shadow

A Rómer Emlékév könyvtermésének bemutatója volt a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Rómer Emlékévben megjelent kiadványok közül ötöt mutattak be és méltattak a gyönyörű Széchényi Teremben.

Dr. Csorba László főigazgató köszöntőjében elhangzott, bizonyosan nagy formátumú ember az, aki születése után 200 évvel is munkára ösztönzi az utódokat.

Romer_konyvbemutato 007

Dr. Mikó Árpád (MTA BTK Művészettörténeti Intézet) mutatta be az Archaeologia és műtörténet című konferencia kötetet, ismertetve az emlékkonferencia — és a bemutatott kiadvány — létrejöttének történetét, és megható szavakkal emlékezett meg Kerny Terézia elévülhetetlen érdemeiről és fájó hiányáról.

Romer_konyvbemutato 006

A 2015 tavaszi pozsonyi konferencia szlovák nyelvű emlékkötete — “Slovom a činom” / “Szóval és tettel” —  kapcsán dr. Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet) Rómer soknyelvűségére, identitására utalva az együttgondolkodás fontosságára figyelmeztetett.

Romer_konyvbemutato 008

“Biharmegye kultúrhivatását férfiasan emeljük…” címet viselő nagyváradi könyv kapcsán dr. Zsupán Edina (OSZK Tudományos Igazgatóság) elmondta, Rómer nagyváradi éveit nem száműzetésként élte, hanem kitartóan tovább szervezte a vidék tudományosságát.

Romer_konyvbemutato 012

A győri Rómer-múzeum Arrabona című évkönyvének 51. számáról a győri könyvtár igazgatóhelyettese, dr. Horváth József beszélt, kiemelve a kiadvány értékeként, hogy Rómer tudományos tevékenységének eddig nem kutatott szakaszaiból is ismertetnek részterületeket a kötet egyes tanulmányai.

Romer_konyvbemutato 015

Dr. Mesterházy Károly (régész, ny. főosztályvezető, MNM) a Honismeret folyóiratban megjelent írásokról beszélt (2015/6. szám), melyek szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot. Ismertetését azzal zárta, hogy az emlékévben megkezdett munkát folytatni kell: közreadni Rómer levelezését és megjelentetni egy róla szóló nagymonográfiát.

Romer_konyvbemutato 016

Dr. Csorba László főigazgató úr azzal a jó hírrel zárta a programot, hogy Rómer úti jegyzőkönyvei digitalizálva olvashatók honlapunkon a Közgyűjteményi adatbázis menüpont megnyitásával.

Az ismertetett kiadványokon kívül több helyen is megjelentek Rómerrel kapcsolatos publikációk 2015-ben, mint Valter Ilona Rómer-életrajzának második, magyar és angol nyelvű kiadása (a könyvről és a könyvbemutatóról oldalunkon is beszámoltunk).

Több írást is közöl a Magyar Nemzeti Múzeum Archeometriai Műhely című elektronikus folyóirata (2015/2. A régészettudomány alfája: a lelőhelyekről, Rómer Flóris születésének bicentenáriumán. Rómer Emlékülés, 2015. április 13.) http://www.ace.hu/am/index.html.

Szende László tanulmánya a pannonhalmi Collectanea Sancti Martini 3. kötetében jelent meg (Rómer Flóris munkássága a Magyar Nemzeti Múzeum Érem és Régiségtárában), vagy Nevizánszky Gábor és Prohászka Péter tanulmánya a Zborník Slovenského Nádodného Múzea Jozef Paulík tiszteletére összeállított kötetében, de még hosszan sorolhatnánk!

Az emlékévben megjelent írások is helyet kapnak majd a Rómer-életmű bibliográfiában, melynek teljes szöveges változata folyamatosan kerül fel honlapunkra.

Csécs Teréz