII. jzk. (rajz: 154–158. o.)
BAKONYSZOMBATHELY (Veszprém) Harang, templom, római tégla, pénzek.VII.,XXIV. jzk.
BAKONYSZENTLÁSZLÓ (Veszprém) Katolikus templom, harang, halom.VII. jzk. Vinye Sándor majorban római töredék, sírok.XXXVIII. jzk. (rajz: 142. o.)
BAKONYRÁTÓT (Veszprém) lásd még Rátót Református templom, harangláb, harangok.VII.jzk.
BALATON környéke I. jzk.
BALATONBERÉNY (Somogy) Román templom, régi téglák, kőkoporsó I. jzk.
BALATONFŐKAJÁR (Veszprém) Régi templom nyoma XXXVIII. jzk.
BALTAVÁR, Herbatfa (Vas) I. jzk.
BÁLVÁNYOS (Somogy) Kőfejszék.XXXVIII. jzk.
BÁND (Veszprém) Katolikus templom.VI. jzk.
BÁNFFI-HUNYAD (Kolozs) Református templom, csúcsíves.XXVI. jzk. (rajz: 80. o.)
BÁNHIDA (Komárom) Kapuzat rajza.VIII. jzk. (rajz: 106. o.)
BÁNK (Veszprém) Katolikus templom, harang, római sírgödrök, téglák.VII. jzk.
BALF (Sopron) Hegyen régi templom.XX. jzk.
BALTAVÁR (Vas) Régészeti lelet I. jzk.
BARACS (Fejér) Faragott kövek, romai téglák, sánc, pogányvár.VIII.,XIII. (feliratsz.: 103. o., rajz: 104. o.)XX. (feliratsz. 81–82. o.)XXXII.,XXXV.
jzk. (feliratszöveg: 149–151. o.)
BARACSKA (Fejér) Szentiványi templom, régi magyar pénzek.VII. jzk.
BARANYAVÁR (Baranya) Római castrum, sáncok, kolostornak nincs nyoma.XXXV. jzk.
BÁRSONYOS (Veszprém) Római(?) falmaradványok.XL. jzk.
BATINA, Kiskőszeg (Baranya) Várban, úton római töredékek, sok népi hímzés, viselet.XX.,XXXV. jzk. (más néven:)
BATA, Százhalom (Fejér) Római sánc, castrum(?), téglák.XIII.,XIV.,XX. jzk.
BÁTA (Tolna) Vár, római mérföldmutató, téglák.XIX. jzk. (rajz: feliratszöveg: 150–152. o.)
BÁTASZÉK (Tolna) Római mérföldmutató.XIX. jzk.
BÁTMONOSTOR (Bács) Régi templomról, monostorról, várról tudnak még, dombormű.XXIV. jzk. (rajz: 160. o.)
BÉCS (Ausztria) Kümmer gyűjtemény. Corvina, Mátyás képmása, miseruhája, Corvin-kehely, Museum, Arzenál,II.,XIII.,XVII.,XX.,XVII.,XXXV.,XXXVI.,
XXXVIII.,XXXIX. jzk.
BÉLA (Abauj) Templom, szép részletek, kehely, rossz állapotban lévő képek.XXXIV. jzk. (rajz: 180–181. o.)
BÉKÁSMEGYER (Pest) Kőhalom,XVIII.,XX. jzk.
BÉKÉSCSABA (Békés) Veres és sárga agyagon felirat.XXII. jzk. (65. o.)
Bérbaltavár ld. Baltavár
BELÉNYES (Bihar) Református temetőben fejfák, templom, Katolikus templom, gimnázium.XL. jzk.
BELLOTINCZ (Temes) XIII. jzk.
BÉLTEK (Szatmár) Nyolcszögű torony, carnarium.XV. jzk.
BENE (Bereg) Egyszerű csúcsíves templom.XVI. jzk.
BÉNY (Esztergom) Római sánc, korsók, cserepek, templom.XXII. jzk.
BÉR (Nógrád) Gótikus szentély, harangok.V. jzk.
BÉRC (Zemplén) XV. jzk.
BEREGSZÁSZ (Bereg) Templom faragott kő részletekkel, szakszerűtlenül helyreállítva, harang,XVI. jzk. (helyreállításról: 11–15. o., feliratszöveg: 28. o.)
BÉRAG (Bács) Sokác népviselet, szokások.XXXV. jzk.
BERETTYÓÚJFALU (Bihar) Herpályi díszes torony, tégla épület, halmok, kolostortemplom, földvár.XL.,XLII.,XLIV. jzk. (rajz:XL. jzk. 117–118. o.)
BERETTYÓSZENTMÁRTON (Bihar) Katolikus templom, szép oltár, pecsét.XI. jzk. (rajz: 120. o.)
BERHIDA (Veszprém) Gótikus református templom.VI. jzk. (rajz: 7–8. o.)
BERKI (Fejér) Kőtöltés, téglák, kőlapok rajzokkal, puszta-templom.XX. jzk.
BERKI (Somogy) Római téglák, fekete edénydarab.XLII. jzk.
BERZENCE (Nógrád) XXXIX. jzk.
BESSENYŐ (Borsod) Régi templom.XV. jzk.
BESZTERCEBÁNYA (Zólyom) Szerb templom régi gótikus templomból, harangtorony, szárnyasoltár; Katolikus templom csak a szentély régi; evangélikus templom, vár
elhagyott.XXXI. jzk. (feliratszöveg: 108–110. o.)
BESZTERCE (Beszterce) Minorita templom szentélye legrégibb gótikus emlék Erdélyben; Nagytemplom tornya régi, fafaragások, harang, sírkő.XIV. jzk.
(feliratszöveg: 102. o.)
BESZTERCE (Trencsén) XXXIII. jzk.
BETFIA (Bihar) Halmok.XL. jzk.
BETHLEN (Szolnok-Doboka) Református templom poligon apszissal.XIV. jzk.
BEZDÁN (Bács) Népi épületek.XXXV. jzk.
BIKÁCS (Bihar) XL. jzk.
BISZTEREC (Árva) XXXIX.,XXXIV. jzk.
BISZTRA (Zólyom) Régi templom.XXXIX. jzk.
BISZTRICA (Zala) Üvegedények, fazekas munkák, mécsesek.XX. jzk. (rajz: 158. o.)
BODA (Baranya) III. jzk.
BODAFALU (Liptó) Egyhajós, keresztboltozatos templom, szobrok.XXXIV. jzk. (feliratszöveg: 42. o., rajz: 40., 44–45. o.)
BODAJK (Fejér) Római edény, régi Református egyházi edények.VII. jzk.
BOGDÁNY (Veszprém) XXXIX. jzk.
BOGDÁNY (Pest) Római-töredék, érdekes rajz, felirat.XIX. jzk. (135. o.);XXXIX. jzk./(eliratok: 176–177. o.)
BOGLÁR (Somogy) Gótikus kápolna, római téglák.I.,V.,XLIV. jzk.
BOLDOG (Pest) Kő alapfalromok a határban.XIII. jzk.
BORS (Bihar) Temetőben lett volna régi templom?XLIV. jzk.
BOBRÓ (Árva) Templom, vasrács-kerítés, Szt. István fametszet, ötvonalas hangjegyírás, ép fatábla, márványlelőhely.XXXIV. jzk.
BAKONYKUTI (Veszprém) Párkánytagozott téglák, tálak, korsók.VII. jzk.
BOLDOGASSZONYFALVA (Bihar) Középkori oszlopfejezet.XXVI. jzk. (3. o.)
Bologa (Ro) lásd SEBES (Kolozs)
BONYHÁD (Tolna) Töredék szép betűkkel, szabályos tégla építmény.XX. jzk. (feliratszöveg: 89. o., rajz: 90. o.)
BOROSJENŐ, Weindorf (Pest) Templom, hajdani kolostor, sánc, felirat, címer.XXX. jzk. (rajz: 61. o., felirat: 74. o.)
BOROSTYÁNKŐ, Bernstein (Vas) Újabb bástyák, újkori épület, két templom.XXXI. jzk.
BORSA (Máramaros) Négyszögű aranyak.XV. jzk.
BORZAVÁR (Veszprém) Harang.VII. jzk.
BORZ (Bihar) XL. jzk.
BOZSOK (Baranya) Alaprajz:XX. jzk. 96. o.
BÖHÖNYE (Somogy) XXXVIII. jzk.
BÖLCSKE (Tolna) Bronz fibula, hamvvedrek, fazekak, református templom:felirat, alapban középkori alakos kő.VIII.,XIX. jzk. (78-79. o.)
BREZNÓBÁNYA (Sólyom) Faházak.XXXI. jzk. (rajz: 128. o.)
BRÁTKA (Bihar) XL. jzk.
BRÉB (Máramaros) XL. jzk.
BREZOVICA (Zala) Római út nyomai.XI. jzk.
BUCSA (Bihar) XL. jzk.
BUCSU (Vas) Római vízvezeték téglából.XXX. jzk.
BUCSUSZENTLÁSZLÓ (Zala) Zalában első szent ferenci konvent, cserepek, lándzsa.I.,XLII. jzk. (képleírás: 140. o.)
BUDAKESZI (Pest) Római érmék, sírok, oszlopfő, alak-torzó.XIII. jzk. felirat: 130. o., rajz: 132. o.)XIV. jzk. (rajz: 4–5. o.)
BUJÁK (Nógrád) Vár, kehely.V. jzk.
BURA (Heves) Gótikus református templom.XIV. jzk.
BUSSA Vár romjai.IX. jzk.
BÜDÖSFA (Baranya) Népviselet.XXXV. jzk. (123–124. o.)
BURG (Vas) Templom, szentély gót boltíves, vár, római téglák.XXXI. jzk.
BACSIA (Hunyad) Templom – festett mennyezet.XXVI. jzk. (rajz: 11. o.)
BÉLAVÁR (Bihar) XL. jzk.
BESERIKA (Zemplén) Kápolnában kép található.XV. jzk.
BLUMENTHAL (Bánát) XXII. jzk.
BUDAPEST Margit sziget: párkányos tégla, feliratos kő, őrtorony.I. jzk. (felirat: 64. o.);Vár: gótikus házak, régi sírkő, régi városháza, templom tornya.II. jzk. (63. o.);Lukácsfürdő: római téglákIX. jzk. (50. o.);Sárosfürdő: barlang ;Gellérthegy: feliratos kő;Királyfürdő;Krisztinaváros;Tabán;Szép Juhászné;Svábhegy;Lipótmező: római téglák;Contra-Aquincum;Nemzeti Múzeum: oszlop, római tégla;Almássy kert: kápolna, ülőfülkék. XI, (felirat: 41-50,55,74-76,80.1..rajz:56,79. o.)XIII. (felirat: 120-22,148.1.,rajz:7-8.
o.)XIV./rajz:3. o.)XV. XVII, (rajz:36. o.)XXII./felirat:85-90.1,)XXIV. (Felirat: 166,179. o.)XXXI. (felirat:!, 79. o.)XL.XLII.XLIV.jzk
L. még: Albertfalva, Békásmegyer, Cinkota, Csepel, Káros , Pnnmontor, Rákospalota,
ÓBUDA Flórián tér, Goldberger gyár, Tél utca, Hajógyári sziget, Téglavető, Szeszgyár, Marhaitató, Üröm, Cell, Castrura, Amphiteátrum, Gőzhajó:
telep; Miklós utca, temető, főegyház, Mária templom, Szőlő utca, Táborhegy Calvin utca, Újlak, Római emlékek,’ásatások krónikája,
kőszerszám, téglabélyegek,XIII. (felirat: 4, o.)XVII. (fel: 17. o.)XVIII. (fel: 132. o.)XIX. (felirat:3-4. o.)XX. (fel:159,l6l., rajz:
19,37-50.1. 161. o.)XXII./fel:67-8,122., rajz: 78,156-8. o.)XXIV. (felirat: 76, 79-87, 111, 113-9, 124-5. 184., rajz:73,106,107,186. o.)
XXVI. (felirat: 107-110, 133-160., rajz: 114, 163, 166, 170, 180, 187.XXVII. (felirat: 40., rajz: 33, 42.)XXIX. (felirat: 146-147 o.)
XXX. (felirat: 54.139. o.)XXXII.,XXXIII. (felirat: 110-113. o.)XXXV. (felirat:58,159)XXXVI. (felirat: 20-23, 59-60., rajz: 25. o.)
XXXVIII. (felirat: 79, 81, 87, rajz: 80, 104. o.)XXXIX. (leirás: 72-74., felirat: 68-69, 79-83, 106-166, 171., rajz: 161,1,)XL.jzk.
CURTICS (Arad) Római sírok?XXX. jzk.
CZAHLING (Vas) Kis templom faragott kövekkel; DNY-i falán falfestmények.XXXI. jzk.
CELL (Vas) Gótikus Szt. Anna kápolna, harang.I. jzk. (rajz: 35. o.)
CENK (Sopron) Templom.XX. jzk.
CHARLEVILLE, Károlyliget (Torontál) Vár, római cserepek.XXII. jzk. (rajz: 18. o.)
CIKÓ (Tolna) Apátsági rom.XX. jzk. (rajz: 92–93. o.)
CINKOTA (Pest) Evangélikus templom: torony alja régi, csúcsíves nyílás.XIII. jzk.
CZIRKOVLYÁN (Zala) Templom: bevakolt csúcsíves ablak, faragott párkányzat, harangok.V. jzk.
CHIZNE (Árva) Templom.XXXIV. jzk.
CHIZSNÓ (Gömör) Régi templom: falfestmények, oltár, oltárkép, párkányzat új.XXXIX. jzk. (rajz: 114–119. o.)
CONSTANTIA, Lunga, Kun-Szőllős (Torontál) Hegyen várrom.XXII. jzk. (rajz: 47. o.)
CSÁB (Hont) Régi templom nyoma új mellett.IX. jzk.
CSÁB (Zala) Templomrom.XLII. jzk. (rajz: 4. o.)
CSABA (Békés) XLIV. jzk.,XXII. jzk.
CSÁKTORNYA (Zala) Templom, Vár: csontok, gótikus kápolna, Zrínyi képe, belső várban feliratos kövek.V. jzk. (felirat: 21. o.);XI. jzk.
CSÁKVÁR (Fejér) Várdombon zárókövek, régi pénz, római alakos kő, közeli, Tőrös pusztán kápolna,VII. jzk.
CSANÁD (Pest-Solt) Templom, plébánia: római téglák, sok faragott töredék.XIV. jzk. (rajz: 84, 102–104. o.)
CSARODA (Bereg) Régi templom, kettős ablakok, Naményig több fatorony,XVI. jzk.
CSÁSZÁR (Esztergom) Katolikus templom, harang.VII. jzk.
CSÁSZLÓ (Szatmár) Régi templom.XV. jzk.
CSATKA (Veszprém) Református templom: harangláb; Katolikus templom: oltár mellett római feliratos kő, pénzek, baptisterio 1758-ból, berekben szent kut.VI.,
VII. jzk. (rajz: 61–63. o.)
CSEGÖLD (Szatmár) Templom: tégla épület.XV.,XVI. jzk.
CSEKE (Szatmár) Református templom régi alakú, de átépítve, pillérek régiek, Váraljai templom.XVI. jzk.
CSEKE (Nógrád) IX. jzk.
CSENGER (Szatmár) Tégla templom, gyönyörű torony, portál.XV.,XVI. jzk.
CSENKE PUSZTA (Komárom) XX. jzk.
CSÉNYE (Vas) Barbár urnák, római pénzek, feliratos kövek.VII. jzk. (feliratszöveg: 85. o.)
CSÉPA (Szolnok) Katolikus temető mellett csontok, kagylók.XXXIX. jzk.
CSEPEL (Pest) Templom, harang, szép padlattégla.II.,XXII. jzk.
CSEPEL (Somogy) Református templom régi részletekkel, papnál római pénzek.XXXVIII. jzk. (rajz: 189–190. o.)
CSEPREG (Sopron) Gótikus templom.XX. jzk. (rajz: 148. o.)
CSERKŐ (Nógrád) V. jzk.
CSEREPES hegyi dűlő (Szabolcs) XXIX. jzk.
CSESZNEK (Veszprém) Templom: régi részletek.VII. jzk.,XXXVIII. jzk. (rajz: 176. o.)
CSETÉNY (Veszprém) Református templom sarkán a régi román egyház faragott kövei, harang, sok római régiség.VII. jzk.
CSEHI (Vas) I. jzk.
CSETNEK (Gömör) Kastély; Templom: stallumok faragványai, magyar jelmez.XXXIX. jzk. (feliratszöveg: 122. o.)
CSICSÓKERESZTUR (Szolnok-Doboka) Szép kő.XIV.jzk. (rajz: 121. o.)
CSIKVÁND (Győr) Római párkányzott tégla, evangélikus lelkész könyvtára.I. jzk. (rajz: 50. o.)
CSIKVÁR (Pest) (Budaörshöz tartozik.) Református templom: régi?, római feliratos kő.I.,XIX. jzk. (feliratszöveg: 88. o.)
CSIZ (Gömör) Régi fatemplom, ajtóbéllet, település vázlat, vár, temető I. jzk. (rajz: 14., 16., 75. o.); III. jzk.
CSOBÁNC (Veszprém) Vár (rajz 15-16. o.), puszta templom (rajz 13., 14. o.), római cserepek, régészeti leletek I. jzk. 13-17. o.
CSÓKAKŐ (Fejér) Vár VII. jzk.
CSOMBORD (Hunyad) Római téglák, kő eszköz, zárkő.XXVI. jzk. (55. o.)
CSONOPLYA (Bács) Bunyevác népi szokások, lakószoba.XXXV. jzk. (141. o.)
CSOPAK (Zala) Régi templom, leletek.I.,IV. jzk. (rajz.1. o.)
CSÓR (Fejér) Református templom, római pénzek.VII. jzk.
CSORNA (Sopron) VIII. jzk.
CSÓVAFA (Fejér) Római út, fa piramis.XX. jzk.
CSÖKMŐ (Bihar) Halom, festett ablakok, agyag korsók.XLIV. jzk. (160. o.)
CSÚCS (Kolozs) XL. jzk. Templom: talán gót pillérek.;XLII. jzk.
CSURGÓ (Somogy) Kunhalmok.VII. jzk.
CSŐVÁR (Pest) Régi cserép edény.XXXIX. jzk.
CSÜTÖRTÖKHELY (Szepes) Gótikus konzol.XXXII. jzk.
CSALLÓKÖZ ? Templom: gótikus ablak, kapuzat, kunhalom.XXX. jzk.
CSERMELYPATAK ? Kassa oklevelében 126l.VIII. jzk.
CSEHÉDFALU ?, Csehétfalva (Erdély) Református templom.XIV. jzk. (145. o.)
DAB (Pest) Téglavető, új templom.VIII. jzk.
DÁLYOK (Baranya) XX. jzk.
DEÁKI (Pozsony) Öreg harang.XXIV. jzk. (felirat: 43. o.)
DEBRECEN (Hajdú) Múzeumban szerpentin eszközök, halmok.XXVI. jzk.,XLIV. jzk.
DÉS (Doboka) Református templom, harang, sírkő, Batthyányiak háza, szép oszlop.XIV. jzk. (felirat: 127. o.)
DERECSKE (Bihar) Régi templom, Református egyház: ezüst pohár, úrasztala terítő, tányér.XXXIX. jzk. (rajz: 110. o.);XLIV. jzk. (felirat: 89., 150. o.)
DEVECSER (Veszprém) Tömlöc régi tárnokkal, ásatási leletek IV. jzk. XXXIX. jzk. (rajz: 60–64. o.)
DEZNA (Arad) Sáncok nyoma.XXX. jzk.
DIÓSGYŐR (Borsod) XIV. jzk.
DISZEL (Diszöly) (Veszprém) Római téglák, puszta templom, kőfejtő I. jzk. 12. o.; harang, harangfelirat I. jzk. 17. o.
DISZNÓD (Szentgyörgyfalva) (Borsod) Gótikus templom. XV. jzk.
DIVÉNY (Nógrád) Templom: gótikus, átalakítva, vár  IX. jzk.
DOBRA (Szatmár) Új templom XV. jzk.
DOBRONYA (Zólyom) Templom szentélye régi, hálóboltozatos, ablakok felújítva.XXXI. jzk. (felirat: 124. o.)
DOBRÓCS (Nógrád) Templom, kolostor, faragott kövek, harang.IX. jzk.
DÓC (Csongrád) Fekete kőedények, éremgyűjtemény.XLIV. jzk. (35–39. o.)
DOMBÓVÁR (Tolna) Templom, vár,XIX. jzk. (rajz: 53. o.)
DOROG (Esztergom) Mérföldmutató.XXII. jzk.
DÖBRÖKÖZ (Tolna) Vár.XIX. jzk.
DÖMÖS (Esztergom) Három román alakos oszlopfő.XI.,XIX. jzk.
DÖRGICSE (Zala) Régi templom, faragott római kő, cserepek, ólomtábla, felső templom.III. jzk.,VI. (rajz: 87. o.),XIX. jzk.,XLIV. jzk. (rajz: 2., 8. o.)
DÖRÖGD (Zala) Templomrom.IV. jzk.
DRAVECZ (Szepes) Gótikus konzolok.XXXII. jzk. (rajz: 52–54. o.)
DOBROVICA (Szatmár) XL. jzk.
DRAGTYÁN (Bihar) XL. jzk.
DRASKOVEGZ (Zala) Templom, gót reminiszcenciájú, várhely.V. jzk.
DUBKOVA (Tréncsén) Templom, virágcsokor-festmények, agyag-művek.XXXIV. jzk.
DUDAR (Veszprém) Barlang: arany hajtűk, kések; Református egyház: harangok, keresztelő tál, edény.VII. jzk.
DUNASZENTGYÖRGY (Tolna) Római castrum.XIX. jzk.
DUNAFÖLDVÁR (Tolna) Várhegy rétegei, római út, sánc, régi torony, Szentferenciek háza, régi temető,XI. jzk.,XIII. jzk.,XXXV. jzk. (felirat: 149. o.)
DUNAKESZI (Pest) Bélyeges téglák, római pénz, fibula.XIII. jzk.,XXXIX. jzk. (téglabélyegek: 173. o.)
DUNAPENTELE (Fejér) Római emlékek: sír, karperec, fibulák, koporsó, faragott fedél, Constantin-aranyak, befalazott, feliratos táblák, terra sigillata csészék,
fekete cserép, mérföldmutató, út, Venus szobor, oszlopfő, téglabélyegek.XI. jzk. (rajz: 69. o.);XIII. jzk. (rajz: 134–136.o. felirat:
141-6. o.)XX. (rajz: 73-4.1. felirat: 75-6. o.)XXXII. (felirat: 103. o.);XXXVI. jzk. (téglabélyeg: 54–57.o.)
DUNAVECSE (Pest) Alakos, feliratos római kövek, urna. Fehéregyházból sírkőtöredék.XXXVI. jzk. (felirat:27., 29., 31. o.)
DEKANOVETZ (Vas) Régi torony vagy vár téglái újra beépítve.V. jzk.
DIPSE (Drürbach) (Szatmár) Templom.XV. jzk.
DOBSZA (Abauj) Halom: nyolc szemes aranylánc.XXVII. jzk.
DOHÁNYOS ? (Bihar) XL. jzk.
DÖBRÖKÖZ (Somogy) Vár, faragott kőtöredék.XIX. jzk. (rajz: 166. o.)
DUPLAY ? (Bánát) Dupljaja (magyarul: Temesváralja), (németül: Duplay) Vár.XXII. jzk. (rajz: 53–54. o.)
DUBOVÁCZ (Zágráb) Római castrum.XXVII. jzk. (rajz: 157. o.)
EBERAU (Vas) Templom, régi szentély, címerek.XXX. jzk. (rajz: 158. o.)
ECSEG (Nógrád) Vár maradványa, templom torony alja régi, kehely filigrán munkával, bujáki úton kápolna rom.V. jzk.,XI. jzk.
ECSÉR (Zala) Templom sok faragott kő, beépített római kő.III. jzk.
EGER (Heves) Faragott kövek, várkapu mellett feliratos kövek.XXII. jzk. (felirat: 159. o.,160–164. o.)
EGERFARMOS (Heves) Románkori templom. XIV. jzk. 41-42. p.
EGERVÁR (Vas) Templom, Szent István torony.XXXI. jzk.
EGREGY (Zala) Harangláb, templom, szentély, oszlopfők.I. jzk. (83. o.)
EGRES (Somogy) Népi szokás.XXXVIII. jzk.
EGRI (Szatmár) Templom, szentély.XV.,XVI. jzk.
EGYHÁZASBÁST (Gömör) Keletelt szentély, csúcsíves ajtók, köcsögök, fazekak.XXIV. jzk.
EKECS (Komárom) Római kövek.X. jzk.
ÉLESD (Bihar) Népipar, hajviselet.XLIV. jzk.
ENDRÉD (Somogy) Szerpentin kövek.XXXVIII. jzk.
ENYED (Pozsony) Református templom: keresztboltozat, vár.XXVI. jzk.
ENYING (Veszprém) Református torony, levéltárban Bercsényi féle irományok.III. jzk.
EPERJES (Sáros) Templom.XXXII. jzk.
EPLÉNY (Veszprém) Római téglák.VII. jzk.
ERCSI (Fejér) Római castrum, fal, feliratos kövek, cserepek, fejezet, szobor, korsók, kőeszközök, csontváz.XIII. jzk.,XIV. jzk. (felirat: 22. o.)XIX.
jzk.,XX. jzk.,XXII. jzk.,XXXII. jzk. (rajz: 93–96., 106. o.);XXXV. jzk.,XXXVIII. jzk. (felirat:101. o.)
ÉRD (Hanizsabég) (Fejér) Római kövek, pénzek, szőlőhegyen sáncok, templom megújítva, régi temető helye.XIII. jzk.
ERDŐD (Szatmár) Vár, templom: új, konzol.XV. jzk. (rajz: 47. o.);XVI. jzk.
ERDŐHEGY (Arad) (Herdécs) Pero vára.XL. jzk.
ERDŐTELEK (Heves) XIV. jzk.
EREK (Zala) Puszta templom.XLII. jzk.
ERÉNYE (Zala) Pálos kolostor romjait elvitték.XLII. jzk.
ÉRSEKÚJVÁR (Nyitra) Bronz Vénus.IV. jzk.
ESSEGVÁR (Veszprém) Romladozott vár.VI. jzk.
ESZTÁR (Bihar) Református templom: tégla (ép), kanna, kehely, tányérok, kitömött állatok, halom, földvár, alt-vien porcelán szerviz, váza.XLIV. jzk.
(rajz: 126–132., 134. o.)
ESZTERGÁK (Veszprém) VII. jzk.
ESZTERGOM (Esztergom) Főtemplom, Szentkirályföldjén ásatás: vörös márvány sir, régi fekete cserép, torzó, Mátyás címer, régi pénzek, Szamárhegyen barlang, dr.
Stur pénzgyűjteménye, téglabélyeg, feliratos oszlop, korona, bíbornok gyűjteménye.IV. jzk.,VIII. jzk. (leírás: 33–36. o.)XI. jzk.,XIX.
jzk. (felirat: 10., 14., 20–22. o.);XXII. jzk. (rajz: 138. o.);XXXVI. jzk. (felirat: 16., 18–19. o.);XXXIX. jzk. (felirat: 88–89. o.);
XLII. jzk.,XLIV. jzk.
ETE (Komárom) Római edények.IV. jzk.
FEHÉREGYHÁZA (Weisskirchen) (Békés) Öcsödhöz tartozik.XXII. jzk.
FEHÉRVÁR (Fejér) Főtemplom, Szt. Anna kápolna, harang, kapuzat, 1848-iki ásatás: egy pillér; városháza, levéltár: Mária királyné imádságos könyve, római kő,
fibulák, nagylóti lelet.IV. jzk.,IX. jzk.,XI. jzk.,XXXVIII. jzk. (felirat: 54. o.); Corvinához megjegyzés: 55–57. o.,XLIV. jzk.
FELED (Gömör) Református templom, boltozott.XXXIX. jzk. (alaprajz: 52.o.)
FELKA (Szepes) Katolikus templom, boltozott, portale, részletek.XXXI. (alaprajz: 143–144. o.)XXXII. jzk.,XLIV. jzk.
FEKETE-TÓ (Bihar) Ősi oláh ház, viselet, hímzések.XXVI. jzk. (86. o.)
FEKETEARDÓ (Ugocsa) Templom, díszes kapuzat, északi oldalon egész falkép.XV. jzk. (képek leírása: 61. o.)
FELSŐPRIBÉL (Hont) Evangélikus búcsú, harangláb.IX. jzk.
FELSŐLEHOTA (Zólyom) Templom, szárnyasoltár, címer.XXXIV. jzk. (felirat: 98–99. o., versek: 102. o.)
FENÉK (Sala) Vár, cserepek, peremes téglák, castrum.I. jzk.,V. jzk.
FENES (Bihar) Katolikus templom fallal, tornyok alja régi, kapuzat régi, diadalív, vár.XXVI. jzk. (rajz: 75. o.);XL. jzk.
FELSŐBÁNYA (Szatmár) Szent László,XV. jzk.
FELVINTZ (Torda-Aranyos) Református templom orientált, szentély alacsonyabb, felújítva,XXVI. jzk.
FIUME (Fiume város) XLIV. jzk. (16–33. o.);XXVII. jzk. (167–191. o.)
FONÓ (Somogy) Leletek: pénz és kő,XIX. jzk.
FÖVENYESI-PUSZTA (Békés) Sok pénz.XIX. jzk.
FRAKNÓ (Szeben) Faragott szobrok, feliratok.XXX. jzk. (798–799. o.)
FUGYIVÁSÁRHELY (Bihar) XL. jzk.,XLIV. jzk.
FURTA (Bihar) Református templomban régi kehely, cinterem.XLII. jzk.
FÜLEK (Nógrád) Vár, falusi templom újítva, de keletelt.IX. jzk.,XXXI. jzk.,XLIV. jzk.
FÜLE (Zala) Református templom: harang.XIV.jzk.
FÜLEP (Zala) Romtemplom, gyönyörű kapuzat.III. jzk.
FONYÓD (Somogy) I. jzk.
FÜRED (Veszprém) Református egyház, régi oratórium (1566), cin kannák, kehely,I. jzk.,VI. jzk.
FŰZFŐ (Veszprém) (Máma, Mámánd), templom falai még állnak,III. jzk.
FÜZITŐ (Komárom) Torony volt, cserépedények. XIX. jzk.
FÜZESABONY (Heves)  Csörsz árok. XIV. jzk. 39., 41. o.
GÁBORJÁN (Bihar) Református templom, ezüst pohár, feliratos tábla, földvár, téglák,XLIV. jzk. (felirat: 144. o.)
GACSÁLY (Szatmár) Templom, szentségtartó, Bárczi család sírboltja.XVI. jzk.
GÁCSFALU (Nógrád) Templom, teljes felmérés, bélletes kapu, campanile, harang.IX. jzk. (felirat: 142. o.)
GALLA (Esztergom) VIII. jzk.
GALSA (Nógrád) IX. jzk.
GÁLOS (Bihar) Boltház.XLIV. jzk. (homlokzati rajz: 196. o.)
GALVÁCS (Borsod) Kápolna ablakok csúcsívesek.XV. jzk.
GASZTONY (Vas) Keresztelő kút, héber v. arab és latin felirat.XXXI. jzk. (felirat: 64., 65. o.)
GAVASDIA (Krassó) Sziklavár.XXII. jzk. (rajz: 48. o.)
GÉCZ (Szatmár) Tégla építmény,XV. jzk.,XVI. jzk.
GECELFALVA (Gömör) Régi templom.XXXIX. jzk.
GENCS (Vas) Szentély, Ják után a legnagyobb épitm.XXX. jzk.
GERECSFALVA (Csik) Igen régi templom: hallomás.XXVI. jzk.
GERECSE HEGY (Esztergom) Sáncok, pogányvár.XX. jzk.
GERENCSÉR (Esztergom) Cserépvár.VIII. jzk. (rajz: 50. o.)
GÉRES (Zemplén) XXIX. jzk.
GERLACHFALVA, Gerlsdorf (Szepes) Templom, boltozott szentély.XXXVIII. jzk. (rajz: 134–136. o.)
GESZTES (Komárom) Vár.VIII. jzk. (rajz: 117. o.)
GESZTERÉD (Szabolcs) Négy halom, rétegek.XX. jzk. (120. o.)
GIRÓD-TÓTFALU (Szatmár) Katolikus templom, gótikus, portálé, pillérek faragott köböl,XV. jzk. (rajz: 23. o.)
GLASSING (Vas) Ezüst gótikus monstrancia.XXXI. jzk.
GORUJA (Krassó) XXII. jzk.
GÖBÖLJÁRÁS (Fejér) Római castrum.XVI. jzk.
GÖDÖLLŐ (Pest) Templomrom, kastély helyén volt a református templom, két régi kehely, ezüst tányér, alagi tégla sárgás színű.XI. jzk. (rajz: 86. felirat:
88. o.)XIII. jzk.,XXXIX. jzk.
GÖDRE (Baranya) Római érmék.XX. jzk.
GÖRGŐ (Abauj-Torna) Régi templom.XXXIX. jzk.
GÖLLE (Somogy) XIX. jzk.
GÖRCSÖNY (Baranya) Román templom, feliratos kő.XX. jzk.,XXXV. jzk. (112. o.)
GÖRZSÖNY (Veszprém) Református papnál régi korsó.II. jzk. (60. o.)
GREOVÁCZ, Gerőc (Krassó) Földtöltés-sánc? vár.XXII. jzk.
GRODNAU (Vas) Várban vörös kő, .kis templom.XXVII. jzk. (rajz: 195–200.; felirat: 205. o.)
GUGH (Győr) Római kövek.X. jzk.
GURLIT (Veszprém) IV. jzk.
GYALÁN (Somogy) Templomomladék.XIX. jzk.
GYALÁNY (Bihar) Tövisfalva.XL. jzk.
GYALU (Szolnok) Faragott kő, irás.XXVI. jzk. (rajz: 79. o.)
GYARMAT (Szatmár) Zárókövön Agnus Dei.XVI. jzk.
GYIRMÓT (Győr) Római téglák.VI. jzk.
GYOMA (Békés) Fekete csikós cseréptöredék.XXX. jzk.
GYÖNK (Tolna) Régi magyar pénzgyüjtemény, római is, régi cserepek, dombormű. XIX,XX. jzk. (rajz: 86. o.)
GYŐR (Győr) Hédervári kápolna, római hamvveder,XVII. sz.~i Xtus címeres kő, Kálvária, feliratos kövek, régészeti
lelet, török ezüst kanna, főtemplom.IV. jzk.,VIII. jzk., (rajz: 84–85., 74.; felirat; 17., 88. o.)VII. jzk.,I. jzk.,II. jzk. (52–60.
o.),X. jzk.,XXXI. jzk.,XLII. jzk.
GYÖRKÖNY (Tolna) XX. jzk.
GYŐRÖK (Zala) Sáncok, római ezüst éremgyűjtemény, kövek, karperecé.XXIV. jzk. (rajz: 130., 133–137., felirat: 139–140. o.)
GYULA (Békés) XLIV. jzk.
GYULA (Ugocsa) Templom főkapu csúcsíves, tagozott, mérműves ablakok.XV. jzk. (rajz: 72–74. o.)
GYULAFEHÉRVÁR (Alsó-Fehér) Ispotály, templom, szentély csonka, római oszloptégla, díszes oltár.XXVI. jzk. (rajz, írás: 27–30. o.)
GYULAKESZI (Veszprém) Oltárképek díszesek.I. jzk.
GYÚRÓ (Fejér) Sok régi korsó.XLIV. jzk.
GÖDRÖSTELEK? (Bihar) Rácfehértó: semmi nyoma, zománcos cserepek kerültek elő.XLIV. jzk.
GREMPLMÜHLE? (Buda?) Kápolna, római tégla, cserepek.XXII. jzk. (80–81. o.)
GOTTALOVECZ (Zágráb) Vár, remplom.XXVII. jzk. (felirat: 74.; rajz: 79. o.)
HADHÁZA (Hajdú) XX. jzk.
HALÁP (Zala) Sárga téglák, cserép.I. jzk. (rajz: 59. o.)
HALÁSZ (Nógrád) Harangláb.IX. jzk.
HALMI (Ugocsa) Templom, nyugati kapuzat csúcsíves.XV. jzk.,XVI. jzk.
HAJDÚBAGOS (Bihar) Új templom, ezüst tárgyak.XLIV. jzk.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (Hajdú) XLIV. jzk.
HAJMÁSKÉR (Veszprém) Halmok. XXXVIII, jzk.
HAMMER (Vas) XXXI. jzk.
HANUSFALVA (Szepes) XXXIV. jzk.
HANTA (Veszprém) Templom volt: téglaépület.VII. jzk.
HARASZTI (Pest) Római pénzek, kápolna.XIII. jzk. (rajz: 116.,118.)
HARC (Tolna) Római pénz.XIX. jzk.
HÁROS (Pest) Épületfal, kívül faragott kő, belül terméskő, oszlopfő.II. jzk. (rajz: 85–87. o.),XXII. jzk.
HARSÁNY (Bihar) Református papnál ezüst kehely, cintányér, görög templom.XLIV. jzk. (felirat: 79. o.)
HATHALOM (Veszprém) VI. jzk.
HÁTSZEG (Hunyad) Református templom, felül festve volt.XXVI. jzk. (felirattöredék: 6. o.)
HATVAN (Heves) Szereág György gyűjteménye, Rákóczi-féle kard vésettel.XXXIX. jzk. (felirat: 84. o.)
HÉDERVÁR (Győr) Régi templom, keresztelő kút, vörös bársony capula hímzésnél. Ludovicum alsó folyosó oszlopfejezetei, két ablak.IV. jzk. (rajz: 87. o.),
VI. jzk.,X. jzk.
HEGYESD (Zala) Vár, kapuboltozat.I. jzk. (helyszinrajz: 9. o.),III. jzk.
HEGYESHALOM (Moson) Boltozat.II. jzk. (rajz: 40. o.),IV. jzk.
HENCIDA (Bihar) Régi templom, római ezüst érmek, református egyház, ezüst pohár, kersztelő kanna, határban templom fala.XLIV. jzk.
HEREND (Veszprém) Halmok, római cserép, Herend mellett elpusztult falu.I. jzk.
HERPÁLY (Bihar) Földvár, sok diszes tégla.XL. jzk.
HETÉNY (Somogy) Kő Constantin-kori írással, alakos kő, lapos véső alakú kő.XIX. jzk. (felirat: 46.; rajz: 50. o.)
HEVES (Heves) Földvárnak nincs nyoma.XIV. jzk.
HÉVÍZ (Zala) Római rézpénz, szerpentin véső, hamvveder, lándzsavég.XIII. jzk. (rajz: 171–173. o.)
HIDAS (Baranya) Népviselet, szokások.XXXV. jzk. (leirás: 103. o.)
HÍDFŐ (Pest) Kőfal maradvány, címer.XI. jzk. (rajz: 111. o.)
HOLLÓKŐ (Nógrád) Vár, harangláb, falusi kúria.IX. jzk.
HOMOKBÖDÖGE (Veszprém) Puszta templom fundamentuma, református templom 1786-ból. VI, jzk.
HOMOKTERENYE (Nógrád) Régi templom, pecsét.V. juk.
HOSSZUHETÉNY (Baranya) Népviselet.XXXV. jzk.
HOSSZUMEZŐ (Máramaros) Református templom, csúcsíves ablak.XV. jzk.
HŐVEJ (Sopron) Kunhalmok.X. jzk.
HUGYAJ (Szabolcs) Ásatási lelet: csontváz, edények.XXIX. jzk. (rajz: 152. o.)
HUBÓ (Gömör) Demeteri kolostorok.XXXIX. jzk.
HUSZT (Máramaros) Olasz templom, rReformátus templom, Szent Erzsébet templom, festett képek nyoma, nemesi pecsét, vár.XV. jzk. (felirat: 101. o.),XVI. jzk.
HOSSZUPÁLY? (Bihar) Görög katolikus templom: gótikus ablakok, református templom: cintányér, címeres ezüst tányér, aranyozott poharak, bögre csontokkal.XLIV.
jzk. (rajz: 116. o.)
HALÁLFŐ (Somogy) Templom dűlőben, lakhelyek alapjai.I. jzk.
HEGYESTŰ (tanúhegy, Monoszló) (Veszprém) I. jzk. (rajz: 27. o.)
HETYE? (Somogy) XXXVIII. jzk.
HERNÁD-KERISEN? (Abauj) Aranytekercs.XXVII. jzk.
HELTON? (Szeben) Templom, régi részletek, portálé, oszlopfő.XXX. jzk. (rajz: 122. o.)
HERMANMSTADT (Szeben) Rathaus, csúcsíves portalé.XXX. jzk. (rajz: 119. o.)
HERMANSBURK (Szeben) Gótikus ablak, konzol.XXX. jzk. (rajz: 88. o., felirat: 89. o.)
IGMÁND (Esztergom) Római kövek, kőképek, temető.IV. jzk.,VII. jzk.
ILOSVA (Bereg) XIV. jzk.
INTA (Vas) Torzók.IV. jzk.
INOTA (Fejér) Kiásott római kő.VI. jzk.
ISASZEG (Pest) Templom: régi szentély, torony: terméskő, szenteltvíztartó.XI. jzk. (alaprajz: 84. o.)
ISPÁNMEZŐ (Gömör) Drierszky vár, sáncok, urnák, bronzeszközök.XXXIX. jzk.
ISTVÁNDI (Zala) X. jzk.
ISTVÁNDI (Szatmár) Tégla templom, nyugati kapu csúcsíves, szép tagozatú, harang.XVI. jzk.
ISTVÁNHÁZA (Szolnok) Kunhalom, ásatás: obszidián.XXXIX. jzk. (154. o.)
IVÁNCSA (Fejér) VII. jzk.
IVÁNKA (Fejér) Régi templom volt.VII. jzk.
IZMÉNY (Tolna) XIX. jzk.
IZSÉP (Baranya) Kastély, népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 83–85. o.)
JÁK (Vas) Templom: részletek rajzai, kápolna dűlő félben.XXX. jzk. (rajz: 150. o.)
JAKFALVA (Jaklovca) (Borsod) Egyhajós kis templom.XXXV. jzk. (rajz: 29. o.)
JAKOBVOLYA (Sáros) Csillagboltozat, faragvány, szárnyas oltár, nagyharang.XXXIII. jzk. (rajz: 128. o., képek: 130-3, felirat: 135. o.)
JÁNÓC (Szepes) Keletélt templom, bordák, konzolok,XXXII. jzk. (rajz: 49-50. o.)
JÁNOSHIDA (Pest) Templom, címer, harangok.XIV. jzk. (rajz: 174. o.)
JÁNOSI (Gömör) Régi kat. templom; javittatása, Református templom aranyozott ezüsttányérja,XXXVIII. jzk. (felirat: 65, 86. o.)XXXIX. jzk.,XL. jzk.,
XLIV. jzk.
JÁSZAPÁTI (Szolnok) Templom: régi részletek, lőréses fallal körülvéve, Telek nevű dűlőn régi pénzek, rézcsákány, vastag cserepek, városházán mammutcsontok.
XIV. jzk. (felirat: 31., rajz: 34. o.)
JENŐ (Pest) Edény csontokkal.XX. jzk.
JASZENOVA ? (Bánát) Vár, sánc.XXII. jzk. (rajz: 63. o.)
KÁDÁRTA (Veszprém) Református templom, kőkeretes ajtó, római kő, sírok, urnák.VII. jzk.
KALOCSA (Pest) Főtemplom: torony alap talán, harangok, rom.XIV. jzk. (felirat: 7. o.)
KALLÓSD (Zala) Templom.VI. jzk.,XXXVIII. jzk.
KÁLLÓ (Szabolcs) Szerszámok korsók.XXIX. jzk. (rajz: 154-156. o.)
KATONASZENTLÉLEK (Veszprém) X. jzk.
KÁLÓSA (Gömör) XXXIX. jzk.
KALMÁR (Veszprém) Párkányzott tégla.VIII. jzk.
KANIZSA (Zala) XI. jzk.
KADARKÚT (Somogy) Várrom.XXXVIII. jzk.
KAPOLYA (Somogy) XXXVIII. jzk. Római érem, mécses, karperec.
KAPOSVÁR (Somogy) Régi kövek vasútépítésnél.XXXIII. jzk.,XXXV. jzk.
KAPOSMÉRŐ (Somogy) Pusztatemplom helye.XXXVIII. jzk.
KÁPOSZTÁSMEGYER (Pest) Kápolna.XI. jzk.
KÁPTALANTÓTI (Zala) Templom.III. jzk.
KÁPTALANFALVA (Zala) Káplánnál Hossztótról származó kőeszközök, urna.XLII. jzk.
KARA-VUKOVA (Bács) Római lelet.XIII. jzk. .
KARÁD (Zemplén) Hegy bronz kard.XXXIX. jzk.
KARDÓ (Bihar) Püspöki görög keleti templom.XL. jzk.
KARÁNCSKESZI (Nógrád) Templom.XXIV. jzk. (alaprajz: 62. o.)
KARANCSSÁG (Nógrád) Gótikus templom.XXIV. jzk. (rajz: 66. o.)
KARANCSAPÁTFALU (Nógrád) IX. jzk,
KÁRÁSZ (Baranya) Népviseletek.XXXV. jzk. (leírás: 107-108. o.) római pénzek.XX. jzk.
KARIKA (Ung) Fatemplom, tornya festett volt.XL. jzk.
KASSA (Abauj-Torna) Sekrestyében 1516 évi kép, oltár, Szt. Mihály kápolna gótikus részletei.XXXII. (rajz: 81–90. o.)XXXIV. jzk.,XLIV. jzk.
KECSKEMÉT (Pest) Ref. templom: régi kehely, sírkő.VII. jzk.
KECSKÉD (Esztergom) II. jzk.
KEHIDA (Zala) III. jzk.
KÉK (Zala) Kőbánya.III. jzk.
KÉKKŐ, Modry Kamen (Nógrád) Kápolna, kehely, kapu.IX. jzk. (felirat: 79-80, 88. o.)
KÉKKÚT (Zala) Római sírkő, urnák, pénzek, peremes cserepek, keresztelő kut.I. jzk.,III. jzk.,VII. jzk.
KÉMÉND (Esztergom) Pogányvár, árok, magas sánc, sok cserép, fazék, cifra kapufélfák,XXII. (rajz: 99. o.)XXXIX. jzk.
KENESE (Veszprém) Református templom, harang, pusztai templom előtt koporsó: felirat.I. jzk.,III. jzk.
KENGYEL (Szolnok) Régi cserepek.XLIV. jzk.
KERCSLIGET (Somogy) Templom, csak ablak régi.XXXIX. jzk. (rajz: 3-5. o.)
KEREKI (Zala) Pusztatemplom.I. jzk.,III. jzk. (rajz: 37. o.)
KEREKI (Somogy) Katolikus temetőben régi fazék, vár egy fala látható.XXXVIII. jzk.
KEREPEC (Gömör) Halmok.XXXIX. jzk.
KEREPES (Pest) Torony: két pillér, ülőpadka, Csörsz árok,XIII. jzk. (rajz: 164-169. o.)
KERESZTSZEG, Körösszeg (Bihar) XL. jzk.
KERESZTÚR (Bécs) Népi lakóház, oromzat, tányérok.XXXV. jzk.
KERTES (Sopron) Régi pilléres templom, kápolna.XXX. jzk.
KESZIHOCZ (Hont) Régi templom, oltárkép, harang.IX. jzk.
KÉSMÁRK (Szepes) Gótikus részletek, predella, múzeumban kunhalmok lelete.XXXII. jzk. (rajz: 12., felirat:17. o.)
KESZTHELY (Zala) Két gótikus vállkő, templom, kőkeretes sekrestyeajtó, címerek, sírkő, könyvtár, Corvin Mátyás misemondó könyvek, harangok, érmek, római kő,
I. jzk. (felirat: 32. o.)III. jzk.,XLII. jzk.
KETHELY (Esztergom) Árok.VIII. jzk.
KÉTHELY (Vas) Boltozott kis templom, két papi sírkő.XXXI. jzk. (rajz: 6. felirat: 5. o.)
KÉTTORNYÚIAK (Veszprém)VI.,X. jzk.
KICSIND (Esztergom) Karika pénzek.VIII. jzk.
KIETE (Gömör) Régi templom.XXXIX. jzk.
KÍGYÓS (Békés) XLIV. jzk.
KILITI (Somogy) XXXIX. jzk.
KIRÁLYI (Gömör) Református templom, festett mennyezet.XXXIX. jzk. (rajz: 132. o.)
KISBÉNY (Komárom) (l. még Bény) Keresztelő kút, hímzett kendő.VI. jzk.
KISBÉR (Esztergom) Terra sigillata, őrlőkő.II. jzk.,VII. jzk.,XXIV. jzk.
KISFALUD (Zala) Templom romja.I. jzk.
KISHÁZA (Bihar) XL. jzk.
KISJENŐ (Arad) 16 halom, mappa, ezüst pénz, Ördög árka.XXX. jzk.,XL. jzk.
KISKESZI (Fejér) Templom helye, sok kő, Büdöskut-i kápolna nyoma.XLII. jzk.
KISÖLYVED (Hont) Református temetőnél cifra fekete cserép.XXXIX. jzk.
KISLAK (Somogy) Kerek emelkedés: földvár?XXXIX. jzk.
KISLŐD (Veszprém) Régi templom, most magtár (1859) kehely.VI. jzk.
KISMARTON (Sopron) II. jzk.
KISŐRS (Zala) I. jzk.
KISPELESKE (Szatmár) Kerek tégla templom, donga boltozat, nyugati kapuzat, ón kancsó, ezüst kehely.XVI. jzk.
KISSZEKERES (Szatmár) Támpilléres tégla templom.XVI. jzk.
KISASSZOND (Somogy) XXXVIII. jzk.
KISSZBNTMIKLÓS (Pest) Régiség.X. jzk.
KISTARCSA (Pest) Román-kori omladék: pillérek faragott, kövekből, kerek ívű diadalív.XIII. jzk.
KISTELEK (Csongrád) XLIV. jzk.
KISVÁRDA (Szabolcs) Templom.XXIX. jzk. (felirat: 163., 167. o.)
KOCS (Esztergom) Templom támokkal, kehely.IV. jzk.,VIII. jzk.
KOCSOLYA (Tolna) Római pénz.XIX. jzk.
KOLONTÁR (Veszprém) X. jzk.
KOLOZSVÁR (Kolozs) Református templom, régi szentély, főtemplom egyetemi templom, piarista templom, könyvtár:XV. sz.-i breviárium, múzeum: római táblák,
bronz eszközök, halmok a szalacskai pusztán, lábas ház.XIV. jzk.,XXVI. jzk. (rajz: 72., felirat: 75. o.),XLIV. jzk.
KOMÁDI (Bihar) Református papnál cin korsó, ezüst tányér.XL. jzk.
KOMÁROM (Komárom) Görög templom, stallumok, padok: szép faragás Majkról, sáncok, vár: templomból márvány kő.II. jzk.,IV. jzk.,VI. jzk.,X. jzk.,XLII.
jzk.
KONYÁR (Bihar) Templom: torony alatt befalazott gótikus ablak, cin kanna, tányér, kovakő, ezüst pénz.XLIV. jzk. (rajz: 120. o.)
KOROS (Nyitra) Harangok.XVII. jzk.
KOPOLYA (Fejér) VIII. jzk.
KOSD (Nógrád) Templom rom.VIII. jzk.
KOSGYÁN (Bihar) XL. jzk.
KŐT (Zala) Új templom szépen festett, harang.V. jzk.
KÖBÖLKÚT (Zala) Faragott kövek.III. jzk.
KÖLKED (Baranya) Római téglák, pénzek, sírok.XX. jzk.
KÖRÖSLADÁNY (Békés) Római urna, halmok, obszidián.XXVI. jzk.
KÖMLŐD (Esztergom) Szőlőben arab írású kő.VIII. jzk.,X. jzk.
KÖMLŐD (Tolna) Római mérföldmutatók, arany gyűrű.XIX. jzk.
KÖRNYE (Esztergom) Református templom udvarán három fazék pénzzel, sírok, római kövek.VII. (felirat: 128. o.)X. jzk.
KŐRIS (Esztergom) Alagút: csatorna forma.III. jzk.
KŐRÖSHEGY (Somogy) Templom, tagozatok, kolostor volt, kancsók, régi okmányok.I.,XXXVIII. jzk.
KÖRMEND (Vas) Nádasdy templom: gótikus poligon apszis, mécses, kehely.XXXI. jzk. (felirat: 68–72. o.)
KÖRMÖCBÁNYA (Bars) Várban torony, címer, fafaragványok, templom: sok régi kőtagozat,XXXIV. jzk. (felirat: 158., rajz: 160. o.)
KŐSZEG (Vas) Templom, papi szék, baldachin, vár.XX. jzk.
KÖTEGYÁN (Bihar) Ikertorony volt.XLIV. jzk.
KŐVÁGÓÖRS (Zala) Kevés római emlék.III. jzk.
KÖVESD (Zala) Romos román templom, kehely, tál.I. jzk.
KÖVESKÁL (Zala) (Köveskálla) Pusztatemplom, templom romok. (Tőkéskálla, Sásdi dűlő) I. jzk., XXVI. jzk.
KÖVESTELEK (Zala) I. jzk.
KÖVI (Gömör) Evangélikus templom román kerek apszissal, tagozat.XXXIX. jzk. (rajz: 108-09. o.)
KÖZÉPES (Bihar) Tagozatos kő, korsók, edények darabjai.XL. jzk.
KRAPINA (Varasd) XIII. jzk.
KRASZKÓ (Gömör) XXXIX. jzk.
KRASZNA (Szilágy) Református templom, boltozott szentély, támpillérek.XL. (rajz: 19. o.),XLII. jzk.
KRIVA (Árva) Magyar cimer.XXXIV. jzk.
KUTTI (Fejér) Kápolna falképek.XL. jzk.
KÜRTÖSI PUSZTA (Zala) Régi tégla templom romja.XXXVIII. jzk. (rajz: 194. o.) Fajsz mellett.
KUNSZENTMÁRTON (Szolnok) Halom ásatása.XXXIX. jzk. (leirás: 143-157. o.)
KUNSZENTMIKLÓS (Szolnok) XXXIX. jzk.
KUP (Veszprém) Téglák.XXXVIII. jzk.
KÁNYAHÁZA (Szatmár) Vár: négy saroktorony.XV. jzk.
KUGYESNA (Zólyom) Kápolna félköríves apszis: uj.XXXI. jzk.
KERC (Szeben) Gótikus templom, szentély poligon apszis, gyönyörű részletek.XXX. jzk. (alaprajz: 102. homlokzat, részletek: 103–114. o.)
LAPUJTŐ (Nógrád) XXIV. jzk. (felirat: 61. o.)
LÁBATLAN (Esztergom) Református templom pillérek faragott köböl, őslakóhely. XX. jzk. (alaprajz: 53. o.)
LEÁNYVÁR (Tolna) Pincehelyek, régi cserép, XIX. jzk.
LEÁNYVÁR (Esztergom) Kerek torony, római kő, Szalay oltár. XVIII. jzk. (felirat: 143., 144. o.)
LÉBÉNY, Legden (Moson) Tagozatok rajza, sánc. VII., XI. jzk. (rajz: 128-130. o.) XXXI. XXXVIII. (rajz: 75-76. o.) XLIV. jzk.
LEKENYE (Gömör) Régi templom.XXXIX. jzk.
LEIBIC, Lubica (Szepes) Tagozatok, predella.XXXII. jzk. (rajz: 23. o.)
LENGYELTÓTI (Somogy) Halom.I. jzk.,XXXIX. jzk.
LEPSÉNY (Veszprém) Református egyház, gótikus torony, kettős ablak. I. jzk., III. jzk.
LESENCETOMAJ (Zala) Régi templom helyén új, kerítés nyoma, fafaragvány, márvány sírkő. I. jzk. (rajz: 98. o.)
LETENYE (Zala) Legnagyobb harang. XI. jzk., XLII. jzk.
LÉVA, Levenc, Levice (Bars) Vas fibula, dárda, IV. jzk., XXIV. jzk.
LIBERCSE, Luberecska (Nógrád) Evangélikus templom, déli gótikus kapuzat, hajó átalakítva. IX. jzk. (alaprajz: 122. o.)
LOKCA (Árva) Ablakrészlet. XXXIV. jzk. (rajz: 130. o.)
LIKÓCS, Szent Vid (Győr) Római régiségek, Katolikus templom: csúcsíves ablakok. IV. jzk.
LÓNYABÁNYA, Lovinobana (Nógrád) IX. jzk.
LOPEJ (Zólyom) Orientált templom, torony, szentély régi.XXXI. jzk. (rajz: 126–127. o.)
LIPCSE (Zólyom) XXXI. jzk. •
LOSONC (Nógrád) Régies kastély.XXXIII. jzk.,XXXVIII. jzk.
LOVÁSZI (Zala) Evangélikus templom, kehely.VI. jzk.
LŐCSE (Szepes) Főtemplom, oltár, predella, Evangélikus líceum: gót kapu, házak kapuján címer, oszlopok, loggia, kettős kapu,XXXII. jzk. (rajz: 61–66. o.)
LÖVŐ (Sopron) XX. jzk.,XXXI. jzk.
LUDROVA (Liptó) Templom újabb, oltárkép, románkorú ablakok,XXXIII. jzk. (látkép: 153. o.)
LÚGOS (Szabolcs) XLIV. jzk.
LÁBAHEGY ? (Veszprém) VII. jzk.
LIPÓTFALVA ? (Somogy) Kunhalmok. VIII. jzk.
MÁD (Abauj) Ülő csontváz. XXVII. jzk.
MADOCSA (Tolna) Régi templom 1817-ig állt, mai templom tornya alul faragott kövekből, római pénzek. XIX. jzk.
MÁGOCS (Tolna) Klastrom rom. XIX. jzk.
MAGYARBARNAG (Veszprém)  Római cserepek, kehely, úrasztala terítő fehérarany hímzés. VI. jzk. (rajz: 78. o.)
MAGYARCSÉKE (Bihar) Templom alapja régi. XL. jzk.
MAGYARÓVÁR (Moson) Felirat szabálytalan betűkkel. XXXVIII. jzk. (77. o.)
MAGYARSZOMBATHELY (Veszprém) Ezüst kehely. VII. jzk.
MAJK (Esztergom) VII. jzk.
MÁMA l. Fűzfő
MÁNYA (Bars) Templom.XXXII. jzk.
MÁRIAHÁZA (Pest) Fekete vastag cserepek. XI. jzk.
MARIASDORF (Vas) Régi templom, portálé, déli falon utolsó ítélet, tagozatok, papi szék. XXXI. jzk. (felirat, 21., 23.; rajz: 26. o.)
MARIATHAL (Marianka, Máriavölgy) (Pozsony) Templomban vörös márvány kő írással, címerrel.XL. jzk. (felirat, rajz: 2-4. o.)
MARKOVA (Nógrád) Szentélynégyszög gótikus boltozat, kereszthajó dongabolt.IX. jzk.
MAROS (Nógrád) Portálé.XI. jzk.
MAROSVÁSÁRHELY (Maros-Torda) Református templom, nyugati kapu csúcsíves, torony régi, harangok, szentély eredeti minőségben hálós boltozattal. Evangélikus templom, vár,
sáncXIV. jzk. (rajz: 100. o.)
MARÓT (Esztergom) Katolikus templom, tagozatos kő, római pénzek, téglák.XI. jzk. (rajz: 100-105. o.)XIX. jzk.
MATISOVA (Sáros) Oltárkép, konzol, keresztelőkút.XXXII. jzk. (40-41. o.)
MARTONVÁSÁR (Fejér) Szerpentin kövek, vörös márványkő.XXII.,XLIV. jzk.
MÁTRAVEREBÉLY (Nógrád) Templomról hosszú leirás: háromhajós bazilika, majd gótikus ízlés eredménye a papi gótikus ülőfülke, sekrestye keskeny ablakai tagozatosak,
1793-ban szakszerűtlen helyreállítás, romlásnak indult falfestmény, 1842-ben utolsó reparativ festés.V. jzk. (sok rajz: 11–15. o.,
felirat: 9. o.)
MÁTYFALVA (Ugocsa) XV. jzk.
MECSÉR (Fejér) Régi urnák.VII. jzk.
MEDVECE (Árva) XXXIX. jzk.
MEDGYES (Szatmár) Vár: reneszánsz ajtók, templom: négy boltmező, csúcsíves tagozatos ablakok, torony: faragott tagozatok, harang.XV. jzk. (rajz: 136. o.)
MEGYASZÓ (Zemplén) Templom gótnak látszik, római érmék: egyik Vespasianus, fehér kő,XXVII. jzk. (felirat: 58., 64. o.)
MEHALA (Temes) Római feliratos kövek, vár falában faragott kő.XXII. jzk. (felirat: 15–16., 20–21. o.)
MELLÉNY (Vas) X. jzk.
MÉLYKÚT (Bács) Sánc.XXXI. jzk.
MENCSHELY (Veszprém) Evangélikus és katolikus templom.VI. jzk.
MERNYE (Somogy) Harangok, magyar ezüstpénzek, helység pecsétje, római út, rézpénzek.XIX. jzk. (felirat: 35. o.)
MEZŐMADARAS (Pest) Két emlékkő. XIV. jzk.
MEZŐTÁRKÁNY (Heves) Csörsz árka XIV. jzk. 42. o.
MEZŐTELEGD (Bihar) Öt régi sírkő, templom régi részek.XXVI. jzk. (rajz: 87. o.),XL. jzk.
MINDSZENTKÁLLA (Zala) Templom donga boltozatos.III. jzk.
MISKE (Szabolcs) Falusi házak: szelelő tégla orom.XL. jzk.
MISZTÓTFALU (Szatmár) Templom csúcsíves tagozatokkal.XV. jzk. (felirat: 32. o.)
MOCSA (Esztergom) Református templom reneszánsz, magyar felirat, falu pecsétje.III. jzk. (felirat: 179. o.)
MOCSÁR (Bars) Beásott római kövek.IV. jzk.
MARÓT (Somogy) Kő.XIX. jzk. (felirat: 4. o.)
MOCSOLÁD (Somogy) XIX. jzk.
MOCSOLYA (Somogy) Régiség családnál.XIX. jzk.
MOGYORÓD (Pest) Árok, alakos kő.XIII. jzk.,XXXVIII. jzk. (70–74. o.)
MOGYORÓS (Szatmár) Halmok, agyagtégla töredék.XL. jzk.
MOHÁCS (Baranya) Csontok, földvár, tál 1693-ból.XX. jzk.,XXXV. jzk.,XI. jzk.
MONOSTORPÁLY (Bihar) Régi urasztala kendő, kanna.XLIV. jzk.
MONYORÓ (Arad) XXX. jzk.
MOH (Fejér) Címer.VII. (feliratos: 18. o.), VIII, jzk.
MÓRICHIDA (Győr) Falusi háztípus.XXXVIII. jzk. (rajz: 150. o.)
MOSÓCZ (Turóc) Templom.XXXIV. jzk.
MRAKONYA (Krassó-Szörény) Római bányák.XXII. jzk.
MULYADKA (Nógrád) IX. jzk.
MURASZERDAHELY (Zala) Keresztfa.V. jzk.
MURASZOMBATHELY (Zala) Harang, gótikus szentségtartó.XIII. jzk. (felirat, rajz; 82. o.)
MUZSAJ (Bereg) Templom gótikus ablak, bordák, szegletben faragott kő.XVI. jzk.
MÜHLBACH (Szepes) Oltárkép, predella.XXXII. jzk. (helyszinrajz: 6–10. o.)
MÁL ? (Komárom) IV. jzk.
MARCINEC ? (Zala) Gótikus templom.V. jzk. (rajz: 91. o.)
MARTYARIC ? (Gömör) Templom festett volt, papi szék.XIII. jzk. (feliratok: 58., 69., 70–77. o.)
MATZONKA (Heves) Bolthajtásos kis templom fa toronnyal, harang.V. jzk. (felirat: 8. o.)
MÖGENDORF, Harina (Borsod) Templomban tagozatos részlet.XV. jzk. (felirat: 8. o.)
NÁDAS (Arad) XL. jzk.
NÁDASD (Baranya) Templom.XXXV. jzk.
NAGYBAJOM (Somogy) Pogány tányér, tégla töredékek.XXXVIII. jzk.
NAGYBAJOM (Bihar) Vár.XLIV. jzk.
NAGYBÁNYA, Asszonyfa (Szatmár) Templom csúcsíves ablak, nagyszerű kapuzat: körtetagozat, faragványok, Mátyás címere, régi városház, gótikus piaci ház, török irományok,
boszorkányper, római sírkő: fedél, a város pecsétje.XV. jzk. (felirat: 19., 135. o.)
NEMESDÖMÖLK (Vas) Apátságban óra, harangok, címer, Dugonics Titusz oklevele.I. jzk.
NEMESPÉCSÖLY (Zala) Római fürdő nyoma, templom, görög egyház.VI. jzk. (rajz: 91–92. o.)
NÉMETFALU (Zala) Régi kastély: címer, feliratok.I. jzk.
NÉMETI (Baranya) Római régiségek.X. jzk.
NÉMETLIPCSE (Liptó) Templom, kápolna, sekrestye: gótikus szentély, régi tagozatos ablak, portálé, szobrok, tíz szárnyasoltár-tábla, régi kehely; Magdolna
templom: gótikus szentély, szárnyasoltár, régi predella, harang.XXXIV. jzk. (alaprajz, homlokzati részletek: 9–18., 19–21. o.)
NÉMETUJVÁR (Vas) Várrom, temetői kápolna románkori apszissal.XXXI. jzk. (felirat: 35–37., 50., 54. rajz: 48. o.)
NESZMÉLY (Komárom) Templom régi bordaivek nyoma, várrom, régi kehely, tányér, feliratos kő, két mérföldmutató.III. (felirat: 2., 3. o.)VI. jzk.,XIX. jzk.
(felirat, rajz: 125. o.)
NEVETLEN FALU, Deákfalu, Gyakfalva (Ugocsa) Csúcsíves harangláb.XV. jzk.,XVI. jzk.
NIZSNA (Árva) Ezüst kehely.XXXIV. jzk.
NOSZLOP (Veszprém) Templom.III. jzk.
NYERGESÚJFALU, Neudorf (Esztergom) Tájrajz, térkép, sáncból leletek.XX. jzk. (rajz: 58., 6l.; felirat: 61. o.) Castrum.XXII. jzk. (rajz, felirat: 120–121. o.)
NYIRÁD (Zala) Híd faragott kövekből.I. jzk.
NYÍREGYHÁZA (Szabolcs) Református egyház felújítva, halmok.XVI. jzk.,XXVII. jzk.
ÓBAROK (Fejér) VIII. jzk.
ÓCSA (Pest) Templom; déli torony egészen faragott kőből, kőfaragó jelek, római emlékkő.X. jzk.
ÓGYALLA (Komárom) Római edények, római kő, Margit szigetről való szobor.IV. jzk.
OLÁHPATAK (Vlachov) (Gömör) Régi templom volt, süvétei templom.XXXIX. jzk.
OLÁHSZENTMIKLÓS (Bihar) Földvár, régi kastély.XLIV. jzk. (rajz: 84. o.)
OLASZFALU (Veszprém) Párkányzott téglák, épületfal nyomai terméskőből.VII. jzk.
OLASZI, Wallendorf (Szepes) Kis templom, falfestés?XXXV. jzk.
OKOLICSNO (Liptó) Templom mérműves ablak, hálóboltozat, támos szentély, táblaképek szárnyasoltárró1.XXXIV. jzk. (rajz: 47–58. o.)
ORAVKA (Árva) Templom: kehely, faragott kövek, stallumok, kőfal kerítés.XXXIV. jzk. (rajz: 118., 128.; felirat: 117–125. o.)
OROS (Bihar) Fatemplom.XIV. jzk.
OROSZVÁR (Moson) Régi templom, termés és néhány faragott kő, pecsét, ikerablakok.IV. jzk. (rajz: 117. o.)
ORSOVA (Krassó) Vár, sok ezüst és rézpénz, mécses, három korsó, sok cserép és tégla, vízvezeték árka.XXII. jzk. (rajz: 11–13. o.)
OSZADA (Árva) XXXIII. jzk.
OSZTAPÁR (Bács) Régi kép jegyzőnél.XXXV. jzk.
ÖCS (Veszprém) Cserepek.VIII. jzk.
ÖCSÖD (Békés) XXXIX. jzk.
ŐR (Vas) XXXI. jzk.
ÖRKÉNY (Pest) XXX. jzk.
ÖRVÉNYES (Zala) Aszófő felé régi templom.VI. jzk. temetői kápolnarom, pálosok kolostora részben áll.III. jzk.,XLII. jzk.
ÖRVÉNYES (Bihar) XL. jzk.
ÖSKÜ (Veszprém) Római kő, torony, evangélikus templom: harangok, rézkehely,VI. jzk. (felirat: 1. o.)
ŐSZÖD (Somogy) Szobor templomnál.XIX. jzk.
ÓHEGY ? (Árva) Templom, poligon apszis, szentély festve, csillagboltozat, gótikus ablak.XXXIII. jzk.
ORBÓ (Alsó-Fehér) Romtemplom.XXVI. jzk. (rajz: 46–47. o.)
ŐRALJA (Bihar) Ezüst pohár, királyi címer, korsófödél írással.XXVI. jzk. (felirat: 7–8. o.)
PÁCSA (Zala) III. jzk.
PADRAG (Veszprém) Sok római cserép.XXXIX. jzk.
PÁHOK (Zala) Templom és előtte kereszt.I. jzk.
PAKONY (Pest) Őskori bögre, kövületek.IV. jzk.
PALOJTA (Hont) Kehely.XI. jzk.
PALOTA (Veszprém) Katolikus templom.VI. jzk.
PANNONHALMA, Szentmárton (Győr) Templom, római amfora, múzeum, szentmártoni hegy nem volt castrum.II. jzk.,XXII. (rajz: 142–144. o.),XXXI.,XLII. jzk.,XLIV. jzk.
PÁPA (Veszprém) Vár pincéjében régi szobor, református templom: aranyozott kehely, ferenciek temploma: régi váza.I. jzk.,IV. jzk.
PAPFALVA (Popesd) (Bihar) XIV. jzk.
PAPMEZŐ (Bihar) Vár, rom.XL. jzk. (rajz: 77. o.)
PÁSZTÓ (Heves) Főtemplom románkori, gótikus ujabb részek, harang, cibórium, képek.V. jzk.
PATAJ (Pest) Földvár.XXII. jzk.
PATALOM (Somogy) Templom.XIX. jzk.
PÁTKA (Fejér) Római kövek, római sírok.XVII. jzk. feliratos kő, oszlop, sírok ásatása.XXXVIII. jzk. (felirat: 51., 89. o.),XXXIX. jzk. (ásatási
leletek: 35–47. o.)
PÁTY (Pest) Puszta templom helye, sok cserép, római emlékkő, korongozott agyagforma, pecsét, magyar rézmetszők.XVII. jzk. (rajz: 24. o.),XX. jzk.
(rajz: 115., rézmetszők: 116. o.)
PÁZMÁND (Győr) Katolikus templom: festmény.II. jzk.
PÉCSELY (Zala) Templom: román ablak.III. jzk. (rajz: 29. o.)
PÉCS, Fünfkirchen (Baranya) Székesegyház kápolnájában vörös márvány Corpus Xti [Christi] oltár, címer, sírkő, török fürdő, áldozati oltár.XXXV. jzk. (felirat: 94.,
110. o., rajz: 95. o.)
PÉCSVÁRAD (Baranya) Vár kettős árok, főkapu, oszlopfő, temetői kápolna, népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 101–102. o.)
PELLÉRD (Baranya) XXXV. jzk.
PÖLÖSKE (Zala) Halmok.XXXVIII. jzk.
PELSŐC (Gömör) Református templom karzatán régi gót portálé nyoma.XXXIX. jzk. (felirat: 125., rajz: 126–127. o.)
PENYIGE (Szatmár) Régi templom.XVI. jzk.
PEREG (Pest) Kincs, nagy fazék.XXXIX. jzk. (rajz: 76. o.)
PEREMARTON (Veszprém) Arany pénzek, uj templom helyén régi állott, szép főoltár.I. jzk.,VI. jzk.
PERKÁTA (Fejér) Zsuppos házak.XXXV. jzk. (felirat: 154. o.)
PERECSÉNY (Ung) Templom.XL. jzk.
PÉTERFALVA (Gömör) Aranyfonál.XXIV. jzk.
PÉT (Veszprém) Templom, barátlakás.VI. jzk.
PETRÁSZ (Bihar) XL. jzk.
PETRÓSZÁ (Bihar) XL. jzk.
FETROVILLA (Nyitra) Római emlékek, belső templom.XVII. jzk. (felirat: 28. rajz: 29–30., 32. o.)
PILIS (Pest) Új templom, gótikus apszis, harang.XXIV. jzk. (felirat: 63., 64. o.)XL. jzk.
PINCEHELY (Tolna) Római korsó, fibula, vár.XIX. jzk.
PINKAFŐ (Vas) Kunhalmok.VIII. jzk.
PISZKE (Esztergom) Templom, urna vastag cserepek, téglák, kövek,XIX. jzk.,XX. jzk.,XXII. jzk.
POGÁNYVÁR (Nógrád) Sánc.IX. jzk. (rajz: 78. o.)
POGÁNYVÁR (Tolna) Tégla torony, római út, híd, minaret, kutyavári alakos kő.XIII. (rajz: 154. o.),XIX. jzk.
POKOLA (Bihar) XL. jzk.
POGONY (Gömör) XXXIX. jzk.
POLÁNY (Veszprém) Museum.XXXIX. jzk.
PÓLA (Zala) Templomszentély csúcsíves tagozatokkal, Töttösy gyűjtemény.XI. jzk.,XLII. jzk.
POLOM (Gömör) Templom torony gótikus ajtóval, kőkerítés.XXXI. jzk. (rajz: 130–134. o.)
POPRÁD (Szepes) Templom hálóboltozattal, égés nyomai, portál, falképek.XXXIX. jzk., rajz: 43. o.),XXXVIII. jzk. (felirat: 116–120. o., rajz: 121–128. o.)
PORNO, Parnau (Vas) XXX. jzk. (felirat: 154. o.)
PORVA (Veszprém) Régi templom,VII. jzk. (rajz: 109. o.)
POCSAJ (Bihar) XLXV. jzk. (felirat: 133. o.)
POZSONY (Pozsony) Temetői kápolna, vár, városház, főtemplom boltozatok, pillérek, palota, ferenciek temploma, Hummel szülőháza, Miklós templom, evangélikus
líceum, Simkó féle gyűjtemény, Schwarcz-gyűjtemény.II. jzk.,XIII. jzk. (rajz: 19–30. o.),XVI. jzk. (rajz: 47., 54., 98., 116 o.; felirat
37., 38., 51. o.),XVII. jzk. (felirat 3., 19. o.),XL. jzk. (felirat: 1. o.),XLIV. jzk.
PREDAJNA (Zólyom) Gótikus templom.XXXI. jzk. (rajz: 125. o.)
PROMONTOR (Pest) Kálvária hegy tetején, sziklába vájt lakások, római castrum, római út, feliratos oszlop, kő, (rajz: 69.73. o.),XIII. jzk. (felirat: 149.
o.)XVI. jzk. (felirat: 124–129. o.),XXX. jzk.
PUSZTAABA (Szabolcs) Bronzeszközök, agyagedény.XX. jzk.
PUSZTASÁRI (Somogy) Régi edények.XXXV. jzk.
PUSZTAGYALÁN (Somogy) XXXVIII. jzk. .
PUSZTASZEMES (Somogy) Megmunkált kő.XXXVIII. jzk. (rajz: l66. o.)
PUSZTASZENTMIHÁLY (Vas) Templom.XXXI. jzk.
PUSZTASZER (Csongrád) Kápolna: dűlői rom, boltozás nyoma, régi cimeres tányér, nagy fekete edény.XLIV. jzk. (felirat: 40–41. o., rajz: 45., 46., 50–54. o.)
PÜSPÖKI (Bihar) XL. jzk.
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓFÜRDŐ (Bihar) Bihar.XLIV. jzk.
PERLAK (Somogy) Harangok.V. jzk.
POK (Pók) (Győr) Vár.XI. jzk. (rajz: 122–123. o.)
POMORJE (Zala) Római pénz, fibula, sír, falmaradvány, sánc.V. jzk.
PODTUREN (Zala) Templomhajó zárókövei, román?-kori kövezet.V. jzk.
PUSZTASZENTEGYHÁZ (Somogy) Talán középkori téglák.XIX. jzk.
RÁBASZENTMIKLÓS (Győr) Kerek kápolna, régiségek, Rábán római út.IV. jzk.,X. jzk.,XI. jzk.
RÁCALMÁS (Fejér) XIII. jzk.
RÁCKANIZSA (Zala) Nagytemplom, vár.XI. jzk. (rajz: 3. o.)
RÁCKEVE (Pest) Szerb templom, régi kápolna, boltozat, falfestmények, református templom: pillérek faragott kőből.XXII. jzk.
RÁDA (Pest) XI. jzk. (felirat: 64–67. o.)
RADKERSBURG (Vas) Több régi sírkő, templom Szt. György, torony négy csúcsíves ablaka van.XIII. jzk.
RADVÁNY (Zólyom) Vár, kőloggiák, boltíves szentély.XXXIII. jzk. (rajz: 127. o.)
RAGÁLY (Gömör) Harangok.XXXIX. jzk.
RAJK (Zala) III. jzk.
RAJKA (Moson) Gótikus toronyablakok.II. jzk. (rajz: 39. o.)
RAKICSÁN (Vas) Kehely.XIII. jzk. (felirat: 72. o.)
RÁKOS (Gömör) Régi vár, templom.XXXIX. jzk. (rajz: 105–107. o.) .
RÁKOSPALOTA (Pest) Zirzen Janka lakóháza.XIII. jzk.,XLIV. jzk.
RAKSA (Turóc) Hármas sáncu földvár.XXXIX. jzk.
RÁTKA (Zemplén) Aranylelet.IX. jzk.
RATKÓ (Gömör) Templom: ujabb, városház: boltozott.XXXIX. jzk. (felirat: 103., rajz: 104. o.)
RÁTÓT (Veszprém) lásd még Bakonyrátót Vár, kolostor.I. jzk.,VI. jzk.
RÉGENY (Bihar) Templom főhajó ablakai román stílusúak.XV. jzk.
REGÉNYE (Baranya) Boltozatos sírgödör.XIII. jzk.,XXXV. jzk.
REGÖLY (Tolna) Csúcsíves, támos rom, vár.XIX. jzk.
REMETE (Temes) Református templom, csak a tornya régi.XL. jzk.
RENDES (Zala) Rom.III. jzk.
RÉTSÁG (Nógrád) IX. jzk.
REMETINECZ (Zágráb) Templom.XXVII. jzk. (rajz: 103. o.)
REZI (Zala) Vár, alsó terme boltíves.I. jzk.
RÉZBÁNYA (Bihar) (Dombabánya) Rézpénzverés, oltárkép.XL. jzk.
RÉV (Bihar) XL. jzk.
RIEDLSCHLAG (Vas) Református egyház, ezüst patena, ezüst kehely.VII. jzk. (rajz: 77. o.)
RIKOSD (Bihar) XL. jzk.
RIMACSÉCS (Gömör) Református templom.XXXIX. jzk. (alaprajz: 140. o.)
ROGOZ (Bihar) Templom új, régen fatemplom volt.XL. jzk.
ROHONC, Rechnic (Vas) XXXI. jzk. Pecsét.XIII. jzk.
RÓNASZÉK (Szék) (Bihar) XV. jzk.
RÓZSAHEGY, Rosenberg (Liptó) Templom tagozatok, részletek, régi sekrestye, régi ezüst kehely, nagyharang.XXXIII. jzk. (rajz: 138-142. o.; felirat: 144. o.)
ROSSIA (Arad) Sima kőszekerce.XL. jzk.
ROZSNYÓ ,Rozsnyóbánya (Gömör) XXXVIII. jzk.
RUNYA (Gömör) Régi templom, fa harangláb.XXXIX. jzk. (rajz: 134–138. o.)
RUTKA (Turóc) Katolikus templom, csúcsíves ablakok, keresztboltozatos szentély, csontbarlang.XXXVIII. (rajz, felirat: 110–114. o.),XXXIX. jzk.
RÁD (Nógrád) XXXIX. jzk.
SÁG (Veszprém) Római téglák, vendek kápolnája: falkép.I. jzk.
SÁG (Temes) Pogányvár, árok.XXX. jzk.
SÁGVÁR (Somogy) Római mécses, fütő téglák, szerpentin kövek,XXXVIII. jzk. (felirat: 182. o.)
SAJÓGÖMÖR (Gömör) XXXIX. jzk.
SALGÓTARJÁN (Nógrád) Harangláb.V. jzk.
SÁLYI (Bihar) Cifra kapuk,XLIV. jzk.
SÁMFALVA (Vas) Sírkő, sok római cserép, templom.XXX. jzk.
SÁNDORHÁZA (Torontál) XLIV. jzk.
SÁNC (Bihar) Római sánc, tégla, sír.XL. jzk.
SÁND (Somogy) Római castrum.XIX. jzk.
SÁP (Nógrád) Gótikus templom falképekkel.XXXIX. jzk.
SÁRÁND (Bihar) Cin tányér, kanna, ezüst pohár, hímzések (rajz: 95-98. o.),XLIV. jzk. (felirat: 98. o.)
SÁRD (Somogy) Török vár, sánc. XXXVIII, jzk.
SÁR (Vas) Kápolna zárókövén címer.XXXI. jzk.
SÁRI (Pest) Római lelet.XIII. jzk.
SÁRISÁP (Esztergom) Római cserepek, pénzek, fürdőház volt.XX. jzk.
SÁRI (Veszprém) Régi összedőlt templom.VI. jzk.
SÁRKÁNY (Komárom) Komáromi várból síremlék.III. jzk.
SÁRKÁNY (Fejér) Harang.VII. jzk.
SÁRKÖZ (Szatmár) XVI. jzk.
SÁRKÖZUJLAK (Szatmár) Templom csúcsíves nyugati ajtó, diadalív zárkövei, harangláb.XV.,XVI. jzk.
SÁRKÖZUJVÁR (Szatmár) Régi templom: csúcsíves ablak, kapu.XV. jzk. (rajz: 112., felirat: 113. o.)
SÁRBOGÁRD (Fejér) Nagylóti lelet.XLIV. jzk.
SÁSKA (Zala) Szentjakabhegyi torony, templom.I. jzk. (5., 120. o.)
SEBES (Arad) Vár, magas falak.XIV. jzk.,
SEBES (Bologa, Kolozs m.) XXVI. jzk. (rajz: 82-83.o.)
SEGESD (Somogy) Temetőben kis tégla épület romja.XXXVIII. jzk.
SELMEC (Hont) Gótikus katolikus templom, régi kastély, Tölgyi János építészeti felügyelő 600 db feliratot tartalmazó gyűjteménye.XXXIV. jzk. (felirat:
166–168. o.)
SELYEMTELEK (Győr) Durva faragott kő. XXII. jzk. (rajz: 145. o.) XX. jzk.
SEMJÉN (Szatmár) XV. jzk.
SÉNYŐ (Szabolcs) Réz nyakperec. XXIX. jzk.
SIKLÓS (Baranya) Vár: még épen áll sok rész, kápolna: hálóboltozat, szép képek, szentségtartó, Perényi-címer, szent ferenciek temploma: szentély gótikus,
török mosé. XXXV. jzk. (felirat: 74–82. o.)
SIKULA (Arad) Érdekes könyvtár.XXX. jzk.
SIMA (Szatmár) Régi templom.XV. jzk.,XVI. jzk.
SIMONTORNYA (Tolna) Vár, torony, cserepek.XIX. (rajz: 65–67. o.),XXXVIII. jzk.
SIÓFOK (Somogy) Sok apró halom északra.XXXVIII. jzk.
SIRÁK (Hont) Hamvveder.XI. jzk.
SÍROKA (Árva) Kápolnában szép márvány sírkő.XXXII. jzk. (rajz: 75., felirat: 76. o.)
SITKE (Vas) Temetői kolostor.III. jzk.
SOBOR (Sopron) Ásatás: sirlelet.XXXVIII. jzk. (rajz: 145–148. o.)
SÓLYOM (Bihar) Faragott kő.XL. jzk. (rajz: 89–90. o.)
SOKOL (Szokola) (Hont) IX. jzk.
SOLT (Pest) Vár: már nincsen nyoma, kehely.XI. jzk. (felirat: 72. o.)
SOMLYÓ (Veszprém) Vár, 13 halom, római malomkő.I. jzk.,IV. jzk.,VI. jzk.
SOMBEREK (Baranya) XX. jzk.
SOM (Somkut, Somkerék, Somberek) (Bereg) Református templom csúcsíves ablakok, malom, fa templomtornyok, fazsindely.XIV. jzk.,XV. jzk.
SALGÓ (Nógrád) IX. jzk.
SOMOGYVÁR (Somogy) Ásatásból sok koponya, római sÍr, vár: köveit elvitték.XXXVIII. jzk.,XXXIX. jzk.
SOMOS (Arad) Evangélikus, református templomok, harangok.XIV. jzk. (felirat: 144. o.)
SOMOSKŐ (Nógrád) IX. jzk.
SOMOSUJFALU (Nógrád) Pogányvár: vasút átmetszette.XXXI. jzk.
SOPRON (Sopron) Szt.Mihály templom, múzeum: mécses, fekete edény, római edény.IV. jzk.,XX. jzk. (felirat: 136., 144–146. o.),XXXV. jzk.
SÓSTÓ (Veszprém) Templom, malom.I. jzk.
SÖREGH (Gömör) Templom román részletek.XXIV. jzk. (rajz: 55., 100. o.)
SÖVÉNYHÁZA (Csongrád) Régi tányér, címer.XLIV. jzk. (fe1irat: 40–41. o.)
STRELEC (Zala) Szt. Jeromos kápolnája, harang.V. jzk.,XI. jzk.
SUR (Veszprém) Katolikus templom, oltárkép, két régi Evangélikus okirat.VII. jzk.
SURÁNY (Nógrád) Harang, halmok és sáncok.XVI. jzk., XXXIX, jzk.
SURÁNY (Bereg) Szentély körül terméskő pillérek.XVI. jzk.
SÜLYE (Nógrád) Kő alakok, régi kehely, harang.VIII. jzk.,XVII. jzk.
SÜMEG (Zala) Vár, templomban szép faragványok, ferenciek könyvtárában régi magyar könyvek.I. jzk. (felirat: 102. o.),XVII. jzk. (vár leírása: 15–21.
o.)
SÜTTŐ (Esztergom) Római kövek, híd, mérföldmutatók.XX. jzk. (felirat: 56. o.),XXII. jzk. (felirat: 116–118. o.)
SCHWEFELBAD (Szepes) Vár.XXXVIII. jzk.
SÁTORHEGY (Erdély) XX. jzk.
SÜLYK ? (Hont) Kerek tégla épitmény.XXXIX. jzk. (rajz: 111–113. o.)
SIPOSDOMB ? (Veszprém) Római téglák.I. jzk.
SOMLYÓUJFALU ? (Bihar) Nyolcszögű torony.XL. jzk.
SOMONDA (Szatmár?) Templomhely volt.XL. jzk.
SZABADKA (Bács) Népviselet.XXXV. jzk.
SZÁK, Szuk (Esztergom) Evangélikus, katolikus templom: mellékoltár, címer.VIII. jzk.
SZAKÁL (Tolna) Puszta templom.XIX. jzk.
SZAKÁL (Nógrád) Kastélyhegyen földvár volt.IX. jzk.
SZÁLACSKA (Somogy) XXXIX. jzk.
SZALONTA (Bihar) XLIV. jzk.
SZALONAK, Schlaning (Vas) Nagyszerű vár, torony, tagozatok, város fallal kerítve, reneszánsz faragások.XXXI. jzk. (rajz: 8., 12–17., 18. o.)
SZAMOSBECS (Szatmár) Tégla templom, csúcsíves ablak.XV. jzk. (felirat: 120. o.)
SZAMOSUJVÁR (Szatmár) Vár, református templom: faragott kőpillér, több római kő, tégla.XIV. jzk.
SZÁNTÓ (Abauj) Átalakított gótikus templom.XXVII. jzk. (rajz: 6l. o.)
SZÁNTÓ (Zala) Harang.I. jzk.
SZÁNTÓD (Somogy) Régi kövek, templom beépített csúcsíves ablak.XXXV.,XXXVIII.,XLII. jzk.
SZANTOVA (Bács) Népviselet.XXXV. jzk.
SZARÁND (Bihar) XI. jzk.
SZASZOVA (Zólyom) Sok régiség, templom 1599.XXXIII. jzk.
SZÁSZVÁROS (Alsó-Fehér) Templom.XXVI. jzk. (rajz: 13–14. o.)
SZÁSZRÉGEN (Maros-Torda) Templom, későgót díszítés, kettős papi szép.XIV. jzk. (felirat: 82. o.)
SZATMÁRNÉMETI (Szatmár) Régi oltárok.XV. jzk.
SZÉCSÉNY (Nógrád) Szt.ferenciek temploma: 3 csúcsíves ablak, régi sekrestye, kolostor gótikus, Anjou Mária képe, oltár.IX. jzk.,XXXVIII. jzk. (rajz: 107.
o.)
SZEKCSŐ (Baranya) A régi várra emlékeznek még, edénytöredékek, állatcsontok.XIX. jzk. (felirat: 170. o.)
SZÉKELY (Szabolcs) Református templom tégla épület, kőlábazat, románkori ablakok.XXIX. jzk. (felirat: 160. o.)
SZELÉNY (Hont) IX. jzk.
SZELESTE (Vas) XIII. jzk.
SZELEVÉNY (Szolnok) XXXIX. jzk.
SZEMERE (Sopron) Római sírok, korsók.IV. jzk.
SZENTES (Csongrád) Régiségek.XXVI. jzk.
SZENTANDRÁS (Szolnok) (Békés) Románkori református templom, ezüst bögre.XIV. jzk.
SZENTANDRÁS (Bihar) XL. jzk.
SZENTANDRÁS (Liptó) Templom: boltozott szentély, gótikus ablak, szárnyasoltárok.XXXIV. jzk. (felirat: 73., rajz: 72., 74. o.)
SZENTBÉKKÁLLA (Zala) Kőkoporsó, téglák, írásos kő, oszloptöredékek.III. jzk.
SZENTBENEDEK (Pest) Templom ablakai csúcsívesek.XIV. jzk.
SZENTDIENES (Baranya) Népviselet, szokások.XXXV. jzk. (121–122. o.)
SZENTENDRE (Pest) Torony nyoma, római várfal, alakos kő, barbár alakos kő.XIII. jzk.,XX. jzk.,XXXVIII. jzk. (91–98. o.)
SZENTGÁL (Veszprém) Katolikus, református templom, torony, harang.VI. jzk.
SZENTGÁL (Baranya) Népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 117–120. o.)
SZENTGOTTHÁRD (Vas) Kehely.XXXI. jzk. (felirat: 62. o.)
SZENTGYÖRGY (Esztergom) Harangok.XIII. jzk. (felirat: 35–36. o.)
SZENTISTVÁN (Maros-Torda) Fakapuk bálványai, Corvin-könyv a Teleky könyvtárban.XIV. jzk.,XL. jzk.
SZENTISTVÁN (Veszprém) Helyirat.VII. jzk.
SZENTISTVÁNBAKSA (Abauj) Halmok, ezüst szelencében 700 db arany.XXVII. jzk. (rajz: 52., felirat: 66. o.)
SZENTIVÁN, Priglevice (Bács) Népviselet.XXXV. jzk.
SZENTIVÁN (Liptó) XXXIV. jzk. (rajz: 61–66., felirat: 69. o.)
SZENTIVÁNY (Győr) X. jzk.
SZENTJÁNOS (Békés) Sok cserép, bögre.XLIV. jzk.
SZENTJÁNOS (Bihar) Lónyai kastély, cserepek.XL. jzk.
SZENTKIRÁLYSZABADJA (Veszprém) Középkori templom romja.IV. jzk.,VI. jzk.
SZENTKERESZT (Bars) Püspökség ősrégi tárgyai.XXXVI. jzk.,XXXIX. jzk.
SZENTMARGIT (Zala) Templom fafaragványok, főoltár.V. jzk.
SZENTMÁRIA (Zemplén) Templom tagozatos portál.XXXIV. jzk. (rajz: 8. o.)
SZENTMÁRTON (Turóc) Boltozott templom, torony.XXXIV. jzk. (rajz: 148–151. o.)
SZENTMÁRTON (Győr) (L. még Pannonhalma) Alsó templom téglából, csúcsíves ablakok, határban négyszögű tégla fundamentum.VI. jzk. (rajz: 115. o.)
SZENTMIHÁLY (Győr) Urna sok pénzzel.VI. jzk.
SZENTMIHÁLY HEGYE (Veszprém) I. jzk.
SZENTMIHÁLY (Fejér) Kápolnájában kaftán.XI. jzk.
SZENTMIHÁLY (Sáros) Templom keresztboltozattal, gótikus részletek, régi festmények bemeszelve.XXXIV. jzk. (rajz: 1–6. o.)
SZENTMIKLÓS (Borsod) Háromhajós templom, keresztboltozat, csúcsíves szentélyablak, falán festés nyoma, oltárkép, szárnyasoltár, rózsaablak.XXXIV. jzk. (rajz:
31–35. o.)
SZENTMIKLÓS (Bihar) XL. jzk.
SZENTMIKLÓS (Zala) Fazék: pénz.XIX. jzk.
SZENTPÉTER (Moson) Kastély, kápolna freskók, török kézirat, imakönyv, fegyverek, Győr várának térképe.IV. jzk.
SZENTPÉTERFALVA (Vas) Külső templom tégla boltozat, csúcsíves részletek.XXX. jzk.
SZEPBZD (Zala) Református harang, katolikus templomban római oltár.III. jzk.
SZEPESSZOMBATHELY (Szepes) Templom: boltozat, predella.XXXII. jzk. (rajz: 34–36. o.)
SZEPESVÁRALJA (Szepes) Püspöki sírkő, szárnyasoltár: jobb old.XXXII. jzk.
SZÉPLAK (Sopron) Templom.X. jzk.
SZERENCS (Zemplén) Református templom gótikus.XXVII. jzk.
SZEREMLE (Pest) Érdekes agyagmüűvek, őrlőkő.XXIV. jzk. (rajz: 142. o.)
SZIGETMONOSTOR (Pest) Cserepek, tál.XIX. jzk.,XXXIX. jzk.
SZIGLIGET (Zala) Szentgyörgy-hegyi kápolna tornya, felirat I. jzk. (rajz: 19., 23. o.), III. jzk.
SZIGETVÁR (Somogy) Vár, népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 125. o.)
SZIKSZÓ (Abauj) Csonteszközök.XXVII. jzk.
SZILÁGYSOMLYÓ (Szilágy) Várpalota omladéka, református templom: virágos festett mennyezet, régibb sírkövek, katolikus templom, köcsögharangi aranykincs a bécsi
császári kincstárban.XL. jzk.
SZILAS, Rétszilas (Fejér) IV. jzk.
SZINÉRVÁRALJA. (Szatmár) Torony, kapuzat csúcsíves, görög katolikus templom: fakehely, ajtó faragott díszítménye, harangok.XV. jzk. (rajz: 34–35., 135. o.)
SZLANICA (Árva) Új templom.XXXIV. jzk.
SZIL (Bihar) XL. jzk.
SZILSÁRKÁNY (Sopron) X. jzk.
SZLATINA (Máramaros) XV. jzk.
SZLATVINA (Szepes) Régi templom.XXXV. jzk. (rajz: 10–12. o.)
SZMRECSÁN (Liptó) Templom gótikus ablakmérmű, keresztboltozat, 3 db szárnyasoltár, padokon felírás.XXXIV. jzk. (rajz: 83–91. o.)
SZOB (Hont) Római hídfő, terméskő fal, pénz.II. jzk.,IX. jzk.,XIX. jzk. (rajz: 95–98. o.),XXXIX. jzk.
SZOLÁD (Somogy) Kőbalta.XIX. jzk.
SZOLGAEGYHÁZI (Fejér) Puszta kápolnában régi kövek.VII. jzk.
SZOLGAGYŐR (Sopron) Torony.VII. jzk.,VIII. jzk.
SZOLNOK (Szolnok) Kápolna, halmok, emlékoszlop.XXII. jzk.,XXXIX. jzk. (rajz: 142. o.)
SZOMBATHELY (Vas) Evangélikus templom, régi kehely, múzeum, római edények, vasbuzogány, Bitnicz-féle gyűjtemény.VII. jzk.,XX. jzk. (felirat: 155–156. o.)
XXX. jzk.,XXXIV. jzk.
SZOMAJ (Somogy) Régi templom állott a régi temetőben.XXXVIII. jzk.
SZONTA (Bács) Falusi udvarház, népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 137–138. o.)
SZŐLŐS (Bihar) Urnák.XIV. jzk.,XL. jzk.
SZŐLŐS (Arad) Görög fatemplom.XXX. jzk.
SZŐLŐS (Esztergom) Útépítésnél talált csontok, fazekak.III. jzk.
SZŐNY (Esztergom) Római emlékek: oszlopfő, feliratos kövek, aquaeductus, castrum, kőhíd, téglabélyegek, sánc, szarkofág; kehely, fekete fazekak, ezüst
lemezdombormű; református templom: régi egyház nyoma.II., (rajz: 44., 62. o.),III. jzk.,IV. jzk. (rajz: 48. o.),VII. jzk. (felirat: 31.
o.),VIII. jzk.,IX. jzk.,X. jzk.,XXII. jzk. (felirat: 145–155. o.),XVIII. (felirat: 136–140. o.),XXIV. jzk. (rajz: 168., 171. o.),
XXXI. jzk. (felirat: 82–87., 96. o.),XXXV. jzk. (felirat: 165–170. o.)
SZÖRÉNY (Somogy) Törökvár, halmok.XXXVIII. jzk.
SZTREGOVA (Nógrád) Evangélikus templom: oltár, harangláb.IX. jzk.
SZTRUKÓC (Vas) Bánfi-vár képe.XI. jzk.
SZENNA (Nógrád) IX. jzk.
SZUCSÁN (Turóc) Régi templom boltozott, portál, szárnyasoltárképek.XXXIV. jzk. (rajz: 139., 144–145., felirat: 140–143. o.)
SZUTOR (Gömör) Pásztorkürt XXXIX. jzk.
SZŰCS (Veszprém) Harangok, halmok IV. jzk., VI. jzk., XXXVIII. jzk. (rajz: 151–152. o.)
SZISZEK (Zágráb) Castrum.XXVII. jzk. (felirat: 145., 147., 148. o.)
SZÁSZARMA ? (Szolnok-Doboka) Kis templom.XIV. jzk. (123. o.)
SZENTGYÖRGY (Veszprém) Pogányvár, templom XL. jzk.
SZENTANDRÁS (Bihar) XLIV. jzk.
SZENTLÁSZLÓ (Veszprém) Sok régi edény.VIII. jzk.
SZERDAHELY ? (Szeben) Templomhajó románkori, régi részletek.XXX. jzk. (rajz: 87–94. o.)
SZERASD ? (Fejér) Várdombon sok római kő.XIII. jzk.
SZTÖRNICI-PUSZTA ? (Komárom) Római öntött padló és tégla.VIII. jzk.
TAB (Somogy) XIX. jzk.,XXXVIII. jzk.
TABAJD (Fejér) Református temetőben római sírkövek.VII. jzk.
TÁC (Fejér) Római út, cserepek.XIX. jzk.
TAGYOS (Esztergom) VIII. jzk.
TAKÁCSI (Veszprém) Templom.IV. jzk. (rajz: 70. o.)
TAMÁSDA (Bihar) XL. jzk.
TAMÁSI (Bihar) XL. jzk. Templom: tégla ép. Csúcsíves részletek (rajz: 100–102. o.)
TAMÁSI (Tolna) Puszta templom romos: tégla ép.XIX. jzk.
TARD (Somogy) XXXVIII. jzk.
TÁRKÁNY lásd MEZŐTÁRKÁNY (Heves) XIV. jzk. 42. o.
TÁP (Győr) Református templom, torony alja terméskő, ajtó: boltozat, kehely, Bakonyszombathelyről hozott kő.II. jzk. (felirat: 50. o.)
TEPLIC (Zólyom) Pillér.XXVII. jzk. (rajz: 86., 87. felirat: 76. o.)
TAPOLCA (Zala) Templom, vár, hajdani Szent Miklós plébánia: malomnál török fürdő I. jzk. 18., 29. o., VI. jzk.
TAPOLCAFŐ (Veszprém) Református templom, harangok, Döbrös községről okirat.IV. jzk.,VI. jzk.
TARCAL (Zemplén) Katolikus templom, torony gótikus.XXVII. jzk.
TARJÁN (Győr) Régi kövek.VIII. jzk.
TARNAŐRSI (Heves) Régi templom.XXXV. jzk.
TÁRNOK (Fejér) Római töredékek, út, ház, borostyánkő balta, fekete szerpentin kő,XIX. jzk.,XX. jzk.,XXII. jzk. (felirat: 69., 70., 74. o.)
TATA (Esztergom) Római kövek, kút, vár, márvány kapubálvány.III. jzk.,IV. jzk.,VI. jzk.,VIII. jzk. (felirat: 69. o.),X. jzk.
TATÁRFALVA (Szatmár) Tégla templom, mázas téglák.XV. jzk. (felirat: 122. o.),XVI. jzk.
TÁTIKA (Zala) Halmok, régi harang, okmány gyűjtemény.I. jzk.,III. jzk.,VI. jzk.
TÉCSŐ (Máramaros) Katolikus templom.XV. jzk.
TEKEHÁZA, Takendorf (Ugocsa) Háromhajós templom, faragott kőpillérek, falképek nyomai.XV. jzk. (rajz: 4. o.)
TELEK (Bihar) Templomfal terméskő volt.XL. jzk.
TELEKI (Somogy) Tégla templom, régi részek.XXXVIII. jzk. (rajz: 186. o., felirat: 187–188. o.)
TEKIA (Krassó) Vár.XXII. jzk.
TEMESVÁR (Temes) Római sánc.XXII. jzk.
TENGŐD (Tolna) Templom, szerpentin kő.XXXVIII. jzk. (felirat: 179. o.)
TÉNYŐ (Győr) IV. jzk.
TEPLA (Liptó) Óvár, templomszentély, oltár, gótikus részletek.XXXIII. jzk. (felirat: 159. o.),XXXIV. jzk.
TÉS (Veszprém) Római híd, pénz, urna, téglák.VI. jzk. (rajz:14. o.)
TÉTÉNY (Moson) Római cserepek, pénzek.IV. jzk.
TÉTÉNY (Pest) Templom: faragott kő, kolostor, római út, alakos sírkő.XVI. jzk.,XXX. jzk. (felirat:135., 138. o.),XXXVI. jzk. (felirat: 14–15. o.),
XXXVIII. jzk.
TEVEL (Veszprém) Templom öt oltárral.VI. jzk.
TIHANY (Zala) Faragványok, temető, református templom, óvár, halmok.I. jzk.,III. jzk.,VI. jzk.,XXXV. jzk.,XXXVI. jzk.,XLIV. jzk.
TIRIBES (Heves) Templom rom.V. jzk.
TISSINA (Vas) Papi szék, sírkő.XIII. jzk. (felirat: 45. o.)
TISZAKOROD (Szatmár) Falfestmények.XV. jzk.
TOLDI-PUSZTA (Somogy) Templom rom.XXXVIII. jzk.
TOLNA (Tolna) Gótikus kőtöredékek.XIII. jzk.
TOPEST (Bihar) Templom.XL. jzk.
TOPLA (Krassó) Vízvezető árok hegyoldalon.XXII. jzk.
TOPONÁR (Somogy) Népviselet.XXXV. jzk. (rajz: 132. o.)
TORNA (Veszprém) Régi templom.I. jzk.
TORNALJA (Gömör) Régi templom, virágos festett mennyezet, halmok.XXXIX. jzk. (alaprajz: 130–131. o.)
TORDA (Torda-Aranyos) Református templom, gótikus.XXVI. (rajz: 65–-66. o.), várbástyák, katolikus templom: pillérek faragott köböl, portál csúcsíves,
Báthory-féle épület.XXVI. jzk. (rajz: 58., 64. o., felirat: 60., 63. o.)
TORMÁS (Tolna) XX. jzk.
TORONY (Vas) Templom alapjai.VIII. jzk.
TÓSZEG (Pest) Sírlelet, kucorgó halom.XXXIX. jzk.
TORVAY (Somogy) Pénzek.XXXVIII. jzk.
TÓTFALU (Pest) Római mérföldkő, cserepek.XIX. jzk. (felirat: 110. o.),XX. jzk. (felirat: 21. o.)
TOTLAK (Vas) Kápolna, falfestés, vár terméskő maradványai.XIII. jzk.
TÓTPODORÁNY (Trencsén) Urnák.XXXIX. jzk.
TÓTVÁZSONY (Veszprém) IV. jzk.
TÖK (Pest) Fekete, fúrt szekerce.XVIII. jzk.
TÖKÖL (Pest) Újjáépített gótikus templom, torony alsó része régi.II. jzk. (rajz: 81–82. o.)
TÖRDEMIC (Zala) III. jzk.
TÖREK (Zala) Kápolna.XLII. jzk.
TÖRÖKKOPPÁNY (Somogy) Török fejkő.XXXVIII. jzk.
TÖVIS (Fejér) Templom gótikus részletek, papiszék; református templom: román ablak, portál körtetagozattal.XXVI. jzk. (rajz: 41–43.)
TUR (Somogy) Temetőben régi templom volt, sok faragott kő van, harang, talált fazék.XXXVIII. jzk. (felirat: 192. o.)
TURNU (Arad)
ZÁNKA (Veszprém)

 

Elérhetőségek

Csécs Teréz
96/310-588

romer@romer.hu
info@romer.hu

Facebook oldal:
Rómer Flóris Emlékév 2015

2024. április
H K S C P S V
« júl    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930